کتاب راهنمای عملی بازماندگان خودکشی

کتاب راهنمای عملی بازماندگان خودکشی، بهترین گزینه برای ارتقاء تاب آوری بازماندگان خودکشی

کتاب راهنمای عملی بازماندگان خودکشی توسط آقای جفری جکسون که خود از بازماندگان خودکشی است، با هدف کمک و یاری رسانی به این افراد نوشته شده و توسط دکتر سلمان قادری و خانم ها پرن ریاحی، زهرا ملکی، مهرانه یوسفی و آقای علیرضا عزیزی توسط انتشارات آوای نور در ۷۲ صفحه ترجمه و به چاپ رسیده است.

کتاب راهنمای عملی بازماندگان خودکشی

بازماندگان خودکشی پس از مرگ عزیزان شان دچار سوگ و اندوهی عمیق می شوند که می تواند سال ها آنها را درگیر بحران های روانی، خانوادگی و اجتماعی نماید. با این وجود برای کاهش آثار و پیامدهای آن نیازمند کسب آگاهی، اخذ دانش و اطلاعات کاربردی، عملی و درمان مناسب به منظور کاهش تاثیرات سوگ خودکشی و بازگشت به زندگی عادی هستند.

کتاب راهنمای عملی بازماندگان خودکشی توسط آقای جفری جکسون که خود از بازماندگان خودکشی است، با هدف کمک و یاری رسانی به این افراد نوشته شده و توسط دکتر سلمان قادری و خانم ها پرن ریاحی، زهرا ملکی، مهرانه یوسفی و آقای علیرضا عزیزی توسط انتشارات آوای نور در ۷۲ صفحه ترجمه و به چاپ رسیده است.

سرفصل های این کتاب شامل عناوین زیر است:

– خودکشی متفاوت است
– ترن هوایی احساسی
– شوک و اندوه
– چرا خودکشی؟
– واقعیت ها و باورهای نادرست پیرامون خودکشی
-مقابله با احساس گناه
– خشم و سرزنش
– اتفاقات خاص
– پذیرش
– حرکت کردن
– حمایت
– منشور حقوق بازماندگان خودکشی

کتاب راهنمای عملی بازماندگان خودکشی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران
مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
کتاب راهنمای عملی بازماندگان خودکشی
کتاب راهنمای عملی بازماندگان خودکشی
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا