تاب آوری تا حدودی به فرهنگ بستگی دارد

ضرورت توجه به عوامل فرهنگی در بررسی ها و تحقیقات تاب آوری

تاب آوری تا حدودی به فرهنگ بستگی دارد: آنچه برای تاب آوری در یک فرهنگ مهم است ممکن است در فرهنگ دیگر اهمیت کمتری داشته باشد.

تا حدودی تاب آوری به فرهنگ بستگی دارد

ضرورت توجه به عوامل فرهنگی در بررسی ها و تحقیقات تاب آوری

آنچه برای تاب آوری در یک فرهنگ مهم است ممکن است در فرهنگ دیگر اهمیت کمتری داشته باشد.

به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده است که در فرهنگ‌های جمع‌گرایانه‌تر (جایی که بهزیستی گروهِ یک فرد، بیشتر از خود فرد ارزش دارد) حمایت اجتماعی و تاب آور بودن ممکن است در غلبه بر موانع بیشتر از خودکارآمدی محافظت کنند.

به گفته فریدمن، از سوی دیگر، آمریکایی‌های فردگرا به نظر می‌رسد به ترکیبی از استقلال و اثربخشی نیاز دارند.

علاوه بر این، برخی از ویژگی‌های فردی و شخصی که از تاب‌آوری در یک فرهنگ حمایت می‌کنند، ممکن است در فرهنگ دیگر آسیب وارد کنند.

در یک مطالعه، محققان دریافتند که داشتنِ سطوح بالای احساسات مثبت (اگر همراه با حمایت اجتماعی پایین باشد) منجر به سلامت شرکت کنندگان می شود.

تاب آوری تا حدودی به فرهنگ بستگی دارد
تاب آوری تا حدودی به فرهنگ بستگی دارد

همچنین، در حالی که احساسات مثبت ممکن است با تاب آوری در یک کشوری مرتبط باشد، در فرهنگ های دیگر لزوماً اینطور نیست. در واقع، تعادل بین احساسات مثبت و منفی می تواند برای عبور از سختی ها مفیدتر باشد.

میزان تاب آوری ما ممکن است به همان اندازه که به نقاط قوت شخصی ما مربوط می‌شود، به محیط اجتماعی و دایره حمایتی ما نیز مربوط باشد.

جیل سوتی: زمینه های فرهنگیِ خصمانه نیز می تواند بر تاب آوری تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال: یک مطالعه نشان داد که برای مردان دارای اختلال هویت جنسی، اختلال هویت هراسی درونی و اَنگ مشکل دار بودن به تاب آوری آن‌ها آسیب می‌زند و باعث می‌شود کمتر به دنبال مراقبت‌های روحی روانی و اجتماعی مورد نیاز باشند.

اما مطالعات دیگر نشان داده‌اند که با حمایت اجتماعی مثبت، می‌توان بر برخی از عوامل استرس زای ناشی از تبعیض غلبه کرد که منجر به نتایج سلامتی بهتری شده اند.

تاب آوری تا حدودی به فرهنگ بستگی دارد
تاب آوری تا حدودی به فرهنگ بستگی دارد

این مبحث و سایر مطالعات نشان می دهند که: هنگام در نظر گرفتن تاب آوری، عوامل فرهنگی نیز مهم هستند. نه تنها ممکن است ویژگی‌های فردی در زمینه‌های خاص اهمیت کمتری داشته باشند، بلکه ممکن است در واقع نتیجه معکوس داشته باشند – شاید باعث شود مردم باور کنند که دوباره روی پای خود برمی‌گردند.

تاب آوری تا حدودی به فرهنگ بستگی دارد
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا