مروری بر موضوع مدیریت شهری با تأکید بر رویکرد اجتماعی

مدیریت شهری با رویکرد اجتماعی: با رشد عظيم شهرها در دو يا سه دهه اخير و نقش چندگانه ای كه اين شهرها ايفا ميكنند، برنامه ريزی و مديريت شهری به طور روزافزونی پيچيده و دشوار گرديده است. پيچيده شدن روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در شهرها و نهايتاً به وجود آمدن انواع مشكلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و كالبدی در اغلب شهرها كه همراه با گسترش روزافزون افقی و عمودی آنها كه بيشتر ناشی از رشد طبيعی جمعيت و افزايش جمعيت مهاجر و تركيبی از درهم تنيده شدن مشكلات مورد اشاره می باشد، و امروزه از آنها با عنوان مسائل و مشكلات شهر و شهرنشينی ياد می شود، که موجب شده است ساماندهی كالبدی – فضايی شهرها از طريق برنامه ريزی و مديريت شهری تاكنون به آن سطحي نرسد كه بتواند به همه آنها پاسخ مناسب ارائه دهد.
بهترين راه جلب مشاركت واقعی شهروندان و كمك به مجموع مديريت شهری جهت اداره بهتر امور شهر و ايجاد ذهنيت مشترك در جهت به وجود آمدن فرايند شهری ايمن و هدفمند، شناخت اين پتانسيل ارزشمند به عنوان سرمايه اجتماعی و تعامل واقعی و همه جانبه با شوراهای شهر است.
شورای شهر و مدیریت شهری در صورتی موفق خواهد بود که به عناصر زیر توجه لازم را داشته باشند:
زمينه سازی مناسب برای آشنايی مردم با قوانين و مقررات شهری؛
برنامه ريزی دقيق و پيگيری در حوزه های تخصصی و آکادمیک هر عضو از شورای شهر؛
اولويتهای مشكلات شهر به صورت منطقه ای، ناحیه ای، بخشی و محلی طبقه بندی شود و برای هر کدام از آنها مُدلهای مداخلات مرتبط با داده های بدست آمده ارائه شود؛
بهره گيری حداكثری از كارشناسان مرتبط و خلاق در حوزه های مختلف شهری؛
در اختيار قراردادن امكانات موجود شهرداريها به منظور بهره برداری صحیح موسسات و سازمانهای مردم نهاد با اهداف اجتماعی و روانشناختی؛
پيگيری تشكيل نهادهای اجتماعی- محلی به منظور تسريع در حل مشكلات محلات و مناطق؛
ایجاد فضا به منظور آموزش در زمینه های حقوق شهروندی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و روانشناختی، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و …
هماهنگیهای لازم به منظور ایجاد نمایشگاههای دائمی با تأکید بر گروههای آسیب پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار؛
ایجاد بانک اطلاعات شهری به روز و تخصصی در زمینه آسیبهای اجتماعی توسط متخصصین امر.

سجّاد مجیدی پرست
دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا