خانه تاب آوری

خانه تاب آوری ایرانیان، مرکز رشد و توسعه مردمان ایران زمین

بدینوسیله به اطلاع مخاطبین مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران می رساند، خانه تاب آوری (Iranian home of resilience) به عنوان مرکزی جهت انجام تحقیقات با محوریت موضوعات تاب آوری، انجام پژوهش های تخصصی متمرکز بر تاب آوری و نیز برگزاری آموزش های تاب آوری به شکلی متفاوت با روشی منحصر به فرد (توأم با ارزیابیِ میزان اثربخشیِ آموزش های انجام شده) حتی بصورت رایگان برای موسسات و سازمانهای مردم نهادِ اجتماع محور، با هدف ترویج و توسعه و نهادینه سازیِ تاب آوری در جامعه، آغاز به کار نمود.

حوزه فعالیت خانه تاب آوری ایرانیان، پژوهش محور و آموزش محور خواهد بود.

خانه تاب آوری ایرانیان کجاست؟!

قابل به ذکر است باشگاه تاب آوری ایرانیان مستقر در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران و خانه تاب آوری ایرانیان به عنوان شاخه ای مستقل در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، تحت نظارت و پشتیبانی فنی عملیاتی و تخصصیِ مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان فعال می باشند.

کانال خانه تاب آوری ایران

خانه تاب آوری Home of Resilience در شبکه اجتماعی تلگرام در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ راه اندازی شد و شروع به کار کرد.
خانه تاب آوری ایرانیان، مرکز رشد و توسعه تاب آوریِ مردمانِ ایران زمین

کانال خانه تاب آوری در تلاش است به موازات فعالیت سایر کانالهای معتبر و فعال مددکاری اجتماعی ایرانیان در شبکهٔ اجتماعی تلگرام، به اطلاع رسانی در حوزه های مختلفِ تاب آوری اعم از جدیدترین یادداشت‌ها و مقالات تخصصیِ انتشار یافته در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی و مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران با محوریت تاب آوری به گونه ای متفاوت از قبل بپردازد.

شایان ذکر است کانال خانه تاب آوری ایران به نشانی آیدی resilienceforall@ در تلگرام فعال خواهد بود. 

Home of resilience for all

Home of resilience for those who are interested inresilience

Iranian home of resilience has begun to work as a center

 for research on resilience issues, resilience-based specialized researches, as well as training on resilience in different ways with unique methods (accompany with assessment of training effects); it is free for society-centered NGOs with the aim of promoting, developing and institutionalizing the resilience in the society

The activity of resilience Home will be based on research and train

Where is the activity of Iranian resilience home

It is worth noting that the Iranian resilience club on the Iranian online social work journal and the Iranian home of resilience as an independent branch on Iranian social work website are active under technical, operational and professional supervision and support of Iranian social work Media

Home of resilience will be simultaneously unveiled with the book of Iranian resilience club

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا