حقوق شهروندی بايد مبنای سياستگذاری ها باشد

سید حسن موسوی چلکرئيس انجمن مددكاران اجتماعی ايران گفت: حقوق شهروندی بايد مبنای سياستگذاری ها باشد و ضروری است مطالبه گری برای تحقق آن با بهره گيری از نهادهای مردمي صورت گيرد.
به گزارش وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران به نقل از ايرنا؛ سيد حسن موسوي چلك، چهارشنبه در آيين قدرداني از مددكاران اجتماعي بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) استان فارس در شيراز افزود: مطالبه گري اجتماعي به معناي مخالفت با دولت ها نيست بلكه به معناي هم افزايي با دولت ها براي رسيدن به حقوق شهروندي است.
مشاور رئيس سازمان بهزيستي كشور اظهار كرد: مرگ سالانه افزون بر 16هزار نفر در سوانح جاده اي و ايجاد معلوليت در اين حادثه ها براي حدود هشت تا 10 برابر اين آمار، از جمله مشكلاتي است كه غفلت در حوزه هاي ديگر براي حوزه اجتماعي كشور پديد مي آورد.
موسوي چلك گفت: در پيش گرفتن اقدام هايي در گستره بزرگ جمعيت كشور مانند پرداخت يارانه، ساخت مجتمع هاي مسكوني و توسعه اپراتورهاي شبكه تلفن همراه بدون ارائه پيوست اجتماعي، مشكلاتي را براي كشور پديد آورده است.
رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران اظهار كرد: هرچند گسترش خدمات اپراتورهاي تلفن همراه يك فرصت تلقي مي شود اما همزمان تهديد نيز هست و آن زماني است كه در توسعه اين شبكه ها، رقابت براي سود بيشتر در جريان است.
موسوي چلك ادامه داد: سياسي كردن حوزه اجتماعي كشور ظلمي است كه در حق آن صورت گرفته است و باعث بي توجهي و به حاشيه راندن آن شده است و اميدوار هستيم كه اين موضوع در برنامه ششم توسعه از حاشيه به متن تبديل شود.
در اين آيين از مددكاران اجتماعي برتر استان فارس تجليل شد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا