همایش مددکاری اجتماعی

همایش مددکاری اجتماعی از منظر یک مددکار اجتماعی

بدینوسیله به اطلاع مخاطبین محترم رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان می رساند ویدئوی فوق نقطه نظرات مدیر و مؤسس رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان پیرامون همایشات مددکاری اجتماعی در ایران می باشد.
قابل به ذکر است بر اساس نظر نهاییِ تیم تخصصی رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان، احتمال ادامه یافتنِ این مبحث در قالب سلسله ویدئوهایی دیگر با هدف تبیین و روشنگریِ بیشتر و بهتر پیرامون موضوع مطروحه وجود دارد که در اینصورت همچون همیشه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران به سمع و نظر مخاطبین محترم خواهیم رساند.

همایش مددکاری اجتماعی از منظر مدیر و موسس رسانه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
انتشاریافته در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا