تاب آوری در پساکرونا

دوران کرونا چه تأثیری بر کسب و کارها گذاشته است؟

شیوع کرونا تغییرات بسیاری در نحوه کار و ارتباط کسب و کارها به وجود آورد. این بحران نشان داد برای تاب آوری پس از کرونا باید انعطاف پذیر بود.

تاب آوری در پساکرونا؛ دوران کرونا چه تاثیری بر کسب و کارها گذاشته است؟

با شروع همه گیری و اوج گرفتن کرونا، جهان تغییر کرد و این تغییر صدمات زیادی به بسیاری از کسب و کارها وارد آورد. در حالی که بسیاری از شرکت ها در این دوران ورشکسته شدند. چگونه برخی از کسب و کارها می توانند در مقابل شرایط تغییر یافته و در این دوران پساکرونا تاب آورند؟ و کرونا چه تاثیری بر زندگی ما گذاشته و تاب آوری در پساکرونا برای کسب و کارها چگونه ممکن می شود؟

پساکرونا و تاب آوری؛ جهان بعد از کرونا چه تغییری کرده است؟

ایجاد تغییرات در سبک زندگی، نگرش و رفتار.
ایجاد تغییرات در شکل و مدل های کسب و کارها برای تاب آوری در پساکرونا.
از بین رفتن اعتماد به شکست ناپذیری بشریت و دولت ها.
تاکید بر زندگی و کار دیجیتال برای تاب آوری در پساکرونا.

تاب آوری پس از کرونا برای کسب و کارها

مهم ترین ویژگی که کسب و کارها به نیاز مبرم خود به آنها برای تاب آوری در پساکرونا و شرایط محتمل مانند آن پی بردند انعطاف پذیری بود.

مهم ترین انعطاف پذیری های کسب و کارها برای تاب آوری پس از کرونا پساکرونا را می توان دو مورد زیر دانست:

•تغییر در نحوه ارتباط کسب و کارها.
•با وقوع اتفاقاتی مانند خانه نشینی ها و قرنطینه اصلی ترین تغییر ما در دوران پساکرونا تغییر در نحوه ارتباط بین افراد و کسب و کارها است. همچنین تغییراتی که کرونا در رفتار، فرهنگ و نگرش ما به زندگی ایجاد کرد باعث تغییر در رفتار ما در نوع خرید و مصرف محصولات شد.
•تغییر در نحوه کار کسب و کارها.
•تغییر مهم بعدی برای کسب و کارها در دوران پساکرونا تغییر در نحوه کار بود. یک راه تاب آوری در پساکرونا انعطاف پذیری هایی است که کسب و کارها در نجوه کار کارمندان شان مانند چیدمان محل کار و دورکاری پدید می آوردند.

تاب آوری در پساکرونا

نویسنده:
تیم تخصصی خانه تاب آوری ایرانیان
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا