آموزش تاب آوری

در این بخش کلیه اخبار و اطلاعات مرتبط با آموزش تاب آوری اعم از مطالب تحقیقی پژوهشی و نیز اخبار کارگاههای آموزشی در سطح کشور منتشر می گردد.

دکمه بازگشت به بالا