تئوری منحنی طلاق چیست؟

تئوری منحنی طلاق به صورت گریز زن و شوهر از میدان فکری یکدیگر

تئوری منحنی طلاق: زمانی که زن و شوهر به هم بی تفاوت شده و در محدوده فکری هم نیستند و از میدان فکری هم خارج شده اند، رابطه خنثی شده و در نتیجه طلاق اتفاق خواهد افتاد.

زمانی که زن و شوهر به شکل منفی به هم فکر یا عمل می کنند، ما با تنش روبرو هستیم اما رابطه مخرب ادامه دارد. تئوری منحنی طلاق

1. تفاوت در تئوری منحنی طلاق با طلاق عاطفی در کجاست؟

طلاق عاطفی یا طلاق سکوت در واقع سرکوب احساسات است. انرژی منفی در درون روح و روان زن و شوهر وجود دارد. اما در منحنی طلاق یا گریز زن و شوهر از میدان فکری یکدیگر، افراد به مرحله خنثی و بی تفاوتی رسیده اند. در طلاق عاطفی رابطه منفی حاکم است اما در منحنی طلاق با قطع رابطه روبرو هستیم.تئوری منحنی طلاق

2. علل طلاق کدامند؟

اقتصادی، فرهنگی، روانی، جنسی، عاطفی، آسیب های اجتماعی، مداخلات خانوادگی و … در حقیقت نه علل طلاق که زمینه و بستر طلاق می باشند و چه بسا که بسیاری از زنان و مردان با دارا بودن زمینه های فوق هنوز به رابطه ادامه می دهند اما اگر در ادامه به گریز از میدان فکری هم برسند، در آن صورت طلاق اتفاق می افتد. پس در واقع گریز زن و شوهر از میدان فکری همدیگر علت نهایی طلاق خواهد بود.

3. وقتی زن و شوهر به مرحله خنثی یا گریز فکری از هم برسند و باز به زندگی مشترک ادامه دهند چه اتفاقی می افتد؟ با بیماری های روانی، جسمی و یا خیانت روبرو خواهیم بود!تئوری منحنی طلاق

تئوری منحنی طلاق
تئوری منحنی طلاق

4. برای پیشگیری از طلاق چه اقدامی در تئوری منحنی طلاق لازم است؟

ابتدا می بایست زن و شوهر را از محدوده رابطه خنثی یا گریز از میدان فکری همدیگر به رابطه منفی کشاند و سپس به محدوده رابطه مثبت. پرش از مرحله خنثی به سمت مرحله رابطه مثبت امکان پذیر نمی باشد.تئوری منحنی طلاق

5. شاخص های منطقه رابطه خنثی یا گریز از میدان فکری همدیگر، کدامند؟

فقدان احساس های مثبت و منفی نسبت به هم ـ بی تفاوتی نسبت به هم در هر زمینه ای ـ نا امیدی مطلق از یکدیگر برای حل مشکل ـ غریبه شدن باهم ـ تصویر سازی آینده بدون همسر فعلی ـ تصمیم جدی برای طلاق یا خیانت و اقدام عملی.

6. سرعت حرکت در منحنی طلاق از مثبت به منفی و سپس مرحله خنثی یا گریز از میدان فکری همدیگر چقدر است؟

از چند ماه تا چندین سال می تواند متغیر باشد. بستگی به عوامل متعددی دارد: سبک تربیتی، ساختار خانواده، فرهنگ، اعتقادات دینی، ساختار شخصیتی، مهارت های زندگی، قوانین و …

7. منبع استخراج و استنتاج این تئوری چیست؟ مصاحبه با زن و شوهرهایی که برای طلاق مراجعه کرده بودند.

8. فرایند طلاق در منحنی طلاق

9. زمان تشخیص قطعی بودن گریز از میدان فکری یکدیگر که به طلاق منتهی می شود چه زمانی است؟

حداقل 6 ماه. چرا که مشاهدات نشان می دهد افراد معمولا بعد از 6 ماه برگشت نمی کنند اما قبل از آن احتمال برگشت زیاد می باشد.

10. نقش مددکار اجتماعی در هدایت زن و شوهر روی منحنی طلاق چیست؟

تصمیم به خروج از رابطه توسط زن و شوهر گرفته می شود، اما مددکار اگر ظرفیت برگشت را ببیند می بایست تلاش خود را برای برگشت به رابطه مثبت انجام دهد در غیر این صورت قطع رابطه را تسهیل می نماید.

احمد جبارزاده
مددکار اجتماعی

IRSW

وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی آغاز به کار نموده است. اهداف کلی وبسایت و عملکرد ما از ابتدا تا کنون، در بخش درباره وبسایت لحاظ گردیده است.
دکمه بازگشت به بالا