اخطار‌های زیر رخ داد:
Warning [2] Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/iranians/public_html/forum/tags.php:1) - Line: 4491 - File: inc/functions.php PHP 5.6.40 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/functions.php 4491 header
/global.php 42 send_page_headers
/tags.php 14 include_once
Warning [2] Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/iranians/public_html/forum/tags.php:1) - Line: 4492 - File: inc/functions.php PHP 5.6.40 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/functions.php 4492 header
/global.php 42 send_page_headers
/tags.php 14 include_once
Warning [2] Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/iranians/public_html/forum/tags.php:1) - Line: 4493 - File: inc/functions.php PHP 5.6.40 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/functions.php 4493 header
/global.php 42 send_page_headers
/tags.php 14 include_once
Warning [2] Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/iranians/public_html/forum/tags.php:1) - Line: 4494 - File: inc/functions.php PHP 5.6.40 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/functions.php 4494 header
/global.php 42 send_page_headers
/tags.php 14 include_once
Warning [2] Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/iranians/public_html/forum/tags.php:1) - Line: 1849 - File: inc/functions.php PHP 5.6.40 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/functions.php 1849 header
/inc/class_session.php 338 my_setcookie
/inc/class_session.php 76 session->load_guest
/global.php 54 session->init
/tags.php 14 include_once
Warning [2] Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/iranians/public_html/forum/tags.php:1) - Line: 1849 - File: inc/functions.php PHP 5.6.40 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/functions.php 1849 header
/inc/class_session.php 343 my_setcookie
/inc/class_session.php 76 session->load_guest
/global.php 54 session->init
/tags.php 14 include_once
Warning [2] Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/iranians/public_html/forum/tags.php:1) - Line: 1849 - File: inc/functions.php PHP 5.6.40 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/functions.php 1849 header
/inc/class_session.php 83 my_setcookie
/global.php 54 session->init
/tags.php 14 include_onceچهارمین کتاب پایگاه
دانلود کنید

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسی کنيد ، چرا نام نويسی ؟

استفاده از فايل های پيوست به صورت نامحدود
بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات بانک اطلاعات
دسترسی به بخش های ويژه مخصوص کاربران سايت
شرکت در نظرسنجی مقالات برتر بانک اطلاعات


صفحه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

نتایج : سازمان نظام مددکاری اجتماعی
موضوع / نویسندهکلمات کلیدی
تعاریف مددکاری جامعه ای - MEARAJ مددکاری جامعه ای, مددکاری اجتماعی,
مقصود از مددکاری جامعه ای، یک کار اجتماعی رسمی است که از آن دسته از مسایلی که مردم با آنها مواجه اند و افراد و گروهها را متأثر می سازد و مسئولین و نیز منابع جامعه و سازمان های غیردولتی خواهان مقابله با آن ها هستند. (بارکلی، 1982)

مددکاری جامعه ای بر آنست تا مردم را تشویق نماید تا منابع و امکانات خود را کشف کنند و آنها را در جهت ایجاد تغییرات مثبت در جامعه شان به کار گیرند...

مردم حق دارند در تصمیم گیری هایی که بر زندگی شان اثر می گذارد مشارکت نمایند و البته در این راه، مسئولیت موفقیت ها و شکست هایشان را خودشان بر عهده بگیرند.

جامعه بر پایه ی دو مفهوم احساس تعلق و ارزش های مشترک بنا...
فرهنگ لغات مددکاری اجتماعی - MEARAJ فرهنگ لغات مددکاری اجتماعی, اجتماعی, مددکاری, لغات, فرهنگ,
فرهنگ لغات مددکاری اجتماعی

 
مددکاری اجتماعی و چالش های جامعه در حال توسعه - MEARAJ مددکاری اجتماعی جامعه در حال توسعه, مددکاری اجتماعی,
مددکاری اجتماعی و چالش های جامعه در حال توسعه

 

 
آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی - MEARAJ مددکاران اجتماعی, شغل مددکاری اجتماعی, حرفه مددکاری اجتماعی, مددکاری اجتماعی,
آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی: اگر به جامعه و مشکلات آن اهمیت داده و می خواهید تغییرات مثبتی در جامعه خود ایجاد کنید، شغل مددکار اجتماعی می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. پیچیدگی ها و شرایط خاص زندگی امروزی، چالش ها، مشکلات و فشارهای روانی زیادی را برای جوامع و انسان ها اسجاد کرده است. برای رفع این مشکلات، حفظ سلامت روحی افراد و داشتن جامعه ای سالم، خدمات مددکاران اجتماعی ضروری و لازم است.مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود...
مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی: نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و ترب - سایه آفتاب مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی, مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم, مددکاری اجتماعی قضایی,
مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی: نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت

 

 
منابع آزمون دكترای تخصصی مددكاری اجتماعی - mina68 منابع دکتری مددکاری اجتماعی, دکتری مددکاری اجتماعی, اجتماعی, مددكاری, تخصصی, دكترای, آزمون, منابع,
اعضا پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران مواردی را در خصوص نامشخص بودن منابع آزمون دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی مطرح کرده و علاقه مند بودند که اطلاعاتی از این منابع داشته باشند.

بر این اساس سئوالات آزمون های سال های گذشته مورد بررسی قرار گرفت و منابع مهم استخراج گردید و نظر تعدادی از دانشجویان دکترای مددکاری درخصوص این منابع اخذ شد. آنچه درپی می آید منابع مهم پیشنهادی این پرتال تخصصی می باشد. شایان ذکر است تاکنون از طرف وزارت بهداشت منابعی برای این آزمون معرفی نشده و فقط سرفصل های آزمون مشخص گردیده است.

همچنین برای شرکت در آزمون دکتری این دانشگاه دانشجویان...
سالمندی پویا، فرآیندی برای بهبود کیفیت زندکی - MEARAJ مددکاری سالمندان, توانمندسازی سالمندان, سالمندی پویا, سالمندی,
سالمندی پویا، فرآیندی برای بهبود کیفیت زندکی

 

 
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺴﺮان ﺑﺰﻫﮑﺎر - ندای مددکار مددکاری اجتماعی و بزهکاری, مددکاری اجتماعی و بزهکاری اجتماعی, مددکاری اجتماعی,
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺪدﮐﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﺰﻫﮑﺎر، از ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﻮدﮐﺎن 12 ﺗﺎ 18 ﺳﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻬﺮان 40 ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ده ﻧﻔﺮه ﻗﺮار داد.

 ﭘﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑِﻞ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ در 9 ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ...
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﺮ حل مسائل اجتماعی - ندای مددکار مددکاری و مسائل اجتماعی , مددکاری اجتماعی و مسائل اجتماعی, مددکاری اجتماعی,
اگر تعاريف ذيل را در حوزه مددكاري فردي، گروهي و جامعه اي در نظر بگيريم كه عبارتند از :

مددکارى فردى

ارائه خدمات حرفه‌اى به افراد و خانواده‌ها تا روابط اجتماعى سالم‌تر و مؤثرترى را دارا و قادر باشند با بهره‌گيرى از استعدادها، توانمندى‌ها، امکانات درونى و بيرونى خود و جامعه به حداکثر رشد مادى و تعالى معنوى و رضايت‌مندى حاصل از آن دست يافته و به ‌صورت مستقل و خودکفا و با کارآئى بيشتر به زندگى خويش ادامه دهند.

مددکارى گروهى

ارائه خدمات به افراد به منظور رشد استعدادها، ظرفيت‌ها و قابليت‌ها، بهره‌گيرى از روابط و فعل و انفعالات...
آشنایی با مددکاری اجتماعی و وظایف آن - msw2013 مددکاران اجتماعی, وظایف مددکار اجتماعی, مددکاری اجتماعی,
مقدمه
سوابق تاریخی حرفه مقدس مددکاری اجتماعی حاکی از این است که همواره خیراندیشان, خدمات انسان دوستانه خود را به صورت های مختلف, اما با اهداف یکسان که همانا کمک به نیازمندان و مردم جامعه بوده ارائه می دادند.صورت اولیه کمک به محرومان بدون برنامه و سازمان نیافته, اما با خلوص نیت و به وسیله خیرین و نیکوکاران جامعه بوده که قدمتی به طول تاریخ زندگی بشر داشته و هنوز هم ادامه دارد. صورت دیگر خدمات حمایتی از کمک های سازمان یافته و با برنامه است که در صد سال گذشته بتدریج به صورت نهادهایی سازمان یافته تحت عناوینی همچون موسسات خدمات اجتماعی, رفاه اجتماعی, تامین اجتماعی, عدالت اجتماعی,… و مددکاری...
اگر می خواهید رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی را انتخاب کنید بخوانید - سایت تخصصی مددکاری اجتماعی آینده شغلی مددکاری اجتماعی, بازار کار مددکاری اجتماعی, مددکاران اجتماعی, دانشگاههای مددکاری اجتماعی, دانشگاه مددکاری اجتماعی, فهرست دروس مددکاری اجتماعی, شغل مددکاری اجتماعی, رشته مددکاری اجتماعی, رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی,
رشته مددکاری اجتماعی همچنانکه از اسم آن پیداست به عنوان یکی از رشته های موردنیاز برای کشوری مانند ایران که از آسیب های اجتماعی فراوانی رنج می برد می باشد واهمیت آن را آنهایی که با ناملایمات اجتماعی در ارتباط هستند به خوبی درک می کنند رشته ای که عواطف انسانی، حوصله و صبر، خویشتنداری و ایجاد امیداواری و تحلیل ونظریه پردازی برای مشکلات مددجویان عزیز را در خود جا داده است و افرادی که این رشته را انتخاب می کنند فقط در صورت علاقه موفق خواهند بود.در بسیاری از اوقات از مددجویان پرخاش هایی سر می زند که تحمل آن دشوار است در واقع شما که این رشته را انتخاب می کنید سپر بلای...
مروری کوتاه بر اهداف کلی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان - MEARAJ وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان, اهداف وبسایت مددکاران اجتماعی, سایت مددکاری اجتماعی, مددکاری اجتماعی,
بسمه تعالی

وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است:

1- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود-

2- معرفی تخصصی پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی-

 3- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری...
مددکاری اجتماعی - sws313 مددکار اجتماعی , مددکاران اجتماعی, مددکاری اجتماعی,
مددکاری حرفه‌ای تعریف می‌شود مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف، که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.
افرادی که در دوره کارشناسی مددکاری را بگذرانند قادر...
رشته مددکاری اجتماعی - sws313 دانشگاههای مددکاری اجتماعی, آشنایی با مددکاری اجتماعی, سرفصل مددکاری اجتماعی, فهرست دروس مددکاری اجتماعی, دروس تخصصی مددکاری اجتماعی, رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی, رشته مددکاری اجتماعی, مددکاری اجتماعی,
رشته مددكاری اجتماعی   پیچیدگی و دشواریهای امروز بشر و شرایط خاص جامعه و فشارهای روانی اجتماعی ناشی از زندگی پر هیاهوی قرن حاضر، ارائه خدمات و اقدامات اجتماعی در جهت استحکام خانواده و جامعه ای سالم، حرفه مددکاری را به صورت یک نیاز اجتماعی مطرح کرده است.
بررسی علل ناهنجاریها و کج رفتاریهای اجتماعی، عواملی که در کارکردهای اجتماعی افراد، گروهها اثر می گذارد، رفاه اجتماعی اقشار و گروههای آسیب دیده و آسیب پذیر همچنین اداره امور موسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ای ایجاب می کند تا جامعه نسبت به آموزش و پرورش مددکارانی مجهز به علم و دانش تخصص و تعهد اهتمام ورزد.
...
مددکاری فردی در زندان برنامه ریزی در توسعه مددکاری گروهی - MEARAJ مددکاری زندان, مددکاری فردی در زندان, مددکاری اجتماعی,
http://media.mehrnews.com/d/2015/10/25/4/1882531.jpg?ts=1486462047399مددکاری فردی در زندان برنامه ریزی در توسعه مددکاری گروهی نویسنده: اسدی غلامی،نصرالله

 

 

 
کلمات کلیدی موضوع مشابه
حمید سوریان؛ سفیر «حسن نیت» انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی شد, گزارش کارورزی مددکاری اجتماعی گروهی, وبسایت تخصصی مددکاران اجتماعی, آشنایی با وبسایت انجمن مددکاران اجتماعی ایران, مددکاری جامعه ای, مددکاری گروهی, مددکاری فردی, کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی در ارمنستان,
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.9a - Counter Strike- فارسی سازی توسط: AliReza_Tofighi

صفحه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

درباره ما: وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ۱- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود ۲- معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی ۳- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی ۴- ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مددکاری اجتماعی در کشور ۵- گسترش پایگاه های مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران