تماس با خانه تاب آوری

خانه تاب آوری ایرانیان یک وبسایت شخصی نیست! خانه تاب آوری ایرانیان به دنبال ایجاد منافع فردی نیست!

خانه تاب آوری ایرانیان در پی اسم سازی و چهره سازی برای حوزه تاب آوری ایران نیست!

خانه تاب آوری ایرانیان محصول اندیشه و کار تیمی مشترک می باشد، به شکل عام المنفعه برای ترویج و توسعه تاب آوری ایران در تلاش است، متعلق به یکایک علاقمندان، محققین و پژوهشگران حوزه تاب آوری کشور است.

    جهت ارتباط با ما از طریق فرم زیر اقدام نمایید

    دکمه بازگشت به بالا