مدیریت شهری با رویکرد اجتماعی

مدیریت شهری با رویکرد اجتماعی: با رشد عظيم شهرها در دو يا سه دهه اخير و نقش چندگانه ای كه اين شهرها ايفا ميكنند، برنامه ريزی و مديريت شهری به طور روزافزونی پيچيده و دشوار گرديده است. پيچيده شدن روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در شهرها و نهايتاً به وجود آمدن انواع مشكلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و كالبدی در اغلب شهرها كه همراه با گسترش روزافزون افقی و عمودی آنها كه بيشتر ناشی از رشد طبيعی جمعيت و افزايش جمعيت مهاجر و تركيبی از درهم تنيده شدن مشكلات مورد اشاره می باشد، و امروزه از آنها با عنوان مسائل و مشكلات شهر و شهرنشينی ياد می شود، که موجب شده است ساماندهی كالبدی – فضايی شهرها از طريق برنامه ريزی و مديريت شهری تاكنون به آن سطحي نرسد كه بتواند به همه آنها پاسخ مناسب ارائه دهد.
بهترين راه جلب مشاركت واقعی شهروندان و كمك به مجموع مديريت شهری جهت اداره بهتر امور شهر و ايجاد ذهنيت مشترك در جهت به وجود آمدن فرايند شهری ايمن و هدفمند، شناخت اين پتانسيل ارزشمند به عنوان سرمايه اجتماعی و تعامل واقعی و همه جانبه با شوراهای شهر است.
شورای شهر و مدیریت شهری در صورتی موفق خواهد بود که به عناصر زیر توجه لازم را داشته باشند:
زمينه سازی مناسب برای آشنايی مردم با قوانين و مقررات شهری؛
برنامه ريزی دقيق و پيگيری در حوزه های تخصصی و آکادمیک هر عضو از شورای شهر؛
اولويتهای مشكلات شهر به صورت منطقه ای، ناحیه ای، بخشی و محلی طبقه بندی شود و برای هر کدام از آنها مُدلهای مداخلات مرتبط با داده های بدست آمده ارائه شود؛
بهره گيری حداكثری از كارشناسان مرتبط و خلاق در حوزه های مختلف شهری؛
در اختيار قراردادن امكانات موجود شهرداريها به منظور بهره برداری صحیح موسسات و سازمانهای مردم نهاد با اهداف اجتماعی و روانشناختی؛
پيگيری تشكيل نهادهای اجتماعی- محلی به منظور تسريع در حل مشكلات محلات و مناطق؛
ایجاد فضا به منظور آموزش در زمینه های حقوق شهروندی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و روانشناختی، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و …
هماهنگیهای لازم به منظور ایجاد نمایشگاههای دائمی با تأکید بر گروههای آسیب پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار؛
ایجاد بانک اطلاعات شهری به روز و تخصصی در زمینه آسیبهای اجتماعی توسط متخصصین امر.

سجّاد مجیدی پرست
دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

دکمه بازگشت به بالا