اخبار جهانی مددکاری اجتماعی | ترامپ و قطع بودجه سازمان های مردم نهاد

زنان و کودکان آسیب پذیر، ترامپ و قطع بودجه سازمان های مردم نهاد[1] خارج از ایالات متحده امریکا:

رئیس جمهور ترامپ لازم است که مطالب فراوانی را درباره زنان بیاموزد!

اولین سیاست خارجی ایشان قطع بودجه پرداختی از سوی ایالات متحده امریکا به به سازمان های مردم نهاد در خارج از امریکا است، سازمان هایی که در سال های اخیر به حمایت و پشتیبانی از زنانی می پرداختند که این زنان میبایستی مشقات روش های نامتعارف سقط جنین را محتمل می شدند. عموماً این زنان قربانیان خشونت ها و سوء استفاده های جنسی هستند و در کشورهایشان سیستم های حمایتی خانوادگی و اجتماعی ای که از ایشان و فرزندانشان پشتیبانی کند وجود ندارد.

این تصمیم به طور فزاینده ای، واکنش مددکاران اجتماعی و سایر متخصصان، افرادی که در اقصی نقاط جهان از طریق ایجاد تحولات بنیادین برای خروج افراد از فقر، مداوماً در تلاش هستند را ایجاد خواهد کرد. همچون گذشته هدف مددکاران اجتماعی، تلاش برای افراد است، تا محیطی سرشار از آرامش ایجاد شود که همگان از زندگی در آن لذت برند، اجتماعات از سلامت اقتصادی برخوردار گردند و ملزومات توسعه پایدار فراهم گردد.

مسلماً ما نبایستی که از درک محدود تهیه کننده مسابقه دختر زیبایی جهان، رقابتی که بسیاری از ما آن را تحقیر کننده می دانیم، شگفت زده شویم. برای او زنان در قالب لباس و نحوه زیبایی شان نمود پیدا می کنند. آنچه که او درک نمی کند این است که اغلب زنانی از کشورهای در حال توسعه در این قبیل مسابقات شرکت می کنند تا از فقر و محرومیت نجات یابند، به تحصیلات مورد نظرشان دست یابند و بتوانند راهی را برای ورود به بازار کار بیابند. ” اولین سیاست ایالات متحده امریکا ” در گام نخست خود عنوان میدارد که هزینه ای که تاکنون به اقشار آسیب پذیر پرداخت می گردیده است، آنان را از تلاش مضاعف در جهت دستیابی به تحولات بنیادین ناتوان خواهد ساخت.

مسلماً تصادفی نیست که تظاهرات مخالفت آمیز در اولین روز ریاست جمهوری از طرف زنان سراسر دنیا شکل گرفته است. اولین اقدام رئیس جمهور ترامپ غرق کردن هر چه بیشتر زنان آسیب پذیر و کودکانشان در فقری گسترده تر می باشد. این اقدام او آتش خشم علیه رفتار زن ستیزانه او را افزایش خواهد داد. حمایت گروه دیگر جنسیتی (مردان) افزایش پیدا خواهد کرد؛ گروهی که در جهت افزایش تساوی حقوق، حداقل در حدود سه تا چهار نسل است که در حال تلاش هستند. او گزینه اشتباهی را در جهت رفتار انزواگرایانه و امپریالیستی خود انتخاب کرده است. اکنون ما در جهانی انطباق محور زندگی می کنیم. هیچکدام از ما بومیت و جهانیت را انکار نمی کنیم.

درست هنگامیکه رئیس جمهور به زنان به شدت آسیب پذیر حمله می کند، از بسط ارتش امریکا و سلاح هایش سخن به میان می آورد. اما من هنوز می خواهم شاهد آن جنگی باشم که علیه خطر افزایش تجاوز جنسی به زنان و کودکان است؛ جنگی که ثبت نشده و مداوم است. من اعتماد دارم که رئیس جمهور به وجدان خود رجوع میکند و قسم روز نوزدهم ژانویه سال 2017 خود را به یاد می آورد، لحظه ای را که او قانون اساسی امریکا، مفهوم اعلامیه حقوق بشر و توافق بین المللی سازمان ملل را به رسمیت شناخت. نویسندگان قانون اساسی مشتاق صلح و تعیین سرنوشت خود بوده اند. این امر تنها زمانی محقق می شود که احترام و وفاداری متقابل میان امریکا با سایر ملت ها وجود نداشته باشد و تمرکز صرفاً بر امریکا نباشد.

IFSW به همکاری و حمایت از اعضای خود؛ همکارانمان و افرادی را که افتخار کار با آنان را داریم- ادامه خواهد داد، افرادی که با چالش های فزآینده تغییر مسیر زندگی شان از انزوا و فقر به سوی مشمولیت و دستگیری در درون گروه های پایدارشان روبرو خواهند بود. با کمک و یا بدون کمک امریکا ما مسیر جهنده خود را خواهیم ساخت و به اجرا در خواهیم آورد. اگر با رهبران سیاسی خود موافق نباشیم برای دفاع و تلاش در جهت ساختن تغییرات بنیادین مورد نظر خود در اجتماعات مدنی خود به دور یکدیگر جمع خواهیم شد. در روز مددکاری اجتماعی 21 مارچ به دور یکدیگر جمع شویم و دیدگاهمان پیرامون تساوی و عدالت اجتماعی را در سرتاسر جهان به اشتراک گذاریم.

روت استارک[۲] | 24 ژانویه 2017
متن اصلی در سایت فدراسیون

گردآوری و ترجمه: پونه امام شوشتری؛ عضو کارگروه روابط بین الملل مددکاران اجتماعی ایرانیان
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایرانیان

[1] NGO

[2] Ruth Stark

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا