درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد

آیا امیدی برای درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد وجود دارد؟

مهمترین مبحث در درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد مربوط به تثبیت وضعیت سلامتی این دسته از بیماران می شود. جامعه نقش مهمی در تثبیت سلامتی آنان دارد.

درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد ثابت کرد که جامعه نقش مهمی در درمان معتادان دارد. اگر این بیماری به صورت فردی و اجتماعی درمان نشود آسیب های اجتماعی افزایش پیدا خواهند کرد.

ابعاد مختلف امنیت، در جامعه ای که آسیب های اجتماعی فراوانی دارد دچار مخاطره خواهد شد. پس برای اینکه بتوانیم جامعه ای سالم، با نشاط و با امنیت داشته باشیم باید به درمان بیماران اعتیاد کمک کنیم. حال سوال اینجاست برای اینکه بتوانیم امید از دست رفته بیماران بهبود یافته اعتیاد را احیا کنیم باید چه رفتار هایی انجام دهیم؟

راهکارهای عدم بازگشت پذیری معتادین بهبودیافته به اعتیاد می توانند بهترین پاسخ برای سوال باشند. همچنین وجود برخی راهکارهای ارتقاء تاب آوری بهبودیافتگان اعتیاد می‌توانند به عنوان اقدامات درمانی اجتماعی آنها اجرا شوند. نکته مهم در مورد این بیماران مربوط به حفظ خانواده هایشان است که باید جدی گرفته شود.

درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد

چگونه برای حفظ خانواده ها به درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد کمک کنیم؟

درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد می تواند از طریق مراحل علمی که جامعه شناسان، مددکاران اجتماعی و پزشکان متخصص ارائه کردند انجام گیرد. آشنایی با مراحل سه گانه درمان معتادان می‌ تواند برای خانواده‌ ها و جامعه مفید باشد. این مراحل سه گانه عبارتند از: شناخت و پذیرش مشکل، درمان اعتیاد و زندگی پس از درمان. با توجه به دامنه گسترده انواع مواد مخدر نمی توانیم افراد آسیب پذیر را در دسته یا گروه خاصی قرار دهیم. به طور مثال امکان دارد دانش آموزی دچار مصرف یکی از انواع مواد مخدر شود. همچنین امکان دارد که پدر یا مادر یک خانواده به مصرف شدید الکل یا مواد مخدر بپردازند. بر همین اساس اعتیاد دارای جنسیت و یا سن خاصی نمی باشد. جامعه در گام اول با شناخت و درک این دسته از بیماران می‌ تواند فضای بهتری برای زندگی و کسب و کار آنان مهیا کند.

راهکارهای عدم بازگشت پذیری معتادین بهبودیافته به اعتیاد چیست؟

یکی از مهمترین راهکارهای عدم بازگشت پذیری معتادین بهبودیافته به اعتیاد توسط کارگاه های آموزشی ارائه می شود. به طور مثال کارگاه آموزشی برای بازگشت به زندگی عادی در تاریخ یکم آبان ماه سال ۱۴۰۱ برای معتادین زن تهران برگزار شد. راهکارهایی در این کارگاه به طور تخصصی برای کمک به زنان با حمایت پادشاهی نروژ و سازمان بین المللی مقابله با جرم و مواد مخدر ارائه شدند.

در این کارگاه مشکلات زندگی زنان بهبود یافته با دو محور روانی و اجتماعی بررسی شدند. همچنین در این کارگاه راهکارهای ارتقاء تاب ‌آوری بهبودیافتگان اعتیاد با موضوع کار و درآمد زایی آنها بررسی شدند. مهمترین راهکارهای مربوط به تاب آوری عبارتند از: ایجاد الگوهای رفتاری جدید و برقراری ارتباط مفید با جامعه.

درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد
درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد

جامعه چه اقداماتی را باید برای ایجاد امید در بهبود یافتگان اعتیاد انجام دهد؟

درمان اجتماعی بهبودیافتگان اعتیاد مربوط به تثبیت وضعیت بهبودی آنان می شود. زیرا جامعه اولاً باید بداند که معتاد پس از درمان به طور کامل بهبودی خود را به دست نمی آورد. بلکه زمانی به طور کامل درمان می شود که وضعیت پایداری داشته باشد. بخش مهمی از این وضعیت پایدار، مربوط به زندگی اجتماعی این بیماران می شود. در نتیجه جامعه به معنای اعم یعنی عموم مردم در زمانی که با چنین بیمارانی مواجه می شوند باید دقت بیشتری در رفتار خود بنمایند. به طور مثال نوع برخورد با این بیماران نباید به گونه ی خشن و قهر باشد. زیرا اگر چنین اتفاقی بیفتد بیمار دچار آسیب های روانی شده و این آسیب موجب لغزش یا بازگشت به سوی اعتیاد می شود.

نویسنده: دکتر جواد طلسچی یکتا، مدیر رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

منابع:

https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/fa/training-workshop-on-psychosocial-intervention-on-the-importance-of-social-support-for-the-reintegration-of-women-with-drug-use-disorders-into-the-society.html
https://www.racnj.com/the-five-stages-of-addiction-recovery/

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا