کتاب مددکاری اجتماعیمعرفی کتب

كتاب مددكاری اجتماعی با بزرگسالان آسيب پذير منتشر شد

مددکاری اجتماعی با بزرگسالانِ آسیب پذير با این هدف تهیه و تنظیم شده است که همه دست اندرکاران خدمات اجتماعی از جمله دانشجویان و اساتید رشته های مددکاری و خدمات اجتماعی، مدیران و کارکنان مراکز خدمات اجتماعی و بهزیستی با استفاده از مفاهیم و آموزههای آن در شغل شریف خویش، بیش از پیش موفق بوده و در راستای اهداف متعالی خدمت به بشریت با استفاده از آخرین دستآوردها و یافته های جهانی در کار خود موفق باشند.

این کتاب میتواند به خصوص به عنوان بخشی از عنوان درسی توان بخشی با گروههای خاص و درس قانون در مددکاری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. در این کتاب به دیدگاههای جامعه شناختی و روانشناختی خاصی اشاره شده و چگونگی به کارگیری آنها در کار عملی با مددجویان به تفصیل بحث شده است. در تمام طول کتاب سعی شده از خواننده خواسته شود تا با تفکر انعکاسی به مطالب پیش رو نظر افکنده و در تعامل با دیگران به ارتقا و گسترش مهارتها و فعالیتهای حرفه ایِ خود در چارچوب ارزشهای مددکاری بپردازد.

فصل اول به چگونگی مداخلات حرفه ای در کار با افراد معلول بر اساس راهبرهای مددکاری اجتماعی و در چارچوب قانون جامع حمایت از افراد معلول،1737 و پیمان بین المللی حقوق معلولین، 5661 میپردازد. در ادامه این فصل چگونگی شخصی سازی خدمات و مداخلات حرفه ای مددکاران و سایر افراد درگیر با مددجویان را مورد بحث قرار میدهد. در این بخش توضیح داده میشود که شخصی سازی یعنی تفکر درباره خدمات عمومی و خدمات اجتماعی به شیوهای کاملاً جدید و متفاوت از قبل. در شخصی سازی با توجه به شرایط فردی هر مددجو، کار از شخص آغاز میگردد تا این که از ارائه خدمات موجود به نحوی که وجود دارند، آغاز گردد. فصل دوم در آغاز به چگونگی مداخلات حرفه ای و حمایتی از مددجویان دارای مشکلات روانی میپردازد. در این فصل توضیح داده میشود که سالمندان بخش قابل توجهی از مددجویان بزرگسال را در بر میگیرند. در ادامه این فصل به سلامت روانی افراد سالمند پرداخته و چگونگی استفاده از راهبردهای مختلف در کار با سالمندان، با توجه به تئوری روانی- اجتماعی اریک اریکسون مورد بحث قرار میگیرد. در فصل سوم به تفصیل و با ذکر جزئیات به چگونگی مواجهه با افرادی که زوال عقل را تجربه کرده اند میپردازد. در این فصل نشانگان کلی زوال عقل با ذکر مثالهایی ارائه میگردند. در ادامه چگونگی استمرار زندگی با وجود تجربه زوال عقل مورد بحث قرار میگیرد. در پایان این فصل به تجزیه و تحلیل پاسخهای مفید و پاسخهای نامناسب در برخورد با افراد دارای مشکل زوال عقل پرداخته میشود. فصل چهارم به چگونگی بررسی کمبود ظرفیت روانی در تصمیم گیریها و مداخلات مددکاری اجتماعی میپردازد. در این فصل تأکید بر این نکته میشود که در کار با هر مددجویی باید فرض را بر داشتن ظرفیت روانی آنها در اخذ هرگونه تصمیمی گذاشت. چنانچه آنها نتوانستند خود به تنهایی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را دریافت و یا درک نمایند، این وظیفه ما است که در این امور آنان را مورد حمایت قرار داده تا خود با دریافت اطلاعات مربوطه که به بهترین شیوه قابل درک است، تصمیم مقتضی را اخذ نمایند. در نهایت اگر مددجو قادر نبود به رغم تمام تمهیدات، برای خود تصمیم بگیرد، باید با کمک افراد خانواده و یا مسئولین مربوطه و تا جایی که امکان دارد با مشارکت خود مددجو، نسبت به یک تصمیم به خصوص با رعایت تأمین بیشترین منفعت و کمترین محدودیت برای او، اقدام مقتضی را به عمل بیاوریم. فصل پنجم به بررسی رابطه بین فقر و طرد اجتماعی میپردازد. دیدگاه اسلام در مورد فقر و چگونگی برخورد با آن در این بخش تشریح شده است. در این فصل به برخی مفاهیم مربوط به فقر و اقدامات ارزشی و راهبردهای حرفه ای در کار با سالمندان و خانواده های فقیر، پرداخته میشود. در ادامه به چگونگی اعتقادات و ارزشهای شخصی مددکاران و نقشهای حرفه ای در مراقبت از فرزندان در کار با خانواده ها بحث به عمل خواهد آمد. فصل ششم به بحث بسیار مهم تبعیض سنی و یا تبعیض بر اساس سن و طرد اجتماعی میپردازد. در این فصل بحث میشود که چگونه تبعیض بر اساس سن باعث اضمحلال کیفیت زندگی افراد میگردد. در این فصل این نکته برجسته میگردد که در دنیای جدید و با توجه به تغییرات عظیم ساختار و پیوندهای اجتماعی و به رغم دستورات و توصیه های اسلامی، این احتمال وجود دارد که فرد سالمند تحت تبعیض سنی مستقیم و یا غیرمستقیم قرار گیرد. در پایان توصیه هایی برای برخورد با طرد اجتماعی سالمندان ارائه گردیده است.

کتاب فوق الذکر به همت دکتر تقی دوست قرین تألیف گردیده است.

علاقمندان می توانند جهت تهیه کتاب از طریق انتشارات جهاد واحد علامه، واقع در خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی (آبان شمالی) ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی،طبقه اول اقدام نمایند.

پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

 

 

IRSW

وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی آغاز به کار نموده است. اهداف کلی وبسایت و عملکرد ما از ابتدا تا کنون، در بخش درباره وبسایت لحاظ گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا