چهارمین کتاب پایگاه
دانلود کنید

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسی کنيد ، چرا نام نويسی ؟

استفاده از فايل های پيوست به صورت نامحدود
بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات بانک اطلاعات
دسترسی به بخش های ويژه مخصوص کاربران سايت
شرکت در نظرسنجی مقالات برتر بانک اطلاعات

کلمات کلیدی: مددکاری اجتماعی نظامی, مددکاری اجتماعی نظامی در آمریکا, مددکاری اجتماعی, عزت الله سام آرام,
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مددکاری اجتماعی در امریکا با تاکید بر سازمانهای نظامی
#1
مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که براساس دانش و مهارتهای ویژه بنا شده و هدف‌ آن کمک به نیازمندان است تا بتوانند در وظایف اجتماعی خود با کارایی بیشتری با مشکلات‌ مقابله کنند.

از زمانی که در تعریف سلامت انسان علاوه بر سلامت جسمی و روانی،سلامت‌ اجتماعی هم افزوده،و از زمانی که روشن شد از مسائلی مثل طلاق،اعتیاد،خودکشی، بی‌بندوباری و مشابه آنها که بر کارکرد فرد و جامعه آثار نامطلوب دارد،می‌توان پیشگیری کرد یا آثار نامطلوب اجتماعی آنها را کاهش داد،نیاز به خدمات مددکاری اجتماعی در مؤسسات‌ و جوامع مختلف از جمله در صنایع،جوامع کارگری،مدارس،مؤسسات فرهنگی، حشایه‌نشینها،اقلیتها،مهاجران،بیمارستانها،شبانه‌روزیها،دانشگاه‌ها و همچنین در مراکز نظامی مورد عتوجه قرار گرفت.اسناد نشان می‌دهد که ارتش امریکا از 05 سال قبل به استخدام‌ مددکاران اجتماعی اقدام کرده است؛چه با لباس نظامی و چه غیر نظامی.همچنین از زمان‌ جنگ جهانی دوم فعالیت مددکاری اجتماعی نظامی در قالب خدمات منتخب تعریف‌ شده‌ای برای مددکاران اجتماعی توسعه و گسترش یافته و در شاخه‌های مختلف نظامی با عنوان رسمی به خدمت گرفته شده است.
مددکاری اجتماعی نظامی ابتدا به صورت مددکاری فردی در مؤسسات بهداشت روانی‌ شروع به فعالیت کرد کحه در حال حاضر شامل زمینه‌های متعدد و روشهای مداخله می‌گردد. مددکاران رسمی با لباس و بدون لباس نظامی در تمام سطوح در وزارت دفاع امریکا ẓDoDẒ برنامه‌های مداخله در بخشهای جداگانه از جمله سیاست خانواده،رفاه کودک، برنامه‌های انسان دوستانه را ارائه می‌کنند.تعداد مددکاران اجتماعی برحسب وضعیت‌ تشکیلات نظامی متفاوت است.تا سال 3991 تعداد آنها 7331 نفر بوده است در سه سطح‌ لیسانس،فوق لیسانس و دکتری.تعریفمددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که براساس دانش و مهارتهای ویژه بنا شده و هدف آن کمک به نیازمندان است تا بتوانند در وظایف اجتماعی خود با کارایی بیشتری‌ با مشکلات مقابله کنند.1اصول و روشهای مددکاری اجتماعیاز زمانی که در تعریف سلامت انسان علاوه بر سلامت جسمی و روانی،سلامت‌ اجتماعی هم افزوده شد،حرفه مددکاری اجتماعی هم برای حفظ تعادل سلامتی اجتماعی‌ در جامعه به وجود آمد.از آن زمان روشن شد که از مسائلی مثل طلاق،اعتیاد، خودکشی،بی‌بندوباری و مانند آنها،که بر کارکرد فرد و جامعه اثر نامطلوب دارد، می‌توان پیشگیری کرد یا آثار نامطلوب اجتماعی آنها را کاهش داد.به همین دلیل نیاز به‌ خدمات مددکاری اجتماعی در مؤسسات مختلف از جمله در صنایع و جوامع کارگری، مدارس و مؤسسات فرهنگی،محله‌های فقیرنشین،بین اقلیتها،مهاجران،حاشیه‌نشینها، بیمارستانها،شبانه‌روزیها،دانشگاه‌ها و همچنین در مراکز نظامی مورد توجه قرار گرفت.
مددکاری اجتماعی اصول اخلاقی ویژه‌ای دارد؛از جمله اصل رازداری،اصل‌ پذیرش مددجو،اصل رابطه حرفه‌ای و اصل تفاوتهای فردی.مددکاری اجتماعی سه‌ روش اصلی و سه روش فرعی دارد.روشهای اصلی مددکاری اجتماعی عبارت است از:
1-مددکاری فردی یا کار با فرد
2-مددکاری گروهی یا کار با گروه
3-مددکاری جامعه‌ای
روشهای مددکاری فرعی عبارت است از:
تحقیق در مسائل اجتماعی،مدیریت مؤسسات رفاهی و اقدام اجتماعی برای احقاق‌ حقوق اقلیتها.2تاریخچه مددکاری اجتماعی در امریکابررسی منابع مربوط به گذشته مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که از اوایل قرن‌ بیستمم بویژه پس از جنگ جهانی اول در مقابله با رشد لیبرالیسم-داروینیسم و همچنین‌ رشد مفاسد اجتماعی و جنبشهای کارگری این حرفه به وجود آمد.
مددکاری اجتماعی در امریکا با نظریه مری ریچموند با عنوان«تشخیص اجتماعی» از حالت سنتی بیرون آمد و با عنوان مددکاری پزشکی،مددکاری مدرسه و مددکاری‌ اجتماعی،روانی توسعه یافت.
در جریان کنفرانس میلفورد در 4291 مددکاری فردی در ارتباط با نظریه‌ روانکاوی،تعریف جدیدی یافت و سازمانهای حرفه‌ای تخصصی مددکاری از جمله‌ انجمن مددکاری اجتماعی امریکا در دهه 03 تا 5491 همراه با رکورد اقتصادی‌ امریکا،بروز ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی،مهاجرت گسترده روستاییان به شهر و در ادامه آن بروز جنگ جهانی،مددکاری اجتماعی جایگاه مناسبی یافت و دوره‌های تحصیلات تکمیلی ایجاد شد.
در سالهای 5491 تا 0691 که همراه با رونق بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور تلویزیون به عنوان رسانه‌ای مؤثر برای ارتباطات اجتماعی،مددکاری اجتماعی فرصت‌ یافت تا به سازماندهی رشته،تقویت زیربناهای نظری در دانشگاه‌ها،تأسیس شورای ملی‌ تحصیلات مددکاری،توجه به برنامه‌های دوره لیسانس(6491)،دوره فوق لیسانس‌ (2591)و تشکیل انجمن ملی مددکاری اجتماعی در 5591 اقدام کند.
در دهه 06 تا 5791،مجددا مسائلی مثل افزایش بیکاری،کند شدن رشداقتصادی،جنگ سرد،بحران موشکی کوبا،جنگ ویتنام،برنامه‌های فضایی،ترور کندی،جنبش آزادی زنان مطرح می‌شود و در مقابل،تعداد مددکاران اجتماعی افزایش‌ می‌یابد.همچنین مسیر مددکاری از روانکاوی متوجه اصلاح اجتماعی می‌شود.در این‌ زمان است کحه مددکاری اجتماعی در بخش خصوصی فعال می‌شود و به دنبال آن‌ برنامه‌های دوره دکتری مددکاری در دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود و کیفیت حرفه هم‌ افزایش می‌یابد.
در دهه 1791 تا 7891 تورم،بیکاری زیاد،عصر کامپیوتر،نگرانی نسبت به انرژی‌ هسته‌ای و افزایش هزینه مراقبتهای بهداشتی و عمومی بویژه در مورد سالمندان مطرح‌ می‌شود.در این زمان،مددکاری اجتماعی به جامع‌نگری و تخصصی شدن روی می‌آورد و در صنعت و روستا فعال می‌شود و مسائلی مثل بدرفتاری با همسر و فرزند،زنان و مردان بی‌خانمان،بیماری ایدز،اعتیاد به مواد مخدر مورد توجه آنها قرار می‌گیرد.3
مددکاری در ارتش امریکا به دو صورت مددکار اجتماعی حرفه‌ای با لباس نظامی‌ فعال و مددکاری اجتماعی با لباس شخصی از سالهای بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شد.اسناد نشان می‌دهد که بیش از 05 سال است که برخی از مددکاران اجتماعی به‌ به استخدام ارتش امریکا در آمده‌اند و در نیروهای مختلف ارتش خدمات حرفه‌ای‌ خودشان را ارائه می‌کنند.مددکاری اجتماعی نظامی،بدنه کوچکی از مددکاری‌ اجتماعی حرفه‌ای است که در مؤسسات مختلف نظامی و در خدمات مربوط به بهداشت‌ روانی،درمان معتادان،بیمارستانها و دیگر مؤسسات خدمات اجتماعی،فعالیت دارد.آمار نظامیان امریکاآمار سال 3991 نشان می‌دهد که در نیروهای زمینی،دریایی،هوایی،گروه‌های‌ مارین و گارد ملی و نیروهای ذخیره حدود 1/087/000 نفر خدمت می‌کنند که‌همراه اعضای خانواده‌هایشان جمعا به حدود 2/006/000 نفر می‌رسد.
31/1 درصد از نظامیان رسمی و 23/6 درصد از سربازان ارتش از اقلیتها هستند.
توزیع نسبی آنها نشان می‌دهد که آنها،بیشتر جوان هستند.56 درصد زیر 03 سال و فقط 7 درصد بالای 04 سال هستند(نمودار شماره 1).
(به تصویر صفحه مراجعه شود) ترتیب جنس نشان می‌دهد که 01/6 درصد نیروها را زنان تشکیل می‌دهند ولی با قوانین جدید در سالهای آینده این میزان افزایش می‌یابد.6مسایل مربوط به سبک زندگی نظامیانشواهد متعدد نشان می‌دهد که نظامیان امریکا و خانواده‌هایشان سبک زندگی‌
متفاوت از سایر گروه‌های آمریکایی دارند.همانطور که ویت ورت‌ (Whit worth 1984) نوشته است هشت عامل،زندگی خانواده نظامیان را منحصر به فرد می‌نماید:
1-تحرک 2-جدایی 3-غیبت دوره‌ای والدین 4-انطباق کودکان با محیطهای‌ جدید 5-زندگی آن سوی آب(معلول ارتباطات)6-مشاغل با ریسک اضطراب و فشارهای زیاد 7-تعارضات بین نیازهای خانواده نظامی از سیستم نظامی 8-احتیاجات‌ مدیریتی اقتدارگونه.
اگرچه احتمالا برخی از این عوامل را سایر خانواده‌ها هم در برخی موقعیتها تجربه‌ می‌کنند،خانواده نظامیان احتمالا تمام این عوامل را در طول زندگی خود دارند.
بسیاری از آنها را بارها و برخی را همزمان در خلال پیوستگیشان با نیروهای ارتش‌ تجربه می‌کنند.البته اهمیت این عوامل هرگز در ارتش فراموش نمی‌شود؛مثلا سالها است که ارتش با ازدواج و زندگی خانوادگی بدون ارتباط با ماموریت نظامی بخصوص‌ در بین سربازان(ثبت نام کرده)روبه‌رو بوده است.در سالهای 0991 به بعد ارتش‌ سیاستهای حمایتی و خدماتی خانواده نظامیان را گسترش داده است و اکنون آنها اهمیت خانواده را در جهت انجام دادن مأموریت نظامی می‌فهمند.نمودار شماره 2 نشان می‌دهد که در فرایند توسعه ارتش محیط حمایتی برای خانواده‌ها به وجود آمده‌ است و درصد بیشتری از سربازان مایل به ازدواج می‌گردند.اهمیت آن در این است که‌ نیروهای سرباز دقیقا 68 درصد نظامیان فعال ارتش امریکا را تشکیل می‌دهند.(دفتر وزیر دفاع 3991).
مددکاران اجتماعی ارتش گرچه در شاخه پزشکی ارتش خدمت می‌کنند،گاه‌ وظایف غیرپزشکی هم دارند.با توجه به مسائل خانواده‌ها در دو زمینه اعتیاد نظامیان‌ و مسائل خانوادگی نظامیان،ارتش آمریکا در نقاط مختلف ایالات متحده و آن سوی‌ آب تسهیلاتی را فراهم کرد؛از جمله ایجاد مرکز منابع خانواده نظامیان در واشنگتن‌ DC و تعداد مددکاران را هم افزایش داد بطوری که در نیروی هوایی 924 نفر،نیروی‌زمینی 824 نفر،نیروی دریایی 084 نفر جمعا 7331 نفر مددکار اجتماعی مشغول‌ خدمت شدند(جدول شماره 3):
مددکاران اجتماعی غیر نظامی و نظامی استخدام شده توسط نیروی ارتش 39918
(به تصویر صفحه مراجعه شود) -51 درصد مددکاران ارتش آمریکا دارای مدرک دفتری هستند.
-کل مددکاران اجتماعی در زیرمجموعه دفتر ژنرال پزشکی ارتش خدمت می‌کنند.وظایف عمومی مددکاران اجتماعی ارتش(نیروی زمینی)1-بهداشت روانی،برنامه‌های کلینیکی،حقوقی،آموزش خانواده،بهداشت روانی، خدمات اجتماعی،مشاوره ازدواج،مشاوره رفتار در خانواده،مشاوره کودک و نوجوان،خدمات مداخله در بحرانها
2-عملیات جامعه‌ای:مددکار جامعه‌ای در شهرکهای محل اقامت نظامیان،کمک‌ در انطباق،در جابه‌جاییها و ایجاد فضاهای اجتماعی.
3-سایر عملیات:انجام دادن تحقیقات در زمینه‌های ارزیابی مؤسسات،زندگی‌ سربازان،مسائل خانواده سربازان،مسائل اجتماعی آنها،کمک در خدمات بشر دوستانه‌ و حوادث.همراهی گروه‌های روانکاو و روانشناس در مأموریتها برای کاهش فشارهای‌
عاطفی نظامیان،کمک به سربازان و خانواده‌های آنها برای کاهش مشکلات دوران‌ جدایی آنها در اعزامها و پیشگیری از آثار نامطلوب روانی پس از جنگ.9وظایف مددکاران در نیروی دریاییمددکاران اجتماعی در نیروی دریایی عمدتا گروه‌های روانپزشکی را همراهی‌ می‌کنند؛در توان‌بخشی معتادان و الکلی‌ها فعالیت دارند؛در بیمارستانهای نیروی‌ دریایی خدمت می‌کنند؛در زمینه‌های مسائل حقوقی خانوادگی نظامیان نیرو خدمات‌ تحقیقاتی ارائه می‌کنند.در سال 3791 در فرایند بازگشت نیروهای دریایی از جنگ‌ ویتنام،مددکاران اجتماعی برنامه‌های پیشگیری آثار نامطلوب را برای خانواده‌های آنها اجرا کردند بویژه برای خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ و مجروحان.
در این دوره حدود 002 مددکار اجتماعی در بیمارستانهای نیروی دریایی آمریکا استخدام شدند.در بهار سال 3891 در فرایند سازماندهی مجدد بخش خدمات پزشکی‌ نیروی دریایی،بخشهای مددکاری اجتماعی در اغلب بیمارستانهای نیروی دریایی‌ ایجاد شد.
از سال 9791 برنامه حمایت خانواده‌ها در نیروی دریایی ایجاد شد.در سال‌ 4891 در قالب مراکز خدمات خانواده در نیروی دریایی آن سوی آب مددکاران‌ اجتماعی فعال شدند.تا سال 4991(در طول 01 سال)تعداد 08 مرکز خدمات‌ خانواده در نقاط مختلف جهان،که نیروی دریایی آمریکا حضور داشت،ایجاد شد که‌ در همه آنها مددکاران اجتماعی نقش کلیدی را در این مراکز اجرا می‌کردند.
تعداد مددکاران تمام‌وقت مشغول خدمت در این برنامه‌ها به حدود 052 نفر رسید.وظایف مددکاران اجتماعی در نیروی هواییاز سال 2591 تا به حال،مددکاران اجتماعی در نیروی هوایی آمریکا فعالیت‌ دارند.خدمات آنها عمدتا شامل بهداشت روانی و مددکاری بیمارستانی است.در سالهای اخیر تعداد آنها به 412 مددکار نظامی(با لباس نظامی)و 512 مددکار رسمی‌ کشوری تمام‌وقت رسید.فعالیت آنها شامل بهداشت روانی،برنامه‌های اسکان یا اقامت‌ خانواده در پاسگاه‌ها،درمان الکلی‌ها و معتادان به مواد مخدر،حمایت خانواده و تسهیلات اصلاحی است.مشهورترین برنامه آنها مربوط به کودکان و خانواده آنهاست‌ با این مفهوم که«بچه‌ها یک ظرفیتی دارند.» children Have a Potential(CHAP)
خدمات مشاوره‌ای و ارجاعی،کمک به والدین برای انجام دادن تکالیف ویژه‌ای که‌ در مورد فرزندان معمول دارند و ارائه خدمات آموزشی و پزشکی و کمکهای مالی به آنها.
در سال 5791 این برنامه در نیروی هوایی ایجاد شد؛در جهت پیشگیری از سوء رفتار با کودکان،روشن‌سازی رفتارها،تشخیص و درمان سوء رفتار با کودکان و هدایت‌ خانواده‌ها.
در سال 1891 برنامه‌های پیشگیری از سوء رفتار با همسر به آن افزوده شد و عنوان‌ آن به حمایت خانواده تغییر کرد Familly Advocacy program
برنامه‌های آن شامل سه برنامه عمده شد:
1-مداخله در بدرفتاری و سوء استفاده در خانواده
Family maltreatmen in tervention
2-برنامه عضو استثنایی خانواده
An exceptional Family member
3-خدمات پیشگیری فرانگر
Outreach Prevention servicesجمعبندی نقش مددکاران در ارتشنقش مددکاران اجتماعی در ارتش علاوه بر مداخله در بحرانها برای حمایت از بازماندگان جنگها در مناطق مختلف شامل موارد زیر است:
1-حمایت از ارتش در فعالیتها و موقعیتهای جنگی
2-حمایت از خانواده نظامیان
3-درمان و پیشگیری از خشونت در خانواده نظامیان
4-حمایت از کوششهای مربوط به پیشگیری و درمان سوء رفتار در خانواده نظامیان
5-درمان الکلی‌ها و معتادان به مواد مخدر و پیشگیری از گسترش آن
6-کمک به گروه‌های پزشکی،روانپزشکی در خدمات بالینی
7-خدمت در برنامه‌های اصلاحی حمایت خانواده
8-سرپرستی و مدیریت در امور مربوط به مسائل اجتماعی و سیاستگذاریهای آن‌ 9-تحقیقمددکاری در مدیریت مجروحان و بازماندگان جنگ‌ veterans Administrationعناوین خدماتی که مددکاران اجتماعی به مجروحان جنگ ارائه می‌کنند عبارت‌ است از:
1-خدمات بهداشتی و درمانی
2-خدمات بهداشت روانی و ترک اعتیاد
3-نگهداری طولانی مجروحان برای ادامه درمان
4-خدمات ویژه مجروحان سالمند
5-خدمات بهداشت و درمان در منزل مجروحان جنگ
6-خدمات توان‌بخشی به مجروحان و مصدومان جنگ
7-پژوهش در مسائل مجروحان و بازماندگان
8-پرداخت حقوق از کارافتادگی و بیمه
9-پرداخت هزینه‌های آموزشی
01-کمک مالی برای اسکان
11-کمکهای فرانگر
21-کمک ویژه به مجروحان بیمار سالخورده
51-کمک هزینه خاک‌سپاری و تعمیر قبور
61-کمک به مجروحان بی‌خانمان جنگ
71-مأموریت نارنجی‌ Agent orange
81-برنامه خاص ایدز:این برنامه نوزده هزار مجروح جنگی را با بیماری ایدز تحت‌ درمان دارد آمار 4991 DVA 01
91-سایر خدمات ویژه نابینایان،قطع نخاع،ارتباطات مجروحان با جامعه، گفتاردرمانی و الکلیسم
02-تحقیقات:تا سال 3991،03/7 میلیون دلار برای 484 پروژه تحقیقاتی در مورد مجروحان جنگهای آمریکا هزیده شده است.11
با توجه به اهمیت موارد 61 و 71 به تشریح آنها می‌پردازیم:
61-کمک به مجروحان بی‌خانمان به این دلیل است که 04 درصد دو میلیون‌ بی‌خانمانهای آمریکا را مجروحان جنگ تشکیل می‌دهند.
نیمی از بی‌خانمانها از مسائلی مثل الکلیسم،اعتیاد به مواد مخدر و یا مسایل بهداشتی‌ روانی رنج می‌برند.31
در سالهای 8891 تا 1991 تعداد 02/000 مجروح جنگی از این برنامه خدمت‌ دریافت کرده‌اند.41
71-مأموریت نارنجی‌ Agent Orange
در سالهای 2691 تا 1791 در جنگ ویتنام از نوعی سم گیاه‌کش برای از بین بردن‌ مزارع مردم ویتنام به نام‌ Dioxin استفاده شد.51
این مأموریت به دلیل اینکه برچسبهای روی بشکه‌های 55 گالنی حاوی سم به رنگ‌ نارنجی بود به عنوان مأموریت نارنجی نامیده شد.
در سالهای 0991 به بعد پژوهشگران در آکادمی علوم آمریکا و دیگر پژوهشگاه‌های آمریکا آزمایشهایی را در جهت تأثیر این سم بر انسانها ادامه دادند. نتیجه آزمایش روی حیوانات نشان داد که این سم تأثیرات سرطان‌زایی داشته و همچنین‌ بین سرطان ریه بازماندگان جنگ ویتنام و مجاورت با این سم،رابطه بوده است و همچنین با مسائل پوستی آنها(منبع‌ Amvets ).به این دلیل مدیریت بازماندگان جنگ‌ برنامه‌ای را با نام مأموریت نارنجی ایجاد کرد که شامل برنامه‌های جامع پزشکی ویژه‌ بازماندگان و مجروحان جنگ ویتنام است و خدمات خاصی را به آنها ارائه می‌کند.نقش مددکاران اجتماعی در مدیریت مجروحان جنگیمدیریت مجروحان و بازماندگان جنگ یکی از بزرگترین سازمانهای کشور آمریکاست که بیشترین مددکار اجتماعی را استخدام کرده است.آمار نشان می‌دهد که‌ تعداد 0014 مددکار فوق لیسانس و 002 مددکار لیسانس در 271 مؤسسه مربوط به‌
مجروحان جنگ کار می‌کنند.61
مددکاران اجتماعی عضو کلیدی گروه‌های درمانی هستند که سایر اعضای آن‌ پزشک،درمانگران توان‌بخشی،پرستار و روانشناس هستند.آنها در این تیمها،نقشهای‌ درمانی،اجماعی و مدیریتی دارند و با روشهای فردی و گروهی کار می‌کنند.آنها خدمات مددکاری را در محل زندگی مجروحان در بیمارستانها و آسایشگاه‌های‌ درمانی و روانشناسی ارائه می‌کنند.نقش دیگر آنها ارزیابی خدمات انجام شده در درمانهای طولانی مدت است.مددکاری کلان در خدمات فرانگر outreach در برنامه‌ها و کارهای توان‌بخشی ارائه می‌شود.همچنین در زمینه الکلی‌ها،معتادان و مسائل خانوادگی خدمات جامعه‌ای ارائه می‌کنند؛مثل تشخیص موقعیتهای خطرناک، پیشگیری،مدیریت اطلاعات و سایر خدمات همزمان در مسائل بهداشتی.همچنین‌ سرپرستی دانشجویان مددکاری نیز در این مؤسسات انجام می‌شود.نویسنده: دکتر عزت الله سام آرام


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   noormags-مددکاری_اجتماعی_در_امریکا_با_تاکید_بر_سازمانهای_نظامی.pdf (اندازه: 299.96 KB / تعداد دفعات دریافت: 729)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مددکاری اجتماعی نظامی در انگلستان vidalashkari 0 3,660 11-13-2013، 09:33 PM
آخرین ارسال: vidalashkari
  مروری بر مددکاری اجتماعی در استرالیا، با تأکید بر سازمانهای نظامی MEARAJ 0 4,132 11-13-2013، 06:01 AM
آخرین ارسال: MEARAJ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره ما: وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ۱- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود ۲- معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی ۳- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی ۴- ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مددکاری اجتماعی در کشور ۵- گسترش پایگاه های مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران