مجموعه مطالب فیلدهای تخصصی مددکاری اجتماعی

فیلدهای تخصصی مددکاری اجتماعی: حرفه مددکاری اجتماعی دارای فیلدهای مختلف تخصصی می باشد که هر کدام این فیلدها در یک قسمت مجزا در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران و مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران منتشر شده است که بدینوسیله جهت تسهیل روند دسترسیِ مخاطبین این پایگاه اینترنتی، در قالب مجموعه مقالات (به صورت تیتر همراه لینک) منتشر می گردد.

مددکاری اجتماعی چیست؟

مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشگاهی است که بر اساس نظریه های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی و سایر علوم انسانی است. مرزهای دانش مددکاری اجتماعی بر اساس اقدامات پژوهش محور Practice-informed Research و پژوهش های اقدام محور Research-informed Practice قابل توسعه است، از همین رو شورای آموزشی مددکاری اجتماعی CSWE یکی از صلاحیت های حرفه ای مددکاران اجتماعی را مهارت در انجام پژوهش معرفی کرده است، بدین معنی که نه تنها مددکاران اجتماعی لازم است در هر حوزه ای که فعالیت می کنند از آخرین پژوهش های انجام شده در آن حوزه مطلع شوند، بلکه شایسته است که اقدامات پژوهشی نیز در حیطه فعالیت خود انجام دهند.

وجه تمایز مددکاری اجتماعی با سایر حرفه های یاورانه

مهم ترین وجه تمایز مددکاری اجتماعی از سایر حرفه های یاورانه، مفهوم “فرد در محیط” است، بدین معنی که مددکار اجتماعی توامان به مولفه های فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت داده و تغییر در فرد و محیط را برای رسیدن به یک تعادل رضایت بخش و یک تغییر اثر بخش جستجو می کند، لذا دامنه فعالیت های آن تنها محدود به فرد نبوده، خانواده، سایر گروه های اجتماعی و جامعه را نیز شامل می شود.

هدف اصلی مددکاری اجتماعی بهبود سلامت و رفاه اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت اجتماعی، تلاش در جهت از بین رفتن ستم در جمعیت در معرض خطر با استفاده از تعیین کننده های اجتماعی است، بنابراین این حرفه مسائل اجتماعی، حل تعارض های بین فردی، نیازهای انسانی و سایر موضوع های اجتماعی را مخاطب قرار می دهد. مددکاران اجتماعی افراد و جوامع را درگیر می کنند تا به چالش های زندگی و وقایع تروماتیک پاسخ داده تا بتوانند تغییر و تاب آوری را ایجاد کنند. همچنین مددکاران اجتماعی با سایر نهادها همکاری می کنند تا زمینه را برای بهبود شرایط، و فرصت هایی برای رشد، بهبود و توسعه فردی فراهم کنند.

فیلدهای تخصصی مددکاری اجتماعی
فیلدهای تخصصی مددکاری اجتماعی

مددکاران اجتماعی در کدام سازمان ها حضور دارند؟

مددکاران اجتماعی در حوزه های مختلف مانند سازمان های رفاه کودک و خانواده، مدارس، بیمارستان های عمومی و روانپزشکی، سیستم قضایی (زندان، دادگاه، کانون اصلاح و تربیت و …)، بخش خصوصی، بخش رفاه سازمان ها(بانک، شرکت نفت و …) فعالیت می کنند.

مددکاران اجتماعی زمانی می توانند عملکرد خود را حرفه ای و خوب (Good Practice) ارزیابی کنند که این عملکرد بر اساس دانش (knowledge)، مهارت ها، مجموعه ارزش ها و استاندارهای اخلاقی و فرایندهای عاطفی و شناختی باشد، در این صورت است که اساساً فعالیت های آن ها اعتبار حرفه ای می یابد، به عنوان نمونه از پایه های مهم مددکاری اجتماعی حقوق بشر است، از همین رو “رویکرد نقاط قوت” جایگاه شایسته ای در این حرفه دارد و بر اساس این حرفه مددکاران اجتماعی مراجعین را افرادی مدبر، انعطاف پذیر و دارای ظرفیت می بینند، همچنین اصول احترام به ارزش ذاتی انسان ها، عدالت اجتماعی و فردی سازی برای مددکاران اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

فیلدهای مختلف تخصصی مددکاری اجتماعی

حرفه مددکاری اجتماعی دارای فیلدهای مختلف تخصصی می باشد که هر کدام این فیلد ها در یک قسمت مجزا در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران و مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران منتشر شده است و بدینوسیله جهت سهولت در دسترسیِ مخاطبین این پایگاه اینترنتی، در قالب یک مجموعه مطالب مددکاری اجتماعی (به همراه تیتر و لینک) منتشر می گردد.

فیلدهای مختلف مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی بالینی 

مددکاری اجتماعی کلان

مددکاری اجتماعی خصوصی

مددکاری اجتماعی رفاه کودک

مددکاری اجتماعی در مدرسه

مددکاری اجتماعی قضایی

مددکاری اجتماعی نظامی

مددکاری اجتماعی بیمارستان و مراقبتهای تسکینی

مددکاری اجتماعی پزشکی

مددکاری اجتماعی امراض در کودکان 

مددکاری اجتماعی روانپزشکی

مددکاری اجتماعی سالمندان 

مددکاری اجتماعی صنعتی

مددکاری اجتماعی صنعتی 

مددکاری اجتماعی صنعتی

مددکاری اجتماعی در بخش صنعتی

مددکاری اجتماعی افراد بی خانمان

مددکاری اجتماعی بالینی افراد بی خانمان 

مداخله مددکاری اجتماعی در کاهش کار کودکان 

آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی

آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی (بخش دوم) 

IRSW

وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی آغاز به کار نموده است. اهداف کلی وبسایت و عملکرد ما از ابتدا تا کنون، در بخش درباره وبسایت لحاظ گردیده است.
دکمه بازگشت به بالا