سوگندنامه مددکاران اجتماعی

مفاد منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی که توسط دانش آموختگان رشته مددکاری اجتماعی در قالب یک سوگندنامه اخلاقی قرائت می شود

منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی (سوگندنامه مددکاران اجتماعی) که همه دانش آموختگان رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی پس از اتمام تحصیلات آکادمیک دانشگاهی در این رشته، ملزم به پیمان بستن قلبی، اخلاقی و عملی با مفاد آن می باشند و در قالب یک سوگندنامه در اشکال مختلف فردی و گروهی قرائت می کنند به شرح ذیل می باشد:

سوگندنامه مددکاران اجتماعی

من: به عنوان یک مددکار تعلیم یافته حرفه ای، پیمان می بندم که روابط حرفه ای خویش را بر طبق منشور اخلاق مددکاری تنظیم و اجرا کنم و بدین وسیله رضایت درونی و ایمان واقعی خویش را به این نکات ابراز می دارم.

من: نخستین عهد و پیمان و خویش را خدمت راستین به افراد، گروه ها و جامعه می دانم، خدمتی که جهد در بهبود و پیشرفت شرایط اجتماعی را نیز شامل می شود.

من: مسئولیت حرفه ای را که به انجام دادنش مفتخرم با آغوش باز می پذیرم.

من: مسئولیت حرفه ای خویش را بر علائق شخصی ترجیح می دهم و می کوشم که منافع شخصی را فدای مصالح عمومی کنم.

من: تعهد می کنم در پنهان داشتن اسرار مردم از گزند نامحرمان کوشا باشم و اصل رازداری حرفه ای را که از اصول مهم مددکاری است با آغوش باز می پذیرم.

سوگندنامه مددکاران اجتماعی
سوگندنامه مددکاران اجتماعی

من: به موازین علمی، یافته ها و عقاید صاحب نظران با دیده احترام می نگرم و طریق منطق را برای بیان و تعبیر آنها برمی گزینم.

من: به اصول حرفه ای مددکاری اجتماعی اعتقاد کامل دارم و اعمال و رفتار خود را بر مبنای علم، تجربه و مهارت های مددکاری بنیان می نهم.

من: مسئولیت و وظیفه حرفه ای خود می دانم که عقاید و یافته های علمی و حرفه ای خویش را به خاطر پیشرفت برنامه های بهزیستی انسان ها و گسترش خدمات اجتماعی، در اختیار بشریت قرار دهم و حمایتم را از این طرح ها اعلام میدارم.

من: تعهد می کنم که در حفظ و حمایت جامعه بکوشم و در جلوگیری از اعمال ناپسند و غیراخلاقی افراد یا سازمان هایی که ناروا در فعالیت های بهزیستی اجتماعی شرکت دارند کوشا باشم.

من: آمادگی خویش را برای تقدیم خدمت لازم حرفه ای در هنگام رویدادهای ناگهانی و حوادث غیرمنتظره عمومی اعلام می دارم.

من: بین گفتار و کردار خویش به عنوان یک فرد اجتماع و بین گفتار و کردار حرفه ای خود به عنوان نماینده یک موسسه در جامعه، فرق قائلم و با وضوح و صراحت شایسته ای این دو را از یکدیگر تشخیص و تمیز می دهم.

من: از این اصل که هر حرفه ای لازمه اش تعلیم و تربیت حرفه ای است پشتیبانی می کنم.

من: عهد می بندم که به ایجاد و حفظ شرایط لازمی که در موسسه های مختلف، مددکاران را قادر می سازد تا به مفاد این منشور اخلاقی عمل کنند کمک می کنم.

من: تعهد می کنم که در داوری های حرفه ای، خواست ها و عواطف خویشتن را معیار سنجش قرار ندهم، شعی می کنم که احساسات انسان ها را درک کنم. از احساسات، تعصبات و پیش داوری های شخصی دوری گزینم تا بدین وسیله به تجلی و کشف واقعیت ها کمک کرده باشم.

من: برای تحقق بخشیدن به هدف های این منشور، تعهدات و پیمان های خویش را با توجه به حق تقدم مورد ها، آن طور که هر موقعیت اجتماعی ایجاب می کند انجام می دهم، اصول مددکاری را در نظر می گیرم و برای انجام دادن خدمت، راهی را برمیگزینم که با روح و مفاد این منشور اخلاقی وفق دهد.

پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

سوگندنامه مددکاران اجتماعی سوگندنامه مددکاران اجتماعی سوگندنامه مددکاران اجتماعی سوگندنامه مددکاران اجتماعی سوگندنامه مددکاران اجتماعی سوگندنامه مددکاران اجتماعی سوگندنامه مددکاران اجتماعی سوگندنامه مددکاران اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا