تبعات در پی اثبات اولین بودن

رسانه تاب آوری اجتماعی: در پی اثبات اولین بودن، پذیرش شکست است!

در پی اثبات اولین بودن، پذیرش شکست است! در پی اثبات اولین بودن، پذیرش شکست و پیوستن آن رسانه به تاریخ است! باید مراقب باشیم با بوجود آمدن رقبای جدید رسانه ای، در ورطه اثبات اولین یا آغازین بودن نیافتیم چرا که وارد شدن در این وادی، پذیرش مستقیم یا غیرمستقیم شکست، تسلیم شدن و مهمتر از همه پیوستن به تاریخ است.

یک رسانه پویا و قدرتمند در پی اثبات اولین بودن نخواهد بود چرا که بخوبی می داند چه کاری یا کارهایی قرار است انجام دهد!

 

تبعات در پی اثبات اولین بودن
کاری از دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مدیر و مؤسس رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا