انتخابات کانون مراکز مددکاری اجتماعی کشور

 1111 043سومین دوره انتخابات کانون مراکز مددکاری اجتماعی کشور برگزار شد. سومین دوره انتخابات کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور در قالب نشست تخصصی روسای استانی و کشوری این تشکل صنفی و با حضور مدیر کل دفتر توانمند سازی بهزیستی کشور، مدیر کل بهزیستی استان اصفهان، در مورخ 10 و 11 مهرماه سال جاری در سالن شهدای بهزیستی اصفهان برگزار گردید. قابل به ذکر است که براساس انتخابات بعمل آمده درنشست مذکور، اعضای جدید هیئت مدیره کانون مددکاری اجتماعی کشور که عبارتند از احمد رحیمی، سید مصطفی خلیلی، علی جلیلیان، کبری راد آج پیشه، اسماعیل داغستانی، مهری فتاحی، زهرا افشار نادری، یحیی اشرف زاده، رضا بغیری، ژیلا داوودی و آیت افشاری مهر برای مدت سه سال برگزیده شدند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا