یادداشتهای اختصاصی و مناسبتی مددکاران

پروژه های رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانیان

شورای نویسندگان رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

  آگوست 28, 2017

  شورای نویسندگان مددکاری اجتماعی ایرانیان “قسمت دهم”

  فوریه 14, 2017

  شورای نویسندگان مددکاری اجتماعی ایرانیان “قسمت نهم”

  ژانویه 11, 2017

  شورای نویسندگان وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان “قسمت هشتم”

  ژانویه 3, 2017

  شورای نویسندگان وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان “قسمت هفتم”

  دسامبر 21, 2016

  شورای نویسندگان وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان “قسمت ششم”

  دسامبر 18, 2016

  شورای نویسندگان وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان “قسمت پنجم”

  نوامبر 17, 2016

  معرفی شورای نویسندگان وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان “قسمت چهارم”

  نوامبر 14, 2016

  معرفی شورای نویسندگان وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان “قسمت سوم”

  نوامبر 13, 2016

  معرفی شورای نویسندگان وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان “قسمت دوم”

  نوامبر 9, 2016

  معرفی شورای نویسندگان وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان “قسمت اول”

  دکمه بازگشت به بالا