مسائلی که یک مددکار اجتماعی با رویکرد نوین بایستی از آنها آگاه باشد

مسایلی که یک مددکار اجتماعی با رویکرد نوین بایستی از آنها آگاه باشد:

این مقاله چهارمین مقاله برتر سال 2016 می باشد.

نوشته شده توسط الیسا کاوام[1] و مارکوس جی مارتینز[2]

[1] Elisa Kawam, PhD

[2] Marcos J. Martinez, PhD

ما به عنوان مددکاران اجتماعی مشغول خدمت رسانی به افرادی هستیم که از آثار پیچیده و مخرب خشونت[1] های گوناگون رنج می برند، اینگونه افراد همچنین نیازهای فیزیکی، روانی، احساسی، اجتماعی و معنوی خاصی نیز دارند که بایستی مورد توجه قرار گیرد. بریری و اسکات[2] در سال 2014 عنوان داشتند که، بدین دلیل که وقایعی که منجر به آسیب های روحی می گردند[3] (وقایع تروماتیک) به شدت در حال گسترش هستند رویکرد مراقبت و درمان تخصصی تروما[4] بایستی مورد توجه و اشاعه قرار گیرد. اگر چه که درک این رویکرد و نیز واژه آسیب روحی بسیار سخت و پیچیده می باشد، اما توجه به این موارد مددکاران اجتماعی را در کمک به مددجویان و مراجعینشان توانمند می سازد. این یادداشت توضیحاتی مختصر در زمینه آسیب های روحی، نحوه مراقبت از آن، روش های اجرایی آن و سیاست گذاری های نوین را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

یک واقعه تروماتیک که منجر به آسیب های روحی می شود، تجربه ای است که در آن افراد برای زندگی خود و یا زندگی فرد نزدیک شان دچار ترس می گردند. (جامعه روانپزشکی امریکا، 2013)[5] این وقایع مواردی همچون کودک آزاری، فقر، خشونت های خانگی و یا خشونت های اجتماعی را در بر میگیرند. فرد می تواند یک واقعه تروماتیک را بصورت مستقیم و یا از طریق مشاهده (بصورت غیر مستقیم) تجربه کند. تعدد این حوادث، میزان و شدتشان بایستی در هنگام کار با مددجو مورد توجه قرار گیرد. (اوگدن، مینتون و پاین، 2006)[6] آثار مخرب تروما بر روی همگان یکسان نیست، بلکه بطور گسترده ای با سن، سطح بلوغ فردی، جنسیت، میزان توانمندی فردی و حمایت های اجتماعی در ارتباط است. (اوگدن، مینتون و پاین، 2006)[7] علایم آسیب های اجتماعی از سطح متوسط تا ناتوان کننده گسترده می باشد، حالتی را که این علایم زندگی روزمره یک فرد را مختل می کند در واژه کلینیکالی اختلالات اضطرابی پس از آسیب روحی[8] نامگذاری می کنند. (جامعه روانپزشکی امریکا، DSM52013) این آثار از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد،

[1] Violence

[2] Briere & Scott, 2014

[3] Traumatic events

[4] Trauma informed care

[5] American Psychiatric Association, 2013

[6] Ogden, Minton, & Pain, 2006

[7] Ogden, Minton, & Pain, 2006

[8] Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

جهت دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید.

برگرفته از سایت The New Social Worker

گردآوری و ترجمه: سیده پونه امام شوشتری | عضو تیم روابط بین الملل وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان
منبع: پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا