انتخابات انجمن علمی مددکاری اجتماعی شعبه خراسان رضوی برگزار شد

00

در تاریخ 16 مهر 94، مجمع عمومی انجمن علمی مددکاران اجتماعی خراسان رضوی با هدف برگزاری انتخابات و تعیین هیأت مدیره، با حضور گرم دکتر مصطفی اقلیما رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در مشهد برگزار شد.
براساس اخذ بیشترین آرا ،
1. دکتر رمضانعلی قادری
2. لیلی افخمی گلی
3. سید علی سلامت
4. نسرین زحمتکش
5. زهراسادات ترحمی
به عنوان اعضای اصلی و
1. فاطمه باغانی
2. فاطمه کوهستانی
به عنوان اعضای علی البدل توسط مددکاران اجتماعی خراسان رضوی برگزیده شدند.
ضمنا مهدی اکبر زاده و فاطمه شورابی
به سمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
خداوند این انتخاب را مایه ی خیر و برکت و اعتلای حرفه مقدس مددکاری اجتماعی در استان خراسان رضوی قرار دهد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا