کتابهای رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

  26 مرداد 1401

  پنجمین کتاب سال رسانه ایرانیان

  پنجمین کتاب سال مددکاری اجتماعی: بر اساس دستور کار وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان مبنی بر گردآوری مطالب اختصاصیِ این پایگاه…
  24 خرداد 1397

  چهارمین کتاب سال رسانه ایرانیان

  چهارمین کتاب وبسایت مددکاری: طی چند سال اخیر کشور ما با چالش های طبیعی و زیست محیطی متعددی مواجه شده…
  13 اسفند 1395

  سومین کتاب سال رسانه ایرانیان

  سومین کتاب سال رسانه مددکاری: الهی ضعیفان را پناهی؛ قاصدان را بر سر راهی؛ مومنان را گواهی؛ چه عزیز است…
  17 اسفند 1394

  دومین کتاب سال رسانه ایرانیان

  کتاب الکترونیکی سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران که با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادین بهبودیافته (تابستان و…
  2 خرداد 1394

  کتاب کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی به مناسبت ماه جهانی مددکاری اجتماعی 2015

  کتاب کارزار رسانه ای مددکاران: کتاب مجموعه مقالات و یادداشتهای مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت ماه جهانی مددکاری اجتماعی 2015…
  دکمه بازگشت به بالا