چهارمین کتاب پایگاه
دانلود کنید

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسی کنيد ، چرا نام نويسی ؟

استفاده از فايل های پيوست به صورت نامحدود
بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات بانک اطلاعات
دسترسی به بخش های ويژه مخصوص کاربران سايت
شرکت در نظرسنجی مقالات برتر بانک اطلاعات

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
وندالیسم به مفهوم یك آسیب اجتماعی
#1
وندالیسم به مفهوم یك آسیب اجتماعی
 
 در مباحث جامعه شناسی انحرافات، پاتولوژی یا آسیب شناسی را علم مطالعه و بررسی كاركردهای مختل و گسل سیستم ها، بخش ها و اجزاء در سطوح مختلف اعم از ارگانیكی، فیزیولوژیكی، بیولوژیكی، فیزیكی و اجتماعی تعریف كرده اند (فولر 1985، پیلی ساك و پروچی 1986، بیرد، كونارد و فرمونت 2000).
 
 از نظرگاه پزشكی پاتولوژی به مفهوم مطالعه جریانات و فرایندهای امراض، اختلال و بی نظمی در كاركردها یا نقصان و كاستی در فعالیت ارگان ها و نیز مطالعه علل و اسباب بیماری ها و ناخوشی های جسمانی و دماغی است.
 
 جامعه شناسانی كه این واژه را از فرهنگ پزشكی جهت اشاره به دردها و بیماریهای اجتماعی به عاریت گرفته اند هر نوع انحراف از نرم اجتماعی و هر اختلال در كاركرد نظام اجتماعی را به گونه ای به مبحث آسیب شناسی اجتماعی ربط داده و مباحث مربوط به انحرافات، نابهنجاریها، اختلالات رفتاری، بزهكاریها و بطور عام مسایل و مشكلات اجتماعی را تحت مبحث كلی تری بنام دردشناسی یا آسیب شناسی اجتماعی مطرح می كنند.
 
 از این نظر، وندالیسم را بمثابه یك آسیب یا درد اجتماعی می توان تلقی كرد. كلارك 1991، هوبر 1991، ویلكینسن 1995 و گلداستون 1998 وندالیسم را چون سایر انحرافات اجتماعی ناشی از ناسازگاریهای حاكم بر روابط فرد و جامعه، تضعیف و فروپاشی آتوریته اخلاقی در تنظیم روابط بین افراد، تزلزل نهادهای جامعه در انتقال ارزش های اجتماعی، سلطه شرایط آنومیك بر جامعه و واكنش و عكس العمل خصمانه و خشن برخی افراد به تحمیلات و شرایط نامطبوع، نامطلوب و غیرعادلانه بیرونی می دانند. میلز وندالیسم و سایر اشكال كژرفتاری را معلول دگرگونی ساختی در جامعه می داند. بزعم او كشاكش میان اخلاق، رسوم، ارزش ها و منافع گروه های اجتماعی زمینه را برای پیدایی انواع صور بزهكاری، كژرفتاری و یا آسیب اجتماعی فراهم می سازد. زمانی كه یك نظام اخلاقی مورد تغییر و یا تهدید قرار گیرد، افرادی كه نظام اخلاقی موجود حافظ منافع آنهاست در ممانعت از تضعیف و یا تغییر آن كوشا می شوند. در مقابل گروه دیگری خواستار دگرگونی و فروپاشی آن می گردند. نتیجتاً بین دو گروه اجتماعی متعارض و متضاد برخورد و ستیزه درمی گیرد و زمینه مساعدی برای پیدایش آسیب های اجتماعی خاصی فراهم می شود (میلز، 1360: 26ـ24).
 
 وندالیسم به مثابه یك انحراف و كجروی اجتماعی
 
 در منابع مربوط به انحرافات و كجروی های اجتماعی، وندالیسم به مثابه نوعی بزه و از انواع جرائم خرد مطرح شده است.
 
 برای آنكه وندالیسم در مفهوم جرم شناختی و آسیب شناختی اجتماعی آن بعنوان گونه ای كجروی و انحراف محسوب گردد، لازم است به اختصار در باب مفاهیم كجروی، بزهكاری، انحراف و صور آن توضیح داده شود.
 
 جامعه شناسان و علمای علوم اجتماعی خصوصاً پیروان مكتب جامعه شناسی نظم و كاركرد گرایی بر این باورند كه حیات اجتماعی بر واقعیتی بنام هنجار استوار است. هنجارها قواعد رفتار اجتماعی به شمار می ایند كه اجرای اصول و قواعد رفتاری هر جامعه را تضمین می كنند. بقاء و استمرار حیات هر جامعه در گرو متابعت اعضاء جامعه از هنجارها و ارزش های فرهنگی مقرره است، مع الوصف در همه جوامع بشری همه افراد به یكسان از هنجارها و ارزش های اجتماعی پیروی نمی كنند. از این رو جامعه متابعت كنندگان هنجارهای اجتماعی را "همنوا" و ناقضین آنها را "ناهمنوا" می نامد. از میان اشخاص نابهنجار كسانی كه رفتار نابهنجارشان تداوم داشته و دیرگاهی دوام آورد كجرو یا منحرف و رفتار آنان كجروی یاانحراف اجتماعی نامیده می شود (آگ برن و نیمكف، 1353:253).
 
 «بودون » انحراف را به رفتاری اطلاق می كند كه مخرّب زندگی بوده مورد سرزنش قرار گیرد یا موجب لطمه و جریمه گردد. بنظر بودون انحراف غالباً مترادف با قانون شكنی است و در جامعه موارد آن خیلی بیشتر از جرم است (Boudon,1989:87).
 
 «دوب » انحراف اجتماعی را عبارت از هر نوع رفتار یا وضعیتی می داند كه اعضای قوی تر یك گروه اجتماعی به طور معقول، آنرا تخلفی جدی نسبت به ارزش ها یا معیارهای مهم خود می دانند (Doob,1995:175).
 
 رفتاری، انحراف آمیز تلقی می شود كه به عنوان رفتار غیرعادی تعریف شود. بیكر در این باره می نویسد: «انحراف، چگونگی عملی كه شخص مرتكب می شود، نیست. بلكه نتیجه عملی است كه دیگران برحسب ضمانت اجرائی قوانین به یك متخلف نسبت می دهند (Horton and Hunt, 1989:150).
 
 بنابراین، برای آنكه عملی انحراف محسوب گردد، باید عوامل مختلفی درنظر گرفته شوند. این عوامل دربرگیرنده اهمیّت نسبی هنجارها، موقعیت كنشگر، وضعیت فردی و اجتماعی او و شرایطی كه عمل در آن محقّق شده، می باشد.
 
 در همه گروه ها درجه اهمیّت هنجارها و رعایت آن توسط اعضاء یكسان نیست. برخی از هنجارها چون شیوه های قومی، از اهمیت كمتری برخوردار بوده و عدم رعایت آنها مجازاتی را دربرنداشته و یا در صورت مجازات میزان آن خفیف خواهد بود. در طرف دیگر قوانین وضع شده در یك جامعه در صورتی كه مراعات نگردند، فرد خاطی با مجازات شدید روبرو خواهد شد.
 
 با وجود شدت و ضعف در اهمیت هنجارها و رعایت آن توسط افراد، موضوع مهم دیگر موقعیت عمل می باشد كه شدت و ضعف مجازات را تعیین می كند. به عنوان مثال سربازی كه در دو موقعیت جنگ و صلح از انجام خدمت سرباز زند، مجازات های مختلفی برای او تعیین می گردد.
 
 همچنین ویژگی های فردی و اجتماعی كنشگر از پارامترهای مهم در گرایش به انحراف است.
 
 پایگاه اجتماعی خاطی نیز غالباً به عنوان عامل مهم در نظرگرفته می شود. مصونیت های متفاوتی كه برای سفرا، وزرا، نمایندگان مجلس و برخی اشخاص دیگر وجود دارد، مؤید این امر است (دفلور، 1370:197).
 
 طبقه بندی و تیپولوژی انواع انحرافات، جرائم و منحرفین
 
 طبقه بندی های مختلفی از انواع انحرافات، جرائم و بزهكاران توسط صاحب نظران، حقوقدانان و آسیب شناسان صورت گرفته است.
 
 در طبقه بندی سیمونز كه براساس نظرسنجی از مردم و انتخاب آنان از انواع عمده انحرافات و منحرفین با استفاده از یك طیف فاصله اجتماعی صورت گرفت، پاسخگویان رفتارهای زیر را به ترتیب اهمیت بعنوان رفتارهای مغایر با سنجه ها و معیارهای اخلاقی و كنشگران آنها را بعنوان كجروان و منحرفین اجتماعی معرفی نمودند:
 
 1 ـ همجنس بازان مرد
 
 2 ـ همجنس بازان زن
 
 3 ـ فواحش
 
 4 ـ مصرف كنندگان ماری جوانا
 
 5 ـ سیاست گران افراطی
 
 6 ـ زناكاران
 
 7 ـ الكلی ها
 
 8 ـ هیپی ها
 
 9 ـ قماربازان
 
 10 ـ افرادی كه قبلاً توسط دادگاه ها به جرم یا جرایمی محكوم شده اند (Simmons,1979:32).
 
 سیمونز متذكر می شود كه همه انواع رفتارهای عنوان شده از سوی پاسخگویان لزوماً انحراف یا جرم محسوب نمی گردد. مضافاً آنكه در نظرسنجی های بعدی پاسخگویان سیاست گزاران افراطی، همجنس بازان و مصرف كنندگان ماری جوانا را دیگر هنجارشكن تلقی نكرده و متقابلاً تجاوزكنندگان جنسی ، كودك آزاران ، هواپیما ربایان و مردانی كه بر علیه زنان خود خشونت روا می دارند در زمره منحرفین و هنجارشكنان قلمداد گردیده اند. لازم به ذكر است كه در رتبه های پایین درجه بندی كجروان، دروغگویان، زنان، رانندگان بی احتیاط، ملحدان، جوانان، مردان ریش دار، درستكاران، محتاطان و محافظه كاران، رؤسای جمهور، مطلقه ها، دخترانی كه آرایش می كنند، متجددین، هنرپیشه ها، منفی بافان، استادان همه فن حریف دانشگاه و دانشجویان نخبه به ترتیب قرار گرفته اند. آنچه كه از طبقه بندی سیمونز و مشابه آن می توان استنتاج كرد مبین آن است كه عامه مردم كلمات كجرو و كجروی را به افراد و اعمالی اطلاق می كنندكه از نظر آنان مردود و مذموم است. از طرفی این طبقه بندی ها نشان می دهند كه بی هنجاری توسط واكنش های اجتماعی به عملی یا یك شیوه خاص زندگی كه با ضوابط اخلاقی و هنجارهای مقرره مورد انتظار مغایرت دارد تعریف و تعیین می شود.
 
 در طبقه بندی های مشابه از انواع انحرافات برخی از صاحب نظران سخن از انحراف نخستین ، انحراف ثانویه (دومین ) و انحراف خاص رانده اند. دوب انحراف نخستین را به انحرافی اطلاق می كند كه موقتی است و بطور دائم و مستمر تكرار نمی شود. در این نوع انحراف، فرد كجرو نه تنها برچسب منحرف نخورده است، بلكه خود نیز خود را كجرو بحساب نمی آورد (Doob,1990:197). درمقابل، انحراف ثانویه به انحرافی اشاره دارد كه دائمی و مكرر است، بطوریكه فرد كنشگر عملی را كه مغایر با هنجارهای اخلاقی مقرره است بطور منظم و مستمر انجام می دهد. در این نوع كجروی هم برچسب كجروی بر فرد زده شده است و هم جامعه او را منحرف می شناسد. دزدان حرفه ای، دائم الخمرها، معتادان و نظایر آن جزو منحرفین ثانویه به شمار می آیند (بروس كوئن، 1370:161).
 
 انحراف خاص مبین صفات و ویژگیهای اخلاقی و رفتاری غیرتیپیك و غیرمتعارف در افراد است. از این منظر هرگونه رفتار یا ویژگی فردی كه به لحاظ آماری غیرمعمول یا متفاوت با رفتارهای متعارف و عادی بوده و از معیارهای استاندارد عدول نماید رفتار خاص یا انحراف خاص نامیده می شود. افراد كوتوله، افراد قدبلند بیش از دو متر، آدم های چپ دست، نوابغ، افراد خیلی چاق و یا خیلی لاغر، شاگردان اول و نظایر آن كه از معیارهای استاندارد و نرمال عدول كرده اند طبق تعریف فوق دارای انحراف خاص هستند.
 
 انحراف را همچنین بلحاظ اینكه توسط فرد بطور منفرد انجام می گیرد و یابه صورت گروهی و دسته جمعی انجام می شود به دو نوع انحراف فردی و انحراف گروهی تقسیم كرده اند. در انحراف فردی، شخص به تنهایی از هنجارهای مقبول و مقرره در جامعه سرباز زده و عدول كرده است. به عبارت دیگر تخطی از قواعد و هنجارهای مورد انتظار اجتماعی بصورت منفرد توسط شخص صورت گرفته است. بعنوان مثال ارتكاب عمل قتل توسط جنابتكاری و با هر انگیزه ای انحراف فردی محسوب می شود.
 
 انحراف گروهی در مقابل بطور گروهی و دسته جمعی توسط دو یا چند فرد انجام می پذیرد. در این نوع انحراف افراد در قالب گروه به رفتار منحرف مبادرت می ورزند. در گروه ها یا باندهای منحرف اعضاء تابع هنجارها و ضوابط خاص گروه خود هستند. كجروی هایی كه بطور گروهی و در داخل باندهای تبهكار نظیر باندهای قاچاق مواد مخدر و یا باندهای سرقت مسلحانه كه بطور دسته جمعی و با مشاركت چند نفر انجام می گیرد انحراف گروهی به شمار می آید (دوب، 1990؛ استفنس مییر، 1989؛ شیخاوندی، 1353؛ بروس كوئن، 1370).
 
 انحرافات همچنین برحسب اینكه رفتار انحرافی ناآگاهانه صورت می گیرد و یا خود كنشگر به عمل منحرفانه خود آگاهی دارد به دو نوع انحراف ناآگاهانه و انحراف آگاهانه تقسیم می شود:
 
 چنانچه عملی از روی ناآگاهی و بدون قصد و نیتی در باب نقض هنجارها و قواعد اخلاقی از سوی فرد صورت پذیرد كه با هنجارها و ضوابط اجتماعی مقرره مغایر باشد، این نوع عمل نابهنجار را انحراف ناآگاهانه می گویند.
 
 در مقابل انحراف آگاهانه به انحرافی اطلاق می شود كه در آن فرد یا افراد بطور هدفمند و دانسته و مبتنی بر قصد و نیتی به رفتارها و اعمالی دست زنند كه با ارزش ها و هنجارهای جاری جامعه منافات داشته باشد (شیخاوندی، 1353:14).
 
 بزعم جامعه شناسان انحراف ناآگاهانه با فرآیند اجتماعی شدن در جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر چنانچه نهادهای اجتماعی كننده نظیر خانواده، مدرسه، گروه همال، وسایل ارتباط جمعی و نظایر آن در انتقال و آموزش هنجارها، آداب، عادات و ارزش های فرهنگی جامعه به اعضاء و افراد خود قاصر و عاجز باشند طبیعتاً اعضاء بواسطه ناآگاهی و عدم آشنایی با سنجه ها و قواعد رفتار اجتماعی به رفتارها و اعمالی ممكن است دست زنند كه با هنجارهای مقبول و مورد انتظار جامعه مغایر باشد (شیخاوندی،همان ؛وایت وهینس 1997)
 
 در برخی از طبقه بندی ها اشاره ای به انحرافات مثبت و انحرافات منفی شده است (شیخاوندی 1353؛ صدیق 70ـ1369؛ دوب 1990؛ وایت و هینس 1997).
 
 چنانچه فرد یا گروه آگاهانه و با وقوف كامله به هنجارها و ارزش های جامعه خویش هنجارها و ارزش های نوینی بیافریند كه از حیث غناء بر هنجارها و ارزش های موجود تفوق و برتری داشته باشند به انحراف مثبت و سازنده گرایش دارد. مصلحین اجتماع، انقلابیون، پیامبران و مردان بزرگ تاریخ در عرصه های علم و هنر و سیاست و فلسفه در زمره منحرفینی كه به انحراف مثبت مبتلا بوده اند قرار دارند.
 
 در انحراف منفی برخلاف انحراف مثبت، هنجارها و ارزش های مورد ستایش و عمل افراد از حیث غنا و مطلوبیت در سلسله مراتب ارزشی مرتبه پست تری نسبت به هنجارها و ارزش های مرسوم در جامعه دارند.
 
 در طبقه بندی دیگری، استفنسن مییر (1989) جرائم و انحرافات را تحت چهار گروه قرار داده است :
 
 1 ـ جرائم بر علیه اموال
 
 2 ـ جرائم بر علیه اشخاص
 
 3 ـ جرائم سوء مصرف مواد
 
 4 ـ جرائم نظم عمومی
 
 در جدیدترین طبقه بندی ارایه شده (Clinard, M. and Meier,R.,1997: 192-4) كلینارد و مییر پس از ارایه طبقه بندی و نمونه شناسی از جرائم، انحرافات و مسایل اجتماعی به تمیز قاطع میان آنها می پردازند.
 
 در باب بزه ها، جرائم و انحرافات اجتماعی آنان با قرار دادن جرائم و انحرافات در سه طبقه كلی جرائم بر علیه اشخاص ، جرائم بر علیه اموال و جرائم سیاسی به موارد مختلف جرائم و انحرافات در هر یك از طبقات سه گانه اقدام می كنند:
 
 1 ـ جرائم شخصی و بر علیه اشخاص :
 
 الف ـ ایرات ضرب و جرح : عمدی، غیرعمدی
 
 ب ـ قتل (آدمكشی )
 
 ج ـ تجاوز جنسی همراه با زور و اجبار
 
 د ـ خودفروشی (فحشاء)
 
 ه ـ لواط
 
 و ـ زنا
 
 ز ـ مساحقه (همجنس بازی زنان )
 
 ح ـ اعتیاد : به مواد مخدر، و الكل
 
 ط ـ شرارت و اوباشگری
 
 ی ـ جرائم علیه كودكان (تنبیه بدنی، آزار و اذیت، شكنجه، سوء استفاده جنسی، فروش، بیگاری و...)
 
 ك ـ تخلفات رانندگی
 
 ل ـ همجنس بازی
 
 م ـ خشونت علیه زنان و همسرآزاری
 
 ن ـ سایر اعمال ضداخلاقی و منافی عفت عمومی (میخوارگی و بدمستی، عدم رعایت شئونات اخلاقی و مذهبی، هرزه گی و...)
 
 2 ـ جرائم بر علیه اموال :
 
 الف ـ سرقت : شامل صور زیر:
 
 ـ سرقت از مغازه
 
 ـ سرقت اتومبیل و موتورسیكلت
 
 ـ سرقت از بانك
 
 ـ دستبرد و دزدی اموال و خانه ها
 
 ـ جیب بری
 
 ـ دزدی گاوصندوق (زدن دخل )
 
 ب ـ جرائم مالی : شامل صور زیر:
 
 ـ جعل چك و صدور چك بلامحل
 
 ـ اختلاس
 
 ـ خیانت در امانت
 
 ـ تقلب در كسب و كار
 
 ـ تصرف عدوانی
 
 ـ رشوه خواری
 
 ـ اخاذی ـ باجگیری
 
 ـ قمار
 
 ـ جعل سكه و پول
 
 ج ـ وندالیسم (خرابكاری و تخریب اموال عمومی )
 
 د ـ آتش زدن و ایجاد حریق
 
 ه ـ قاچاق : كالا و مواد (ماكول و غیرماكول )، الكل، مواد مخدر
 
 و ـ احتكار
 
 3 ـ جرائم سیاسی :
 
 الف ـ برعلیه حكومت و نظام سیاسی : شامل صور زیر:
 
 ـ تظاهرات غیرقانونی
 
 ـ اعتراض های غیرقانونی
 
 ـ سخنرانی های غیرقانونی
 
 ـ نشر، انتشار و عرضه مقالات، كتب، روزنامه ها، مجلات و نشریات غیرقانونی
 
 ـ خیانت به كشور
 
 ـ آشوبگری
 
 ـ خرابكاری
 
 ـ فعالیت های تروریستی
 
 ـ سوء قصد به رهبران سیاسی
 
 ـ هواپیمادزدی
 
 ـ فرار از خدمت سربازی
 
 ـ جرائم مربوط به حقوق مدنی و اجتماعی نظیر تخلف در مالیات و پرداخت دیون به دولت، تخلفات رانندگی و...
 
 ـ كودتا
 
 ـ توطئه بر علیه حكومت
 
 ب ـ جرائم دولتی : شامل صور زیر:
 
 ـ سوء استفاده از قدرت و امكانات دولتی
 
 ـ پذیرش رشوه و هدایای غیرقانونی
 
 ـ سوء استفاده مالی و اختلاس
 
 ـ شهادت دروغ
 
 ـ فساد سیاسی
 
 ـ تقلب در انتخابات
 
 ـ خشونت بر علیه مردم
 
 ـ ورود غیرقانونی به خلوت مردم
 
 ـ مزاحمت
 
 ـ توقیف غیرقانونی
 
 ـ كتك زدن
 
 ـ شكنجه
 
 ـ اهمال در انجام وظایف قانونی و محوله
 
 ـ محكوم كردن غیرقانونی
 
 ـ دستگیری غیرقانونی
 
 ـ نشر اكاذیب و شایعه سازی
 
 از آنچه كه در باب انحرافات و آسیب های اجتماعی گفته شد می توان استنتاج كرد اولاً انحراف به هر رفتاری یا ویژگی رفتاری كه با نظام ارزش ها و هنجارهای مقبول و مورد انتظار جامعه مغایرت داشته باشد و از سوی تعداد كثیری از مردم رفتاری منفی یا مذموم ارزیابی گردد اطلاق می شود.
 
 ثانیاً تقسیم جامعه به دو گروه راست رفتاران و كجرفتاران نامقدور است و علیرغم اینكه اكثر مردم می كوشند حتی المقدور خود را با هنجار و ارزش های اجتماعی سازگار و همنوا سازند، مع الوصف هیچ جامعه ای را نمی توان یافت كه در آن اكثریت مردم در طول عمرشان مرتكب هنجارشكنی در باب برخی از هنجارهای عمده اجتماعی نشده باشند.
 
 ثالثاً انحرافات و كژ رفتاری های اجتماعی برحسب تعاریف جوامع و نوع فرهنگ ها، برحسب زمان و تاریخ، برحسب مكان خاص، برحسب نتایج حاصله از عمل و بالاخره برحسب موقعیت، مقام و منزلت اشخاص نسبی است.
 
 كجروی برحسب تعاریف جوامع و نوع فرهنگ ها نسبی است. یعنی آنچه را كه یك فرهنگ بی هنجاری و یا انحراف تلقی می كند و آن را مستوجب كیفر می داند ممكن است در فرهنگ یا جامعه ای دیگر كجروانه یا منحرفانه به شمار نیاید. شرب خمر در برخی فرهنگ ها و جوامع عملی ناهنجار تلقی نمی گردد حال آنكه چنین رفتاری در بعضی فرهنگ یا آئین ها مذموم و ممنوع است.
 
 كجروی همچنین برحسب زمان و تاریخ نسبی است. یعنی آنچه را كه در یك دوره تاریخی یا زمان معینی مذموم یا رفتاری منحرفانه می پنداشتند ممكن است در دوره دیگر یا زمان دیگر بهنجار تلقی شود و بالعكس هر كنشی یا رسمی مقبول و پذیرفته شده در دوره ای می تواند به مرور زمان منسوخ و مذموم گردد. مثلاً زنده به گور كردن دختران در عهد جاهلیت عرب رسمی محترم و پذیرفته شده برای اعراب سرزمین حجاز بود، با ظهور اسلام و تحت تعالیم آن این رسم ملغی و ناپسند اعلام شد و تدریجاً منسوخ گردید.
 
 كجروی همچنین برحسب مكان خاص نسبی است. یعنی آنچه كه در مكانی خاص بهنجار به شمار می آید ممكن است در مكانی دیگر عملی كاملاً ناهنجار تلقی گردد. مثلاً تزریق مرفین به دستور پزشك در بیمارستان برای بیماری جرم بحساب نمی آید، مع الوصف چنانچه این عمل توسط خود فرد (بیمار) صورت گرفته باشد جرم است.
 
 كژرفتاری همچنین برحسب موقعیت، مقام و منزلت اجتماعی اشخاص نسبی است. به عبارت دیگر اشخاص و افرادی در موقعیت ها و مقامات بالای اجتماعی كم تر در مظان اتهام و یا مظنون به ارتكاب جرم قرار می گیرند، حال آنكه احتمال مظنون واقع شدن افرادی در موقعیت های اجتماعی پایین تر ولو اینكه خلافی را هم مرتكب نشده باشند به مراتب بیشتر است. در جریان واقعه واترگیت در آمریكا، نیكسون كه مجرم اصلی بود تبرئه گردید، ولی ایادی و همكاران وی به چندین سال حبس محكوم شدند.
 
 بالاخره كجروی برحسب نتایج و آثار حاصله از آن هم نسبی است. از این منظر اولاً نیت و فكر عمل كجروانه یا پلید مجازات نمی شود و ثانیاً رفتار واقعی مجرمانه می باید صورت گیرد تا كجروانه تلقی گردد. از این رو تنها اعمالی كجروانه و مستوجب مجازات به شمار می آیند كه عملاً و علناً منجر به آثار و نتایج خاص گردند. بدین ترتیب در شناخت كجروی لازم است به شرایطی كه در آن رفتار معینی انجام می گیرد و نیز به عكس العمل دیگران نسبت به آن رفتار توجه شود و تاكید شود و نه بر روی خود عمل و یا شخص عامل آن.

 
[تصویر:  paygah-1.gif]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی انگیزه های مؤثر بر وندالیسم (با تکیه بر سنگ پرانی به قطارهای مسافربری) MEARAJ 0 5,176 11-20-2013، 09:44 PM
آخرین ارسال: MEARAJ
  وندالیسم MEARAJ 0 8,579 11-15-2013، 06:37 AM
آخرین ارسال: MEARAJ
  بررسی علل و عوامل بروز وندالیسم MEARAJ 0 6,910 11-15-2013، 06:36 AM
آخرین ارسال: MEARAJ
  وندالیسم: مبانی روان‌شناسی اجتماعی, جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در ... MEARAJ 0 8,096 11-15-2013، 06:32 AM
آخرین ارسال: MEARAJ
  وندالیسم، آشوب اجتماعی خاموش! MEARAJ 0 5,112 11-15-2013، 06:31 AM
آخرین ارسال: MEARAJ
  وندالیسم MEARAJ 0 8,254 11-15-2013، 06:30 AM
آخرین ارسال: MEARAJ
  وندالیسم چیست؟ MEARAJ 0 3,281 11-15-2013، 06:29 AM
آخرین ارسال: MEARAJ
  وندالیسم MEARAJ 0 7,938 11-15-2013، 06:28 AM
آخرین ارسال: MEARAJ
  توصیف جامعه شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال MEARAJ 0 3,034 11-14-2013، 07:35 PM
آخرین ارسال: MEARAJ
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم(خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی MEARAJ 0 2,709 11-14-2013، 07:34 PM
آخرین ارسال: MEARAJ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره ما: وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ۱- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود ۲- معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی ۳- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی ۴- ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مددکاری اجتماعی در کشور ۵- گسترش پایگاه های مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران