خانه تاب آوری و خانواده تاب آور

خانه تاب آوری و خانواده تاب آور چگونه ایجاد می شوند؟

خانه تاب آوری و خانواده تاب آور در فراز و نشیب زندگی اجتماعی خانوادگی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود.

خانه تاب آوری و خانواده تاب آور

خانه تاب آوری و خانواده تاب آور به عنوان پایگاه امن و به واقع مأمن خانواده در روزهای دشوار مواجهه با ناملایمات زندگی عمل می کند.جایگاه خانه تاب آوری و خانواده تاب آور در فعل و انفعالاتی دو طرفه قابل درک و بررسی می باشد.
زیرا هم به نقش اعضاء خانواده شکل و شمایلی واقعی می بخشد و هم موجبات فراهم شدن نظم و آرامشی فراگیر در جغرافیای خانه و خانواده تسهیل خواهد نمود.
خانه تاب آوری و خانواده تاب آور
خانه تاب آوری و خانواده تاب آور
اصول ایجاد خانه تاب آوری و خانواده تاب آور با مدنظر قراردادن بنیان هایی چون حفظ نظام باورها در برابر تلاطمات فردی و اجتماعی، تعهد و مسئولیت پذیری افراد در خانه و خانواده، همکاری و تلاش اعضا برای ارتقاء روابط بین فردی در خانواده و در نهایت تقویت مهارت ها و صفات شخصیتی تاب آوری شکل و ساختار می یابد.
لذا خانه تاب آوری و خانواده تاب آور امری است که در مدار رشد شخصیتی از سویی و از طرف دیگر در مرحله کنش های متقابل اجتماعی قوام می یابد. نکته بسیار مهم در حوزه شکل گیری خانه تاب آوری و خانواده تاب آور، در مقوله نظام باورها نهفته است. این مسئله را می توان مهمترین رُکن روانی مسئله تاب آوری خانواده دانست.
در کنار فعل و انفعالات درون خانوادگی، تاب آوری وابسته به عوامل خارجی نیز می باشد. این عوامل شامل، حمایت های اجتماعی، امنیت شغلی و مالی اعضای خانواده خواهد بود.
ساخت نظام باورهای مثبت اندیش و امیدوار در کنار درک تغییرات و ناملایمات احتمالی پیش رو، ظرفیت های همکاری و تلاش افراد را در این بستر افزایش می دهد. اما مسائل فوق را باید بر محور توانایی های درونی خانوادگی برای افزایش تاب آوری در نظر داشت. Resilient home and resilient family
در حقیقت، دیالکتیک بین عوامل بیرونی و درونی خانه و خانواده، قوام بخش خانه تاب آوری و خانواده تاب آور است.
پایداری خانه تاب آوری و خانواده تاب آور
پایداری خانه تاب آوری و خانواده تاب آور

پایداری خانه تاب آوری و خانواده تاب آور

 

از مهمترین مواردی که می تواند تاب آوری خانواده را ارتقاء بخشد، ثبات و پایداری خانه تاب آوری و خانواده تاب آور است.

بدین معنا که به هر میزان پایبندی و تعهد زوجین در ازدواج محکم تر باشد، تاثیر آن در گذر از ناملایمات و تاب آوری خانواده بیشتر است. Resilient home and resilient family

افزایش صمیمیت بین اعضای خانواده نیز تابعی از استحکام بنیان تعهد پدر و مادر تلقی می شود. لذا در مقوله اصول ایجاد خانه تاب آوری و خانواده تاب آور، مهارت آموزی زوجین در ابتدای زندگی مشترک، آموزش مهارت های زندگی در حین گذران زندگی و همچنین آسیب شناسی چالش های احتمالی بسیار ضروری است.

در نهایت، می بایست بهداشت روانی هر یک از طرفین را در کنار حمایت های اجتماعی از آنها مدنظر قرار داد تا بتوان بصورت پایدار خانه تاب آوری و خانواده تاب آور را در به طُرق مختلف و اشکال متنوع ترویج و توسعه داد.

یادداشتی از دکتر یلدا فتوحی

یادداشتی از دکتر یلدا فتوحی

خانه تاب آوری و خانواده تاب آور
کاری از وبگاه خانه تاب آوری ایرانیان

 

منبع
کاری از رسانه تاب آوری ایران
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا