چهارمین کتاب پایگاه
دانلود کنید

اگر اين نخستين بازديد شماست نام نويسی کنيد ، چرا نام نويسی ؟

استفاده از فايل های پيوست به صورت نامحدود
بحث و گفتگو در رابطه با موضوعات بانک اطلاعات
دسترسی به بخش های ويژه مخصوص کاربران سايت
شرکت در نظرسنجی مقالات برتر بانک اطلاعات

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راهنمای جامع مددکاری و رفاه اجتماعی؛ سیاست گذاری اجتماعی و کاربست سیاست ها
#1
گستره و ژرفای حرفه‌ی مددکاری اجتماعی،از زمان پیدایش(بیش‌ از یکصد سال پیش)تاکنون با تغییراتی مواجه شده است،اما به‌رغم‌ کارکردهای مختلف و بهره‌گیری از روش‌های متفاوت،این حرفه، همچنان متعهد به افزایش عدالت اجتماعی و ارتقاء رفاه و بهزیستی‌ همگان است.واقعیت‌ها،چالش‌ها و تکنولوژی‌های نوین جهانی،شرایط و وظایف مددکاری اجتماعی را از آنچه در ابتدای مطرح شدن این‌ حرفه تصور می‌شد،متفاوت ساخته است.حمایت از رویه‌های مددکاری‌ اجتماعی در اوضاع و احوال کنونی،نیازمند سیاست‌گذاری اجتماعی‌ پویا و عدالت‌گرا(به‌مثابه ابزار ایجاد تغییرات مثبت)است.کتاب حاضر، توسط گروهی از متخصصان سیاست اجتماعی و مددکاری و رفاه‌ اجتماعی به نگارش درآمده و چندوچونی مسائل یاد شده را طی 4 بخش‌ و 02 فصل به بررسی گذاشته است.

بخش اول:سیاست‌گذاری و عدالت:ضرورتی جهانیفصل اول:«پارادایم امنیت انسانی:صلح درکنار عدالت و برابری». نویسنده‌ی این فصل،صلح و عدالت را دارای همبستگی مستقیم‌ با سلامت،رفاه و بهزیستی جامعه‌ی جهانی ارزیابی کرده و عنوان‌ نموده که امنیت انسانی را می‌باید بنیان و مقدم بر هرنوع امنیت دیگر دانست.فصل دوم:«سیاست‌گذاری اجتماعی از دیدگاهی جهانی».نویسنده‌ با بحث از مددکاری اجتماعی بین المللی و نیز اهمیت مسأله‌ی‌جهانی شدن،از تأثیر مددکاران اجتماعی بر سیاست‌هایی که به‌دنبال‌ صلح و همبستگی درمیان ملت‌ها هستند،یاد کرده است.این امر، سیاست‌گذاری اجتماعی در سطح جهانی را نیز به شکلی مستقیم تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد.فصل سوم:«عدالت اجتماعی در خدمت گروه‌های محروم و حاشیه‌ای: مسائل و چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در آسیا».در این فصل، ابعاد گوناگون عدالت اجتماعی با بررسی سیاست‌ها و شیوه‌های عمل‌ کشورهای آسیایی به بحث کشیده شده و نیز چالش‌هایی که در خصوص ارائه‌ی خدمات انسانی در این کشورها وجود دارد.به باور نویسنده،مددکاران اجتماعی با اتکاء به تجارب عملی منحصر به فرد خود،قادرند نقش برجسته‌ای در توسعه‌ی سیاست‌گذاری‌ها ایفا نمایند.بخش دوم:زمینه‌ سیاست‌گذاری:دیروز،امروز و فردافصل چهارم:«مفهوم‌سازی دوباره از تحولات دولت رفاه امریکایی». نویسنده در این فصل،با ترسیم زمینه‌ای تاریخی به‌منظور تحلیل‌ انتقادی،تاریخ‌پژوهان اجتماعی و متصدیان سیاست‌گذاری را به‌ مفهوم‌پردازی دوباره از نحوه‌ی شکل‌گیری و فراز و نشیب‌های دولت‌ رفاه امریکایی فرامی‌خواند.فصل پنجم:«تأثیر دگرگونی اقتصادی و جمعیتی بر سیاست‌ اجتماعی».این فصل با تأکید بر مسأله‌ی مهاجرت و روندهای آن به‌ نگارش درآمده و اثرات بالقوه‌ی این موضوع بر آینده‌ی سیاست‌گذاری‌ اجتماعی(خاصه در ایالات متحده)را به بحث می‌کشد.فصل ششم:«قانون موسوم به میهن‌پرست در ایالات متحده و پیامدهای آن برای حرفه‌ی مددکاری اجتماعی».این قانون در سال‌ 1002 وضع شده و در این فصل،تقابل آن با ارزش‌های دموکراتیک‌ سنتی و ارزش‌های مددکاری اجتماعی بررسی گردیده است.فصل هفتم:«سیاست‌گذاری رفاهی اجتماعی به‌مثابه شکلی از عدالت اجتماعی».به‌کارگیری سیاست‌های رفاهی اجتماعی درجهت‌ عدالت اجتماعی،اقتصادی و سیاسی،ازجمله مباحث این فصل است. نویسنده،مددکاران اجتماعی را به تبعیت از تفکر انتقادی در کاربست و حمایت از سیاست‌ها فراخوانده است.بخش سوم:فاصله‌ی سیاست‌گذاری تا اجرافصل هشتم:«کاربست سیاست‌ها».نویسنده در این فصل،مراحل‌ پیوسته و متداخلی که در فرآیند کاربست سیاست‌ها وجود دارد را به‌ بررسی نهاده است؛مراحلی چون گردآوردن یک تیم،شناسایی و تعریف‌ مسأله،برگزیدن یک رویکرد مناسب برای تحلیل مسأله و ارزیابی‌ پیامدهای ابتکارات سیاست‌گذاری.فصل نهم:«فدرالیسم نو،آزادی‌های تازه و حقوق دولت:جهت‌گیری‌ نامعلوم و چندپاره‌ی سیاست‌های عمومی امریکا در حوزه‌ی سلامت‌ روانی».نویسنده معتقد است مراقبت‌های سلامت روانی،یکی از مسئولیت‌های عمده‌ی مالی و سیاست‌گذاری حکومت‌های ایالتی در امریکاست و تقریبا در همه‌ی ایالت‌ها نیز با کمبود بودجه مواجه است. ملی کردن سیستم سلامت روانی می‌تواند ارائه‌ی خدمات این حوزه را تسهیل نماید.فصل دهم:«سالخوردگی در ایالات متحده:چالش‌های سیاست‌گذاری‌ اجتماعی و اجرای سیاست‌ها».این فصل،ماهیت و محتوای سیاست‌های‌ اجتماعی و خدمات اجتماعی را با تمرکز بر سالمندان امریکایی و نیز نتایج به‌کارگیری مددکاران اجتماعی در اجرای سیاست‌ها را به بحث‌ می‌گذارد.نویسنده همچنین از مسائل اجتماعی و اخلاقی مؤثر بر توسعه‌ی سیاست‌ها(در زمینه‌هایی چون اشتغال،و بهداشت و درمان) یاد می‌کند.فصل یازدهم:«مشروعیت تبیینی:الگویی برای توسعه و تحلیل‌ سیاست‌های مرتبط با ازکارافتادگان».این فصل،تحلیلی انتقادی‌ از سیاست‌های معطوف به ازکارافتادگان در دوران معاصر را-با هدف بازاندیشی در این سیاست‌ها و حمایت بیشتر از این افراد- دربرمی‌گیرد.فصل دوازدهم:«سیاست‌گذاری درزمینه‌ی مراقبت‌های بهداشتی». در این فصل،این‌که تغییر و اصلاح سیاست‌های بهداشتی و درمانی‌ می‌باید درچه سطح و مقیاسی(خرد یا کلان)صورت گیرد،مورد بررسی قرار گرفته است.سطح خرد مثل بازنگری در تأمین خدمات‌ درمانی نیازمندان و سطح کلان همچون طراحی دوباره‌ی کل سیستم‌ مراقبت‌های بهداشتی.فصل سیزدهم:«تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت:اولویت‌های‌مددکاری اجتماعی در قرن بیست و یکم».در این فصل،ازجمله‌ مطرح شده که به‌کارگیری تیم‌های تحقیقاتی چندرشته‌ای(متشکل‌ از پژوهشگران اجتماعی،رفتاری و زیست‌شناسی)،مبنای دانشی‌ رویه‌های مددکاری اجتماعی را ارتقاء خواهد بخشید.آینده و چالش‌های‌ پیش‌روی مددکاری اجتماعی درزمینه‌ی تأمین مراقبت‌های بهداشتی، از دیگر مباحث این فصل است.فصل چهاردهم:«سیاست‌گذاری مسکن شهری و اجرای آن در کشورهای درحال توسعه».مسکن اجاره‌ای و وضعیت فقرا،از مباحث‌ مهم این فصل به‌شمار می‌آید.نویسنده از آشفتگی و چندپارگی‌ سیاست‌های مسکن در این کشورها،به‌عنوان مشکلی دائمی انتقاد کرده و آنچه را ایده‌های سیاست‌گذاری خلاقانه در این عرصه خوانده، توصیه کرده است.فصل پانزدهم:«سیاست‌گذاری رفاهی برای کودکان».نمی‌توان‌ از سیستمی با توانایی مالی اندک،انتظار این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها را داشت.یکی از مسائل مهم این عرصه که در دهه‌ی پیش رو اهمیت‌ بیشتری خواهد یافت،تعریف قانونی بدرفتاری با کودکان است.اصلاح‌ چنین تعاریفی می‌تواند به تخصیص منابع بیشتر برای سیاست‌های‌ رفاهی کودکان منجر شود.فصل شانزدهم:«تأمین بودجه‌ی عمومی سازمان‌های حزبی به‌ منظور پیشگیری از ایدز و مراقبت‌های مرتبط با آن».در این فصل، نقش این‌گونه سازمان‌ها و نیز سازمان‌های دینی یا ایمان‌محور در تأمین‌ مراقبت‌های بهداشتی-به‌ویژه از حیث رفتارهای پیشگیری‌کننده از انتقال ویروس اچ.آی.وی و بیماری ایدز-به بحث گذاشته شده است.بخش چهارم:صورت‌بندی و امکان‌پذیری سیاست‌هافصل هفدهم:«سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی و خط مشی سیاسی آن». شیوه‌های تأثیر مددکاران اجتماعی بر تدوین سیاست‌ها و بازشناسی‌ رابطه‌ای که میان سیاست‌های رفاه اجتماعی و حوزه‌ی سیاسی وجود دارد،از موضوعات این فصل به‌شمار می‌آید.مؤلف با نظرکردن به‌ طیفی از ایدئولوژی‌های سیاسی،سیاست‌ورزی را به‌مثابه یک فرآیند به‌ کاوش نهاده است.فصل هجدهم:«رفاه اجتماعی و اقتصاد:بازتعریف دولت رفاه‌ در اقتصاد جهانی».نویسندگان این فصل با بررسی سطوح مختلف‌ بازار کار،دستورکار رفاهی نوینی را پیش کشیده‌اند که مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های ابتکاری است و البته ناظر به چشم‌انداز اقتصادی‌ متغیر امریکا در دوران پساصنعتی.دولت رفاه اجتماعی به‌مثابه میراث‌ دوران صنعتی و نیز این‌که آیا شرکت‌های بزرگ را باید سدّ راه رفاه‌ اجتماعی دانست یا خیر،از دیگر مباحث این فصل است.فصل نوزدهم:«تکنولوژی دیجیتال و سیاست اجتماعی:عدالت‌ اجتماعی در دنیایی با دسترسی نامحدود».طی 02 سال اخیر،برنامه‌های‌ الکترونیک،دسترسی به پایگاه داده‌ها و انواع بسته‌های نرم‌افزاری، شیوه‌ی اندیشه و کنش انسان‌ها را متحول ساخته است.نویسنده‌ی‌ این فصل،در تحلیلی انتقادی،حرکت از عصر تکنولوژیک به دوران‌ دیجیتال را واکاوی نموده و رسوخ‌پذیری مرزهای جغرافیایی را از دو جنبه‌ی افزایش توانمندی و تغییر وضعیت حوزه‌ی خصوصی به بحث‌ کشیده است و نیز این‌که آیا تکنولوژی به تقویت عدالت اجتماعی کمک‌ می‌کند یا خیر.فصل بیستم:«اصلاحات رفاهی:لزوم همدلی اجتماعی».در این‌ فصل،ضمن مروری بر تاریخچه‌ی رفاه(در شکل سنتی خود)و تمرکز بر وضعیت فقرا در این فرآیند،از مفهوم همدلی اجتماعی به‌عنوان‌ تسهیل‌کننده‌ی برنامه‌ها،خدمات و سیاست‌هایی نام برده شده که‌ عدالت اجتماعی را بازنمایی می‌کنند.ارزیابی اثرکتاب حاضر،جلد چهارم مجموعه‌ای چهارجلدی در حوزه‌ی مددکاری‌ و رفاه اجتماعی است.سه عنوان دیگر این مجموعه عبارتند از:حرفه‌ی‌ مددکاری اجتماعی،در تألیف این اثر-به‌عنوان یکی از کتاب‌های‌ جدید و کاربردی این حوزه-از منابع متعددی استفاده شده که این خود، فهرستی از منابع قدیمی و تازه‌ی مرتبط با مددکاری،رفاه و سیاست‌ اجتماعی را در اختیار خوانندگان کتاب قرار می‌دهد.کتاب توسط ناشری‌ معتبر به چاپ رسیده و نویسندگان آن نیز محققان و مدرسان حوزه‌های‌ یاد شده در دانشگاه‌هایی چون پنسیلوانیا،هیوستون،دنور،سینسیناتی، مدرسه‌ی علوم اقتصادی و سیاسی لندن و ویسکانسین هستند که این‌ موضوع بر ارزش و اعتبار کتاب افزوده است.از ویژگی‌های مثبت کتاب می‌توان به دیدگاه و تحلیل‌های انتقادی‌ نویسندگان آن اشاره کرد؛به‌عنوان مثال،نقد وضعیت نابسامان کودکان‌ و خانواده‌های سیاهپوست امریکایی از حیث دریافت خدمات رفاهی و یا انتقاد از سیاست‌های دولت امریکا درخصوص بهداشت روانی.کتاب‌ را البته می‌توان به سبب امریکامحوری برخی قسمت‌های آن،که دور از شرایط کشورهای درحال توسعه است(مانند بخش‌های 2 و 3)به نقد کشید؛اما توجه نویسندگان بر بسط شواهد علمی-در پشتیبانی از نظریه‌ها و شیوه‌های عمل مددکاری اجتماعی است که سیاست‌گذاری‌ مناسب‌تری را نیز به‌دنبال خواهد داشت-بسیار حائز اهمیت است؛ هنگامی که حتی آسیب‌پذیرترین گروه‌های جمعیت نیز بهترین خدمات‌ قابل‌دسترس را دریافت کلی دارند،مددکاری اجتماعی به نحو مطلوبی‌ درخدمت سیاست‌گذاری اجتماعی قرار گرفته است.
[تصویر:  paygah-1.gif]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درک پژوهش های سیاست اجتماعی و مددکاری اجتماعی MEARAJ 0 3,321 03-27-2014، 08:10 PM
آخرین ارسال: MEARAJ
  سنجش و اعتباریابی نگرش به مساعدت اجتماعی و جایگاه آن در نظام مددکاری اجتماعی سایه آفتاب 0 2,737 03-26-2014، 06:48 PM
آخرین ارسال: سایه آفتاب
  سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی فردی (مددکاری اجتماعی) سایه آفتاب 0 2,750 03-26-2014، 06:42 PM
آخرین ارسال: سایه آفتاب
  تحولات اجتماعی و نقش مددکاری اجتماعی سایه آفتاب 0 2,774 03-26-2014، 06:37 PM
آخرین ارسال: سایه آفتاب

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره ما: وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان در مورخ ۹۲/۱/۱، به منظور ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی با اهداف ذیل آغاز به کار نموده است: ۱- ایجاد بانک اطلاعات جامع و روزآمد مقالات، با دسترسی آسان، رویه یکسان و رفع محدودیت های شکلی، زمانی و سازمانی موجود ۲- معرفی متخصصین، پژوهشگران و اساتید در حوزه های تخصصی مددکاری اجتماعی جهت تقویت حقوق معنوی ۳- فراهم نمودن بستری برای جریان سازی و مدیریت محتوای مددکاری اجتماعی جهت جلوگیری از تضییع منابع مادی و معنوی جامعه مددکاران اجتماعی ایران، در روندهای تکراری و کلیشه ای کنونی ۴- ایجاد زمینه مساعد برای بومی سازی مددکاری اجتماعی در کشور ۵- گسترش پایگاه های مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران