با تاریخچه تاب آوری ایران چه کنیم؟!

تاریخچه تاب آوری ایران از منظر مؤسس رسانه تاب آوری ایران

با تاریخچه تاب آوری ایران چه کنیم؟ ویدئوی کوتاه در تشریح «تاریخچه تاب آوری ایران» که به همت دکتر جواد طلسچی یکتا مدیر و موسس پایگاه خبری مددکارنیوز و موسس رسانه تاب آوری اجتماعی ایران تهیه شده است منتشر می گردد.

با تاریخچه تاب آوری ایران چه کنیم؟!

تاریخچه تاب آوری ایران از منظر مؤسس رسانه تاب آوری ایران

با تاریخچه تاب آوری ایران چه کنیم؟

درباره خانه تاب آوری ایرانیان بیشتر بدانید

خانه تاب آوری ایرانیان Iranian Home of Resilience در دی ماه سال ۱۳۹۳، به عنوان مرکزی جهت انجام تحقیقات با محوریت موضوعات تاب آوری، انجام پژوهش های تخصصی متمرکز بر تاب آوری و نیز برگزاری آموزش های تاب آوری به شکلی متفاوت با روشی منحصر به فرد (توأم با ارزیابیِ میزان اثربخشیِ آموزش های انجام شده) حتی بصورت رایگان برای موسسات و سازمانهای مردم نهادِ اجتماع محور، با هدف ترویج و توسعه و نهادینه سازیِ تاب آوری در جامعه تاسیس شد.

حوزه فعالیت خانه تاب آوری ایرانیان، پژوهش محور و آموزش محور خواهد بود.

با تاریخچه تاب آوری ایران چه کنیم؟
با تاریخچه تاب آوری ایران چه کنیم؟

خانه تاب آوری ایرانیان Iranian Home of Resilience

قابل به ذکر است باشگاه تاب آوری ایرانیان مستقر در مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران و خانه تاب آوری ایرانیان به عنوان شاخه ای مستقل در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، تحت نظارت و پشتیبانی فنی عملیاتی و تخصصیِ مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان فعال می باشند.

خانه تاب آوری ایرانیان کجاست؟!

خانه تاب آوری ایران بر اساس مستندات موجود در همین پایگاه اینترنتی، در دی ماه سال ۱۳۹۳ به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف تاب آوری، با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است:

  • ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود
  • معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های مختلف تاب آوری جهت تقویت حقوق معنوی
  • فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای تاب آوری جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی
  • جامعه متخصصین تاب آوری کشور، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی
  • ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مباحث مختلف تاب آوری در کشور
  • گسترش پایگاه های مجازی در حوزه تاب آوری ایران

خانه تاب آوری ایران به عنوان شاخه ای مستقل در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، تحت نظارت و پشتیبانی فنی عملیاتی و تخصصیِ مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان فعال می باشند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا