سفارش آموزش تاب آوری

این بخش با هدف تسهیل در روند پاسخگویی آنلاین با محوریت موضوعیِ درخواست های آموزش تاب آوری (کارگاههای تخصصی آموزش تاب آوری کشور) نمایه می گردد. 

قابل به ذکر است موارد تدریسِ تیم تخصصی خانه تاب آوری ایرانیان در کارگاههای آموزش تاب آوری برای جامعه هدف نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)) به صورت داوطلبانه و رایگان صورت می پذیرد.

     

    مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
    دکمه بازگشت به بالا