رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان، از دیروز تا امروز

تاریخچه ای مختصر از رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان از بدو تأسیس تاکنون

رسانهٔ مددکاری اجتماعی ایرانیان در زمستان سال ۱۳۹۰ با یک دامنه اینترنتی iraniansocialworkers.ir و چند وبلاگ با موضوعات مددکاری اجتماعی به مدت دو سال و صرفاً با هدف نیازسنجی و آسیب شناسی حوزه رسانه های مددکاری اجتماعی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.

رسانهٔ مددکاری اجتماعی ایرانیان

در طی این مدت زمان دو ساله فعالیت وبلاگی، با تولید محتوای ساده توانست با اکثر قریب به اتفاق رسانه ها و سازمانهای مردم نهاد حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی، جامعه معلولین و نیز زیست محیطی ارتباط سازنده ای برقرار نموده و پیوند مجازی متقابل فی مابین ایجاد نماید.
سر انجام پس از دو سال فعالیت اینچنینی در موقعیت یک وبلاگِ مشخص فعال، نهایتاً در فروردین ماه ۱۳۹۲ با فراهم شدنِ یک بستر اینترنتیِ ساده و مستقل به دنیای وبسایت های اینترنتی کشور نقل مکان نمود.

شایان ذکر است از همان اوایل فعالیت در قالب یک وبسایت اینترنتی، با همکاری یکی از همیاران قدیمی حوزه رسانه ای، زیربنای طراحیِ یک محیط اینترنتیِ چندوجهی رسانه ای برای حوزه مددکاری اجتماعی ایران با دایره فعالیتی در سطح ملی و حتی فراملی طرح ریزی و اجرایی شد.

این وبسایت در روزهای آغازین فعالیت تحت عنوان «وبسایت رسمی مددکاری اجتماعی ایرانیان» نام گرفت و پایگاههای اینترنتی این رسانهٔ نوپا در شبکه های مختلف اجتماعی تحت همین عنوان ایجاد گردید که همگی این پایگاهها با هدف جذب مخاطبینِ اخبار و اطلاعات مددکاری اجتماعی ایران و جهان، اطلاع رسانی ها بطور همزمان با بروزرسانیِ مطالب سایت صورت می پذیرفت.

مطالب رسانه ایرانیان سالانه کتاب می شود

فعالیتها به همین حالت (انتشار مطالب در سایت و اشتراک گذاری لینک مطالب در شبکه های اجتماعی) ادامه داشت تا اینکه پس از کامل شدن یکی از فرایندهای آسیب شناسی حرفه مددکاری اجتماعی، اولین تحرک رسانه ای این مجموعه نوپا با مشارکت نویسندگانی خوشنام و علاقمند به بوجود آمدنِ تحولات مثبت در حوزه مددکاری اجتماعی ایران رقم خورد.

تا اینکه در یک رخداد مهم تاریخی در حوزه مددکاری اجتماعی کشور تحت عنوان «کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت ماه جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۵» فصل جدیدی از تحرکات مددکاران اجتماعی ایران آغاز شد که تا قبل از وقوع این رویداد اجتماعی بی سابقه بوده است. قابل به ذکر است بلافاصله پس از اجرای کارزار رسانه ای، تولید محتوای رسانه ای صورت گرفته در فرایند مذکور، طی یک ایده در قالب کتاب، چاپ و منتشر گردید و در کتابخانه ملی ایران ثبت شد.

رسانهٔ مددکاری اجتماعی ایرانیان
رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

امروز تنها رسانهٖ مددکاری اجتماعی کشور، منطقه و شاید دنیا هستیم که مطالب اختصاصی آن سالانه کتاب می شود.

نکتهٔ حائز اهمیت این اتفاق این است که دقیقاً بر اساس همین تجربه بود که ایدهٔ حفظ و نشر آثار و دیدگاههای انتشاریافتهٔ مددکاران اجتماعی کشور از طریق این پایگاه اینترنتی در قالب چاپ و انتشار سالانه کتاب شکل گرفت و امروز تنها رسانهٖ مددکاری اجتماعی کشور، منطقه و شاید دنیا هستیم که مطالب اختصاصی آن سالانه کتاب می شود!

کتاب های انتشاریافته از سوی رسانهٔ مددکاری اجتماعی ایرانیان

وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان با هدف ثبت وقایع، رویدادهای مهم اجتماعی و خصوصاً حفظ نقطه نظرات و دیدگاههای جامعه مددکاران اجتماعی کشور به صورت سالانه و گزینشی در قالب کتاب سال این پایگاه اینترنتی منتشر گردد. در واقع هدف اصلی از این تصمیم حفظ و نشر آثار و دیدگاههای جامعه مددکاران اجتماعی کشور در دایره زمانی مربوطه بوده که تا همین لحظه امتداد داشته است.

۱-کتاب مجموعه یادداشتها و مقالات کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت ماه جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵

۲-کتاب کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران با محوریت موضوعی ضرورت حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد سال ۱۳۹۴

۳-کتاب مجموعه یادداشتها و مقالات پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

۴- کتاب مجموعه یادداشتها و مقالات حرکت رسانه ای «نقش فوریتهای اجتماعی در بلایا طبیعی»

۵- کتاب باشگاه تاب آوری که شامل مجموعه یادداشتها، مقالات و پژوهشهای مبتنی بر موضوع تاب آوری طی سنوات اخیر بوده است

اتاق فکر وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان

شایان ذکر با افزایش میزان بازدید کنندگان آنلاین این وبسایت، بوجود آمدن یک فضای نگرشی جدید در جامعه مددکاران اجتماعی ایران بدین شکل که در اذهان عموم مددکاران اجتماعی کشور به عنوان یک پایگاه دائمی عام المنفعه مددکاران اجتماعی کشور تلقی گردید که بدون هیچگونه محدودیتی می توانند نقطه نظرات خود را از طریق این رسانه به سمع و نظر مردم (مخاطبین این رسانه) و مسئولین سازمانها و نهادهای مورد نظرشان برسانند، لذا مسئولیتی خطیر از سوی مدیریت این رسانه احساس شد و همین بهانه ای شد جهت تشکیل یک تیم تخصصی از طریق شناسایی و دعوت از نخبگان و فرهیختگان جوان و با انگیزه حوزهٔ مددکاری اجتماعی کشور و تشکیل یک اتاق فکر مبتنی بر مددکاری اجتماعی و مددکاران اجتماعی، با تعقیب هدف مدیریت نمودنِ هرچه بهتر و اصولی تر این رسانهٔ جوان و کاربرمحور.

چگونگی راه اندازی شده مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

در ادامه این مسیر و با تکرار شدن چند کارزار رسانه ای و نیز چندین تحرکات رسانه ایِ مهم با موضوعات وقت در کشور، میزان شناخته شدگیِ این رسانه افزایش یافت و با بیشتر شدن میزان یادداشتها و مقالات تحصصی دریافتی از مخاطبین و دوستان جدید و قدیمیِ این رسانه، نیاز به وجود یک رسانه موازی دیگر با با شرایط تسهیل شده در جهت انتشار یافتنِ یادداشتها و مقالات مددکاران کشور، البته منهای فرایند خاص بررسی مطالب در شرایط قبلی شد و بدین ترتیب مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران از سال ۱۳۹۴ با یک دامنه اینترنتی مجزا ولی تحت نظارت و پشتیبانی همان تیم تخصصی واحد اولیه فعالیت خود را آغاز نمود.

وبسایت انگلیسی مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

با آغاز سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران که مشابه کارزارهای قبلی با ایده و برنامه ریزی و اجرا توسط وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان صورت پذیرفت، با مدنظر قراردادن فقدان یک دریچهٔ رسانه ای و خبریِ اطلاع رسانی به زبان انگلیسی برای مخاطبین و بازدیدکنندگانِ کشورهای مختلف (که با جستجوی اینترنتی مددکاری اجتماعی در ایران، جستجوهایشان به این سایت ختم می شد) و اطلاع یافتنِ تیم تخصصی این سایت از میزان کمّی و کیفیِ بازدیدهای آنلاین از سایر کشورها، بدین ترتیب صرفاً با هدف حفاظت از شأن و کرامت و جایگاه وزین حوزهٔ مددکاری اجتماعی ایران و به نمایش گذاردن توانمندیهای جامعهٔ مددکاران اجتماعی کشور، بخش انگلیسیِ وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان در قالب ایحاد یک شاخهٔ مجزا (در فضای هاست همین سایت با شاخه en.iraniansocialworkers.ir) ایجاد شد و همین اتفاق بهانه ای شد جهت اجرای سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران (با موضوع ضرورت حمایت های اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد) و نیز انتشار کتاب مجموعه یادداشتها و مقالات کارزار مذکور به دو زبان فارسی و انگلیسی.

لازم به ذکر است از همان زمان تاکنون، اطلاع رسانی ها و انتشار یادداشتها و مقالات مددکاران اجتماعی کشور در این رسانه (در صورت تشخیص و صلاحدید تیم تخصصی رسانه ایرانیان و البته تمایل نویسندگانِ این رسانه)، هم بصورت فارسی و هم انگلیسی بطور همزمان صورت می پذیرد.

مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان در حال حاضر

در حال حاضر مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان، در قالب سه بخش کاملاً مستقل اما همسو، تحت عناوین ۱- پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، ۲- مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران و نیز ۳-وبسایت انگلیسی مددکاری اجتماعی ایرانیان که همه آنرا  Iranian Social Workers می شناسند (که امروز با جستجوی همین کلمه کلیدی و سایر کلمات کلیدی مشابه و مترادف در صدر جستجوهای مددکاری اجتماعی در گوگل انگلیسی می درخشد) در حال فعالیت در حوزه رسانه ای مددکاری اجتماعی ایران می باشد.

جواد طلسچی یکتا
جواد طلسچی یکتا

بنیانگذار این رسانهٔ تخصصی و مردمی آقای «جواد طلسچی یکتا» می باشند و کلیه هزینه های حفظ و نگهداری این رسانه از آغاز فعالیت که بسیار ناچیز و سالانه بوده تا به امروز که هزینه های نگهداری آن بسیار درخور توجه گردیده است توسط ایشان مدیریت می شود.

تا این لحظه تعداد پنج کتاب از محتوای اختصاصی این رسانه در قالب کتابهای سالِ این پایگاه اینترنتی با عناوینِ موضوعیِ متنوع چاپ و نشر گردیده است و همگی کتابهای انتشاریافته از سوی این رسانه در کتابخانه ملّی ایران ثبت گردیده اند.

فعالیت پررنگ سالهای اخیر این رسانه در حوزه تاب آوری در ابعاد مختلف بوده است که در قالب تأسیس و راه اندازی (خانه تاب آوری) به عنوان شاخه ای از پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران و نیز (باشگاه تاب آوری) بعنوان شاخه ای فعال در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران بوده و می باشد که به موازات سایر فعالیتهای این رسانه در ابعاد مختلف پژوهش های مددکاری اجتماعی، واکاوی های مسائل اجتماعی کشور و اجرای پروژه های خبری رسانه ای صورت می پذیرد.

رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان یک سازمان رسانه ای مستقل است و به هیچ نهاد دولتی و غیردولتی وابسته نمیباشد.

تهیه شده توسط: روابط عمومی مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا