معنا و مفهوم اصلیِ شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی 2017 چیست؟

جواد طلسچی یکتاشعار روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۷ از سوی فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی، “ارتقاء پایداری اجتماعی و محیطی” تعیین و اعلام شده است.

معنا و مفهوم واقعی این شعار “تاب آوری” است، تأکید بر ضرورت ارتقاء سطوح کمی و کیفی تاب آوری اجتماعی و محیطی دنیاست و مهمتر از تفسیرِ عنوانِ شعار، ضرورتِ جستجویِ جامعه جهانی مددکاری اجتماعی جهت یافتنِ نقش و جایگاه عملیاتیِ مددکاری اجتماعی و مددکاران اجتماعی، متناسب با موضوع طرح شده از سوی فدراسیون و در مسیر تحقق یافتن آن است.

مسلماً با توجه به گسترش مسائل و مشکلات اجتماعی در سطح دنیا، ظهور و گسترش پدیده نامبارک تروریست جهانی که محصولی جز جنگ و خونریزی و نابودی کودکان و زنان و سالمندانِ بی گناه و نسل کشی های دردناک در منطقه در بر نداشته است، شعار بجا و بسیار مناسبی از سوی فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی انتخاب شده است که شایسته است در ابعاد مختلف بدان پرداخت.

قابل به ذکر است؛ خوشبختانه باعث افتخار ماست که تاب آوری در ابعاد و شاخه های مختلف آن، از عمده مباحث پررنگِ طرح شده از سوی وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان طی دو سال اخیر بوده است که به همت اساتید و کارشناسان مربوطه و در قالب مطالب و یادداشتهای اختصاصی، در مقاطع مختلف زمانی بطور گسترده در فضای مجازی نشر یافته است.

در پایان این نوشتار کوتاه امیدواریم جامعه جهانی مددکاری اجتماعی، موفق به طراحی پوستری زیبا و مملو از پیام، متناسب با عمق و وسعت این شعار بزرگ و مهم روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۷ بشوند.

جواد طلسچی یکتا
مدیریت وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا