کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی

چرا کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی است؟

کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی: کُنش اجتماعی شامل توانمندسازی افراد جامعه برای به دست گرفتن کنترل زندگی خود و تبدیل شدن به عوامل تغییر در جوامع‌شان می باشد. این مهم می تواند از طریق سازماندهی جامعه، حمایت، فعالیت و لابی سیاسی- اجتماعی محقق بشود.

کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی

چرا کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی است؟

کُنش اجتماعی چیست؟

کُنش اجتماعی یک رویکرد فعالانه است که عمدتاً توسط مددکاران اجتماعی برای ایجاد تغییرات اجتماعیِ مثبت و سازنده در افراد، گروه ها و جوامع استفاده می شود. این موضوع یک روش کلیدی در اقدام مددکاری اجتماعی است که هدف آن رسیدگی به علل ریشه ایِ مشکلات و نابرابری های اجتماعی است.

توانمندسازی افراد و جوامع

کُنش اجتماعی شامل توانمندسازی افراد برای به دست گرفتن کنترل زندگیِ خود و تبدیل شدن به عوامل تغییر در جوامع‌شان می باشد. این مهم میتواند از طریق سازماندهی جامعه، حمایت، فعالیت و لابی سیاسی – اجتماعی محقق گردد.

کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی
کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی

با همکاری مشترک با مراجعین (افراد تحت پوشش) و جوامع، مددکاران اجتماعی می توانند موانع اجتماعی و ساختاری را که مانع از دستیابی آنها به پتانسیل کامل‌شان می شود، شناسایی و برطرف نمایند.

پرداختن به مسائل سیستمی

اقدام اجتماعی به پرداختنِ متمرکز بر مسائل سیستمی که زمینه سازِ بسیاری از مشکلاتی که افراد و جوامع با آن مواجه می باشند، کمک می نماید.

با مشارکت در کُنش اجتماعی، مددکاران اجتماعی می توانند به طور مشترک و مستمر، در جهت ایجاد ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که عدالت اجتماعی، برابری و حقوق بشر را توسعه و ترویج می کنند، فعالیت نمایند.

ایجاد تغییر پایدار

کُنش اجتماعی تغییرات پایداری را ایجاد می کند که می تواند تأثیری پایدار بر افراد و جوامع داشته باشد.

کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی
کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی

با توانمندسازی افراد و جوامع برای تبدیل شدن به عوامل تغییر، مددکاران اجتماعی می‌توانند به ایجاد جامعه‌ای باثبات و عادلانه‌تر کمک کنند.

جایی که همه اعضاء آن جامعه توانند از فرصت های رشد و دستیابی به ظرفیت ها و پتانسیل های خود برخوردار گردند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، کُنش اجتماعی روشی حیاتی در عملکرد مددکاری اجتماعی است که مددکاران اجتماعی را قادر می‌سازد تا به مسائل سیستمی که زمینه‌ساز مشکلات و نابرابری‌های اجتماعی است، رسیدگی کنند.

کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی
کُنش اجتماعی یک روش مددکاری اجتماعی

با توانمندسازی افراد و جوامع جهت تبدیل شدن به عوامل ایجاد تغییرات پایدار، مددکاران اجتماعی می‌توانند به ایجاد جامعه‌ای باثبات و عادلانه‌تر کمک کنند که در آن همه فرصت موفقیت را داشته باشند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا