فراخوان همکاری برای کتاب فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی

فراخوان کمک و همکاری به کتاب فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی درباره “توسعه اجتماعی و سازگاری محیطی”

همانطور که مستحضر هستید در حال حاضر و موضوع سوم دستور کار جهانی برای مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی : “توسعه اجتماعی و سازگاری محیطی” می باشد.

موضوع چهارم دستور کار جهانی جایی در سال 2010 به وسیله 3000 نماینده از مددکار اجتماعی برای حرکت رو به جلو این حرفه به منظور رسیدگی به مسائل جهانی، منطقه ای و مشکلات ملی بود. اولین موضوع در مسیر “برابری اقتصادی و اجتماعی”، موضوع بعدی در مورد احتیاج به دانستن “ارزش و مقام همه انسان ها”، و این :”سازگاری محیطی و اجتماعی” دارای ارجحیت است به وسیله حرفه مددکاری اجتماعی به عنوان اقدامات ضروری و اساسی برای جلوگیری از جنگ، تبعید و ایجاد شرایطی مناسب برای آینده تمام انسان ها.

فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی نگاه رو به جلو دارد و قادر به انتشار نمونه هایی از اقدامات، رویکردها و مُدل هایی از مددکاران اجتماعی است، که این موضوع را نشان و توضیح دهد. هدف ما راه اندازی اولین سری از این موارد در روز جهانی مددکاری اجتماعی در سال 2017، 21 مارچ از طریق کتابفروشی آنلاین مددکاری اجتماعی است.

مخاطبین جهانی این کتاب شامل مددکاران اجتماعی، پزشکان، دانشجویان و اساتید می باشد و همکاری مددکاران اجتماعی را از سرتاسر جهان را در راستای سازگاری و درستی زیست محیطی می طلبد. هدف این کتاب در راستای ارتقا بخشیدن اطلاعات اولیه و اشتغال حرفه ای گسترده و فراگیر پیرامون مناطق بحرانی به وسیله تمرین، نظریه و تحقیق است.

گردآوری و ترجمه: هُما صدری | کارگروه روابط بین الملل مددکاران اجتماعی ایرانیان
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا