شکوفایی در طنین: ایجاد تاب آوری و خوش‌روانی از طریق موسیقی و حرکت

تاب آوری و خوش‌روانی در کودکان از طریق موسیقی و حرکت "قسمت اول"

تاب آوری و خوش‌روانی در کودکان از طریق موسیقی و حرکت: در این مشارکت نظری، ما تحقیقات موجود را بررسی و طراحی می‌کنیم تا استدلال کنیم که فعالیت‌های مبتنی بر ترکیب موسیقی و حرکت، پتانسیل قوی برای ایجاد تاب آوری شدید دارند.

تاب آوری و خوش‌روانی در کودکان از طریق موسیقی و حرکت

کارگروه تحقیقات تاب آوری در رسانه تاب آوری اجتماعی ایران

در سرتاسر جهان، کودکان با تجارب نامطلوب دوران کودکی مواجه هستند، قرار گرفتن در معرض خطراتی از قرار گرفتن در معرض خشونت سیاسی و مهاجرت اجباری به دلیل اثرات مضر تغییرات آب و هوایی تا اقدامات فرهنگی ناامن.

در نتیجه، کودکانی که به دنبال پناهندگی یا مهاجرت به کشورهای اروپایی هستند، به شدت آسیب پذیر هستند و اغلب با ادغام در مدرسه، جامعه همسالان و حلقه اجتماعی گسترده تر خود دست و پنجه نرم می کنند.

این مبارزه چند وجهی می‌تواند ناشی از عوامل بیرونی، مانند فرآیند سازگاری و تماس با کودکان دیگر، یا عوامل درونی مانند ترس‌ها و آسیب‌هایی باشد که هر کودک از زمانی که وطن خود را ترک کرده است، در درون خود دارد.

برای جهش، رشد، اتصال و تولدیافتنِ مجدد در شرایط ناملایمات و فرصت ها، کودکان نیاز به ایجاد تاب آوری دارند، به عنوان مثال، ظرفیت فرد برای حفظ عملکرد روانیِ پایدار در طول دوره سختی. از یک سو، ایجاد تاب آوری مستلزم توسعه مجموعه‌ای از مهارت‌های فردی (عوامل محافظ درونی)، مانند خودکنترلی، تنظیم هیجان، عزت نفس و عاملیت است. از سوی دیگر، ایجاد تاب‌آوری شامل توسعه مهارت‌های اجتماعی (عوامل محافظ بیرونی)، ارتباط و روابط نزدیک است.

در این مشارکت نظری، ما تحقیقات موجود را بررسی و طراحی می‌کنیم تا استدلال کنیم که فعالیت‌های مبتنی بر ترکیب موسیقی و حرکت، پتانسیل قوی برای ایجاد تاب آوری شدید دارند.

تاب آوری و خوش‌روانی در کودکان از طریق موسیقی و حرکت
تاب آوری و خوش‌روانی در کودکان از طریق موسیقی و حرکت

ابتدا، مفاهیم تاب‌آوری و خوش‌روانی را بر اساس عوامل محافظتی و مؤلفه‌های کلیدی تاب‌آوری به هم مرتبط می‌کنیم. سپس بحث می کنیم که چگونه موسیقی و حرکت، به طور جداگانه، ممکن است به ایجاد تاب آوری کمک کنند. در مرحله بعد، با تکیه بر مکانیسم‌های اساسی حس‌سازی موسیقی، ما استدلال می‌کنیم که از طریق ترکیب موسیقی و حرکت، کودکانِ درگیر فرآیندهای حس‌سازی موسیقایی قدرتمند می‌شوند و موجب ایجاد تاب آوری در آنها می شود، و به این ترتیب، از آنها حمایت می‌کند تا با هم رشد کنند و عمیقاً خوش‌روانی را تجربه کنند.

ارزش هایی مانند خودآگاهی، اعتماد به نفس و عزت نفس، استقلال شخصی، ارتباط، تعلق و پیوند. در نهایت، نظریه را به عمل متصل می کنیم. بر اساس تفصیلات نظری ارائه شده و بر اساس تجربه نویسندگان به عنوان پزشک، مجموعه‌ای از اصول راهنما را برای طراحی فعالیت‌های موسیقی مبتنی بر حرکت پیشنهاد می‌کنیم که عوامل داخلی و خارجی لازم برای ایجاد تاب آوری را تقویت می‌کنند. ادامه دارد …

ایجاد تاب آوری در کودکان از طریق موسیقی
کاری از رسانه تاب آوری اجتماعی ایران
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا