مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی در پیوند با همبستگی اجتماعی

مهمترین مبحث علوم اجتماعی این موضوع است که همیشه مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی در پیوند با همبستگی اجتماعی خواهد بود.

مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی چیست و چه هدفی را دنبال می کند

یکی از مهمترین مباحث روانشناسی، مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی است. افراد یک جامعه دارای عقیده، مذهب و قومیت های متفاوتی هستند. این تفاوت ها می تواند موجب تنش و اختلاف نظر بین این افراد شود. اگر مدارای اجتماعی به این افراد تعلیم داده نشود، خیلی زود شاهد رفتار های پرخاشگرایانه، تبعیض ها، تحقیر ها و سایر رفتار های ضد اجتماعی خواهیم بود. بسیاری از ما مدارای اجتماعی را در بطن خانواده ی خود یاد گرفته ایم. همانطور که افراد یک خانواده دارای عقاید و نظر های یکسانی نیستند و در کنار هم زندگی می کنند قومیت ها و نژاد های مختلف نیز می توانند با مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی در کنار هم زندگی کرده و به عقاید هم احترام بگذارند.

در پاسخ به این سوال که هدف از مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی چیست؟ باید بدانید که مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی به هدف کاهش تنش در جامعه، جلوگیری از رفتار های پرخاشگرایانه، رفع تبعیض های قومی و نژادی، افزایش حس همبستگی و همدلی بین افراد و غیره به کار گرفته می شود.

پیوند و همبستگی اجتماعی در سایه ی مدارا و همدلی

اقدامات اجتماعی ناشی از عقیده افراد مختلف در جامعه است. گاهی اوقات این اقدامات ناشی از عقاید مخالف با سایر افراد جامعه خواهد بود که نتیجه آن می تواند موجب زیان همه ی افراد جامعه گردد. بنابراین اهمیت رفتار مدارای اجتماعی در پیوند با اقدام اجتماعی میتوان دریافت. مدارای اجتماعی و همبستگی اجتماعی دو رکن اساسی یک جامعه هستند و با هم ارتباط مستقیم دارند. هر چقدر مدارای اجتماعی بیشتر باشد، همبستگی افراد جامعه نیز بیشتر خواهد بود.

با توجه به توضیحات بالا میتوان دریافت که همبستگی اجتماعی در سایه مدارای اجتماعی می باشد. مدارای اجتماعی از اهمیت بالایی در آموزش و پرورش برخوردار است. کودکان در سنین پایین باید آموزش داده شوند تا بتوانند در بزرگسالی اصل مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی را سرلوحه زندگی خود قرار دهند. زمانی که یک فرد در اجتماع با عقاید مخالف و حتی رفتار های خشونت آمیز مدارا می کند، رفتار این شخص می تواند احترام و همبستگی اجتماعی را بیشتر کند.

مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی
مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی

اهمیت رفتار های اجتماعی در پرورش نسل آینده

متاسفانه در کشور ما تعلیمات اجتماعی و روانشناسی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بیشتر تعلیمات اجتماعی را فرزندان در بطن خانواده آموزش می بینند. خانواده ها می توانند نژادپرست یا دارای عقیده های متفاوتی باشند. پس چشم پوشی از آموزش نسل آینده با مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی می تواند خسارتی جبران ناپذیر به فرهنگ، اقتصاد و حتی جان افراد آن جامعه بزند.

در دنیای امروز سرمایه انسانی مهمترین سرمایه کشور است. ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در مبحث روانشناسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. چرا که نیروی فکری جوان باید بتواند در مقابله با عقاید و افکار مختلف و متضاد بهترین واکنش را داشته باشد تا همدلی و همراهی اجتماعی در نهایت به همبستگی اجتماعی منجر شود.

هر چقدر فرهنگ یک کشور مترقی و بالاتر باشد افراد آن اجتماع، مدارای بیشتری نسبت به اقدامات اجتماعی هم خواهند داشت. امروزه ارتباطات جهانی گسترده تر شده است. افرادی که در گذشته فقط با آشنایان و اقوام خویش در ارتباط بودند امروز با افرادی در کشور های دیگر در ارتباط هستند؛ پس باید ظرفیت بیشتری برای مدارا و انعطاف در برابر عقاید مختلف داشته باشند.

مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی
مدارای اجتماعی و اقدام اجتماعی
نویسنده:
کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا