کتاب خانه تاب آوری منتشر می شود

ششمین کتاب سال مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان تحت عنوان «خانه تاب آوری» در دست اقدام است

کتاب خانه تاب آوری: پس از انتشار کتاب باشگاه تاب آوری، ششمین کتاب سالِ پایگاه اینترنتی مددکاری اجتماعی ایرانیان با محوریت موضوعی تاب آوری (در ابعاد مختلف) تحت عنوان کتاب خانه تاب آوری در دست اقدام است.

بر اساس دستور کار وبسایت مددکاری اجتماعی ایرانیان مبنی بر گردآوری مطالب اختصاصی پایگاه در قالب مجموعه یادداشتها و مقالات بعنوان کتاب سال، طبق روال عملکرد هر ساله ی این پایگاه اینترنتی، اینبار نیز با موضوع تاب آوری مشتمل بر مطالب انتشاریافته در خبرگزاری سلامت نیوز و مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۱ نحن عنوان کتاب خانه تاب آوری خواهد بود.

بزودی جزییات جدیدی از “کتاب خانه تاب آوری” ششمین کتاب سال پایگاه اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران اطلاع رسانی می گردد.

خانه تاب آوری ایران بر اساس مستندات موجود در همین پایگاه اینترنتی، در دی ماه سال 1393 به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف تاب آوری، با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است:

  • ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود
  • معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های مختلف تاب آوری جهت تقویت حقوق معنوی
  • فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای تاب آوری جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه متخصصین تاب آوری کشور، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی
  • ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مباحث مختلف تاب آوری در کشور
  • گسترش پایگاه های مجازی در حوزه تاب آوری ایران
خانه تاب آوری ایران به عنوان شاخه ای مستقل در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، تحت نظارت و پشتیبانی فنی عملیاتی و تخصصیِ مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان فعال می باشند.
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا