بازدید از منزل در مددکاری اجتماعی

بازدید از منزل در مددکاری اجتماعی با مهمانی رفتن، سرکشی و عیادت از بیمار متفاوت است، در این ابزار حرفه ایِ مددکاری اجتماعی تنها برای متوجه شدن از وضعیت اقتصادی و امکانات مالیِ مددجو، مددکار اجتماعی به منزل ایشان وارد نمی شود بلکه مددکار اجتماعی از جانب اُرگان یا موسسه مربوطه برای مشاهده و ارزیابی وضعیت “اجتماعی- اقتصادی- خانواگی” و نه فقط موقعیت مالی، مأمور بازدید از محل سکونت یا اشتغال وی می شود.

برای بازدید از منزل به سبک مددکاران اجتماعی، برخی شرایط می بایست وجود داشته باشد. مهمترین شرط آن، صلاحیت خود مددکار اجتماعی است. مددکاران اجتماعی از جمله معدود گروه های حرفه ای هستند که در سراسر جهان مجوز حضور در منزل مددجویان را می یابند.

وجود مشکلات اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی یا روانی در زندگی هر یک از اعضای خانواده می تواند روی ساختار خانواده تأثیر منفی بگذارد و این گونه است که می توان گفت بین مشکلات خانوده و مشکلات اعضاء خانواده نوعی رابطه دوسویه وجود دارد که هر یک ممکن است دیگری را به وجود آورد، لذا با مطالعه یکی از آنها می توان به احتمال وجود دیگری پی برد.

بازدید از منزل در مددکاری اجتماعی وسیله ای است برای کسب شناخت نسبت به مشکلاتی که در ساخت اجتماعیِ خانواده وجود دارد. مشکلات مربوط به روابط بین اعضاء خانواده و دیگر اجزاء آن و در نهایت کسب شناخت نسبت به زمینه های خانوادگیِ مشکلات مددجو و همچنین تأثیر مشکلات مددجو بر کل نظام خانواده.

از سوی دیگر امکانات موجود در خانواده به عنوان منابع کمکی در حل مشکلات مددجو اهمیت ویژه ای دارد، مددکار اجتماعی ضمن بازدیدِ منزل به ارزیابی ساخت خانواده به عنوان یک منبع کمکی برای حل مشکل مددجو می پردازد تا در مواقع لزوم بتواند از آن استفاده بهینه نماید. بازدیدِ منزل در مددکاری اجتماعی یعنی مراجعه مددکار اجتماعی به محل سکونتِ دائمیِ مددجو با اطلاع قبلی و برای مشاهده کیفیت زندگی مددجو و مطالعه روابط حاکم بین اجزاء مختلف نظام مددجو است، مثل رابطه بین مددجو و همسرش، مددجو با پدر و مادرش، مددجو و فرزندانش بین اعضای خانواده با همدیگر حوادث و شرایط احتمالی که ساخت خانواده را دچار دگرگونی یا گسیختگی کرده است.

متن کامل این جزوه آموزشی را از اینجا دریافت نمایید.

تهیه و گردآوری: معصومه کمال الدینی؛ مددکار اجتماعی
انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا