مددکاران اجتماعی در خط مقدم آسیبها

جنبش رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران با موضوع تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی

ضرورت داشتن سازمان نظام مددکاران اجتماعی ایران اگر بیشتر از پرستاران، روانشناسان مهندسان و … نباشد کمتر هم نیست، چرا که این حرفه مهم و کاربردی بیشتر از نیم قرن است که در سازمانها و نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان زندانها، بانکها، شرکت نفت و … فعالیت داشته و بیشترین ارتباط تخصصی و حرفه ای را با گروههای هدف دارند. لذا با توجه به گسترش مسائل مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی و گسترش مراکز ارائه کننده خدمات مددکاری اجتماعی در بخش های دولتی و غیر دولتی، در قالب موسسات و کلینکهای تخصصی مددکاری اجتماعی و همچنین فعالیت در حوزهای مهمی همچون اعتیاد، طلاق، کودکان، سالمندان، سلامت اجتماعی و سایر آسیبها و مسائل اجتماعی، نیازمند سازمان نظام قانونمند برای حمایت، پشتیبانی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی می باشد.

مددکاران اجتماعی در خط مقدم آسیبها، مسائل و مشکلات اجتماعی قرار دارند و بیشترین استرس کاری و مواجه با بحرانهای اجتماعی را دارا می باشند و قطعاً داشتن سازمان نظام می تواند در ارتقاء جایگاه و اثر بخشی این حرفه در کشور موثر واقع گردد.

علی رغم همه تلاشهای شکل گرفته از طرف مددکاران اجتماعی، در قالب تشکل ها، انجمن ها و موارد دیگر، حرفه مددکاری اجتماعی به شکل نظام مند و ساختار یافته در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا، در حوز های مربوطه نقش و حضور مشخصی ندارند و متأسفانه علی رغم  نقش کلیدی و تأثیر گذاری که در سازمانها و نهادهای حمایتی، امدادی و اجتماعی دارند، فاقد سازمان نظامی حمایتگر و پشتیبان همچون سایر حرفه های بیان شده می باشند.

سازمان نظام مددکاران اجتماعی که تشکلی غیر دولتی خواهد بود می تواند موارد ذیل را پوشش دهد:

– تلاش برای حفظ حقوق مددکاران اجتماعی و گروههای هدف در قبال خدمات مددکاری اجتماعی  در سازمانها و مراکز مربوطه

– كوشش در جهت برقراری، حفظ و حمايت از حقوق مادی، معنوی و صنفی مددکاران اجتماعی

– تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزشهای تکمیلی و هماهنگی با مراکز آکادمیک و در این خصوص

– آشنا ساختن جامعه و عموم مردم نسبت به وظايف و نوع خدمات مددکاران اجتماعی در زمینه های مختلف

– تلاش در جهت اجرای اصول اخلاقی و چارچوبهای علمی و اکادمیک در حرفه مددکاری اجتماعی در کار با گروههای هدف

– همكاری با سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای حمایتی، امدادی و … فعال در حوزه مددکاری اجتماعی.

– تعيين ضوابط برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت مددکاران اجتماعی و همکاری با سازمانها و مراکز مربوطه در این خصوص

امید است با توجه به اینکه در سالهای گذشته، دلسوزان و متخصصین این حوزه تشکیل سازمان نظام مددکاران اجتماعی ایران را به شکل جدی و حتی تا صحن مجلس هم پیش برده اند این بار با حمایت و پشتیبانی همه سازمانها، دانشگاها و از همه مهمتر پیگیری خود جامعه مددکاری اجتماعی کشور، این مهم که از مطالبه های به حق آنها می باشد مراحل قانونی خود را طی کند و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

آزاد دارابی | دکتری مددکاری اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا