تاب آوری کلید غلبه بر بلایای طبیعی

ایجاد تاب آوری ملل و جوامع در برابر بلایا

تاب آوری کلید غلبه بر بلایای طبیعی: بلایای طبیعی می‌تواند در هر مکانی رخ دهد و معیشت مردم را به خطر بیندازد و رشد، توسعه و کاهش فقر را به‌ویژه در توسعه‌نیافته‌ترین مناطق جهان تهدید کند.

تاب آوری، کلید غلبه بر بلایای طبیعی

ایجاد تاب آوری ملل و جوامع در برابر بلایا
کاری از رسانه مددکاری اجتماعی | خانه تاب آوری ایرانیان

بلایای طبیعی می‌تواند در هر مکانی رخ دهد و معیشت مردم را به خطر بیندازد و رشد، توسعه و کاهش فقر را به‌ویژه در توسعه‌نیافته‌ترین مناطق جهان تهدید کند.

آمادگی و برنامه ریزی مؤثر برای از بین بردن اثرات بلایای طبیعی مورد نیاز است. سیستم‌های هشدار، ساختمان‌های ایمن و خدمات کمک‌رسانیِ به خوبی تثبیت شده می‌توانند در عبور از یک رویداد طبیعی شدید و بهبود هر چه سریع‌تر از عواقب آن کمک کنند.

بر اساس گزارش اخیر منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF)، تغییرات آب و هوایی همچنان بر کشورهای مختلف هم از نظر فراوانی و هم از نظر شدت تأثیر می گذارد. نمودار زیر تعداد فزاینده بلایای طبیعی ثبت شده سالانه در 30 سال گذشته را نشان می دهد.

منبع: https://www.activesustainability.com/environment/eduardo-galeano-and-natural-disasters/

ایجاد تاب‌آوری در مورد کمک به جوامع در مواجهه با بلایا و بهبود آنهاست، با تمرکز بر مقابله با علل ریشه‌ای به جای مقابله با پیامدها. اما در واقع صحبت از تاب آوری به چه معناست؟

تاب آوری چیست و مراحل اصلی آن چگونه است؟

تاب آوری به توانایی افراد، گروهها و جوامع اقتصادی- اجتماعی برای مقابله با تأثیرات ناگهانی بحران یا بلایا و بازیابی هرچه سریعتر ظرفیت خود برای اقدام اشاره دارد.

تاب آوری کلید غلبه بر بلایای طبیعی
تاب آوری کلید غلبه بر بلایای طبیعی

تاب آوری یک اصطلاح نسبتاً جدید است که با انعطاف پذیری و مقاومت با هدف بازگشت سریع به زندگی روزمره پس از یک فاجعه اطلاق می گردد.

ما تمایل داریم تاب‌آوری را با آسیب‌پذیری پیوند دهیم، با این حال، می‌تواند به سادگی به معنای یک موقعیت واکنش‌پذیر اضطراری باشد، زیرا سناریوی انعطاف‌پذیر شامل توانایی بازگرداندن همه عملکردها در سریع‌ترین زمان ممکن است.

هنگامی که صحبت از تاب آوری جوامع به میان می آید، این مفهوم به توانایی یک جامعه برای مقاومت و مدیریت یک رویداد غیرمنتظره اشاره دارد و به یک استراتژی کلیدی در سطوح محلی، ایالتی و فدرال تبدیل شده است. مردم باید از قبل آماده باشند، از آنها محافظت شود و بتوانند قبل از رسیدن کمک به آنها پاسخ دهند.

ایجاد تاب آوری در جوامع

آماده سازی: سیستم های ارتجاعی باید به درستی توسعه داده شوند تا با تدابیر و اقدامات مناسب با حوادث شدید مبارزه کنند.

پیشگیری: این اقدامات باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که اطمینان حاصل شود که ضرر یا خسارت در وهله اول اتفاق نمی افتد.

حفاظت: در صورت وقوع خسارت، تمام اقدامات حفاظتی باید فعال شده و به درستی عمل کند تا اثرات منفی فاجعه از بین برود.

پاسخ: این مرحله به سرعت کل سیستم برای ارائه کمک های اضطراریِ موثر به افراد آسیب پذیر اشاره دارد.

بازسازی: هنگامی که خطر از بین می رود، بخش بازسازی می آید و باید مطمئن شود که درس آموخته شده است تا اطمینان حاصل شود که سیستم برای موقعیت های بهتر در آینده آماده است.

چگونه ملل و جوامع بین المللی به چالش های جهانی و مدیریت ریسک پاسخ می دهند؟

تاب آوری کلید غلبه بر بلایای طبیعی
تاب آوری کلید غلبه بر بلایای طبیعی

چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا

چارچوب سندای توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد در 18 مارس 2015 در شهر سندای ژاپن به تصویب رسید. اصل اساسی چارچوب سندای این است که دولت مسئولیت اصلی کاهش خطر بلایا را با همکاری سایر ذینفعان از جمله مقامات محلی، سازمان و بخش خصوصی بر عهده دارد.

هدف اولیه است

“کاهش قابل توجه مخاطرات بلایا و خسارات در زندگی، معیشت، سلامت و در دارایی های اقتصادی، فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی افراد، مشاغل، جوامع و کشورها.”

چارچوب سندای ابزار جانشین چارچوب اقدام هیوگو (HFA) 2005-2015: ایجاد تاب آوری ملل و جوامع در برابر بلایا است.

چارچوب عمل هیوگو اولین طرحی است که برای توضیح، توصیف و جزئیات اقداماتی است که از همه بخش‌ها و بازیگران مختلف برای کاهش تلفات بلایا لازم و ضروری می باشد.

با بسیاری از شرکای مورد نیاز برای کاهش خطر بلایا (دولت‌ها، موسسات و سازمان های بین‌المللی، کارشناسان بلایای طبیعی و بسیاری دیگر) که آنها را در یک سیستم هماهنگی مشترک قرار می دهد، موافقت و توسعه داده شد.

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا