معرفی کتاب روش‌های مددکاری اجتماعی در ارتباط با افراد و خانواده‌ها؛ ارزیابی‌ها و مداخلات مبتنی بر شواهد

معرفی کتاب روش‌های مددکاری اجتماعی در ارتباط با افراد و خانواده‌ها؛ ارزیابی‌ها و مداخلات مبتنی بر شواهد

انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

نویسنده: مایکل جی. هولوسکو؛ کاترین ن. دالموس؛ کارن ام. سوورز
مترجم: اسماعیل عباسی
انتشارات اندیشه احسان

مددکاری اجتماعی حرفه ای است متشکل از ارزش ها، اصول و تکنیک های در یک چهارچوب قانونی که اهدافی از جمله کمک به مردم برای دریافت خدمات، مشاوره و رواندرمانی با افراد، خانواده ها و گروه ها، کمک به جوامع یا گروه ها به جهت بهبود خدمات اجتماعی و بهداشتی را دنبال می کند.
تمارین و روش های مددکاری اجتماعی نیازمند شناخت توسعه و روفتارهای انسانی از دیدگاه جامعه، فرهنگ و اقتصاد و تعامل این عوامل با یکدیگر می باشد. تغیرات سیاسی – اجتماعی و اقتصادی جوامع کنونی سبب هرچه آسیب پذیرتر شدن افراد شده و به طبع آن نقش مددکاران اجتماعی در ارتباط با اقشار مختلف جامعه پررنگتر می شود.
تمرینات مددکاری اجتماعی در ارتباط با افراد و خانواده ها موارد مختلفی از جمله ارزیابی و مداخله با افراد مختلف جامعه شامل کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و کهنسالان می باشد. این کتاب در هر فصل به بررسی یک دوره سنی پرداخته و داده هایی را در ارتباط با نحوه ارزیابی و مداخله و روش های مختلف انجام مددکاری مرتبط با هر قشر سنی را ارائه کرده است.
در این کتاب نحوه ارزیابی کودکان شامل مواردی چون مصاحبه و مداخله و روش های انجام آنها، محدودیت های کار با کودکان، افرادی که در ارتباط با کودکان هستند مانند والدین و معلمان و نقش آنها در انجام ارزیابی و مداخله در ارتباط کودکان، نحوه انجام برنامه های مداخله کننده در محیط های اطراف کودکان در فصل های اول و دوم گنجانده شده است.
پس از کودکان، نوجوانان قشر آسیب پذیر چامعه بوده که مسائل و مشکلات خاص خود را با توجه به دوره بحرانی که با آن مواجه هستند دارند. فصل های سوم و چهارم این کتاب به نوجوانان و ارزیابی و مداخله با آنها پرداخته است.
دوره بزرگسالی با توجه به شرایطی که فرد در این دوره از زندگی با انها مواجه می شود شیوه مددکاری خاص خود را میطلبد. ارزیابی هایی همچون مدل زندگی، بنیاد کار، راه حل متمرکز شده و از این دست مسایل و همچنین مداخلات مرتبط با این دوره از زندگی در فصول پنجم و ششم این کتاب پس از دوره نوجوانی آورده شده است.
سالمندان و نحوه ارزیابی و مداخله با این افراد که از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به حساب می آیند در فصول هفتم و هشتم مورد بحث و بررسی قرار داده شده است.
نهایتا تمامی این اقشار در ارتباط با یکدیگر در بنیاد خانواده که اساسی ترین بنیاد جامعه می باشد گرد هم جمع می آیند. که رفتارهای مختلفی را در قبایل یکدیگر بروز داده و مشکلاتی را نیز به طبع خواهند داشت. چگونگی مددکاری خانواده ها و ارزیابی و مداخلات مرتیط با این گروه نسبتاً بزرگ در فصل نهم و دهم کتاب بیان شده است.

این مطلب در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی و نیز کلیه پایگاههای ما در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا