باشگاه تاب آوری | Resilience Club

باشگاه تاب آوری چیست؟

باشگاه تاب آوری در دی ماه سال ۱۳۹۳، با هدف تسهیل در دسترسی مخاطبین این پایگاه اینترنتی به مطالب تاب آوری، در قالب یک دستهء موضوعی مستقل، در کنار شاخه های متنوع از موضوع کلان تاب آوری در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران (خبر باشگاه تاب آوری) ایجاد گشته است.

قابل به ذکر است فعالیتهای این بخش، بعنوان یکی از سه رکن اساسی این وبسایت (در کنار پژوهشهای مددکاری اجتماعی و پژوهش های نوین کوچینگ) مشتمل بر مطالبی با محتوی پژوهشهای نوین تاب آوری خواهد بود که در اشکالِ متنوع نوشتاری مکتوب، ویدئوهای آموزشی و سایر موارد مربوطه در  مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی خواهد بود.

مطالب انتشاریافته در دسته موضوعی باشگاه تاب آوری، بطور همزمان در پایگاه های مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی در شبکه های اجتماعی از جمله در اینستاگرام، فیس بوک، آپارات و یوتیوب نیز منتشر خواهد شد.

ویدئوهای تاب آوری در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی

باتوجه به گستردگی مبحث نشر مطالب تاب آوری در ابعاد مختلف نوشتاری و دیداری و همچنین اهمیت انعکاس هستهء اصلی مطالب بصورت تشریحی_ ویدئویی، بخش ویدئوهای تاب آوری بعنوان یک دسته موضوعی در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران ایجاد گشته است که بصورت همزمان در شبکه های مختلف ویدئوی باشگاه تاب آوری اعم از یوتیوب، آپارات و لینکداین و فیس بوک منتشر می شوند.

دکمه بازگشت به بالا