اطلاعیه برگزاری انتخابات انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، شعبه خراسان رضوی

photo_2015-09-30_14-30-52

به امید خداوند متعال، مجمع عمومی عادی جهت برگزاری انتخابات انجمن علمی مددکاران اجتماعی خراسان رضوی، در روز پنجشنبه مورخ 16 مهرماه 94، با حضور دکتر مصطفی اقلیما رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، ازساعت 14 تا 16 در محل کلینیک مددکاری اجتماعی مشهد واقع در خیابان دانشگاه 18، ساختمان 999 تشکیل خواهد شد.

لیلی افخمی گلی
کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا