لزوم تأسیس دفاتر ارتقاء سلامت روان در سازمان‌ها

توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی، اجتماعی و شغلی اهمیت دارد. عدم توجه به سلامت روان یکی از عوامل مهم در کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی، به‌ویژه در خدمات حرفه‌ای است.

در دنیای امروز که دنیای سازمان‌ها نیز نامیده می‌شود، منابع انسانی کارآمد و متعهد می‌تواند از جمله مهم‌ترین عوامل دست‌یابی به اهداف سازمان باشد.

برخورداری کارکنان از سلامت روان همراه دارا بودن تعهد و تخصص لازم، یک ضرورت و پیش شرط لازم جهت پیشرفت اهداف سازمان و دستیابی به رشد و شکوفایی در جامعه است.

سلامت روان حالتی از بهزیستی است كه افراد را قادر می‌سازد تا توانایی‌های خود را تشخیص دهند، بتوانند با استرس‌های معمول زندگی کنار بیایند، به طور بهره‌ور و مؤثر كار کنند و به جامعه کمک کنند.

در واقع سلامت روان به عنوان مقوله‌ای مهم، برتمامی جنبه‌های زندگی انسان تأثیرگذار است و ارتباطی دوطرفه و تعاملی چشمگیر با بهزیستی و بهره وری در جامعه و افراد دارد.

تأسیس دفاتر ارتقاء سلامت روان در سازمانها علاوه بر سنجش سلامت روان کارکنان در بدو استخدام، بصورت سالانه سلامت روان تمام پرسنل و مدیران توسط روانشناسان و مشاورین با انجام مصاحبه های تخصصی و بصورت کیفی ارزیابی شود

متأسفانه در شرایط کنونی جامعه ما به علل مختلف مانند فرسودگی شغلی، فشار شغلی، عدم امنیت شغلی، تاب آوری پایین، نامطلوب بودن شرایط کاری به‌خصوص از نظر حقوق و مزایا، نداشتن مهارت تفکر انتقادی و حل مسئله، مشکلات خانوادگی، کمرنگ بودن عدالت سازمانی و… سلامت روان کارکنان تحت تأثیر قرار گرفته است و در برخی از مطالعات وضعیت سلامت روان کارکنان در سازمانها مطلوب ارزیابی نشده است و گاهاً در فضای مجازی شاهد کلیپ‌هایی از برخورد نامناسب معلمان با دانش آموزان یا مدیران و کارکنان با ارباب رجوع خود هستیم.

با توجه به اهمیت سلامت روان کارکنان در دستیابی به اهداف سازمان و رشد و توسعه جامعه لازم است با تأسیس دفاتر ارتقاء سلامت روان در سازمانها علاوه بر سنجش سلامت روان کارکنان در بدو استخدام، بصورت سالانه سلامت روان تمام پرسنل و مدیران توسط روانشناسان و مشاورین با انجام مصاحبه های تخصصی و بصورت کیفی ارزیابی شود، و مددکاران اجتماعی نیز با بررسی بخش‌های مختلف سازمان و صحبت با کارکنان در جهت بررسی علل شغلی و اجتماعی اُفت عملکرد و سلامت روان کارکنان بپردازند و متناسب با نتایج بررسی‌های خود جهت ارتقاء سلامت روان کارکنان برنامه‌های پیشنهادی خود را به مدیران سازمان‌ها ارائه بدهند و سعی کنند که با تلاش جمعی، محیط کار را به یک محل استراتژیک برای ارتقای سلامت، در جنبه های جسمی، اجتماعی و به خصوص روانی، تبدیل کنند.

نویسنده: پروانه خفتان؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا