مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
اجرای کشور طرح مراقبین خانگی معلولان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: سازمان بهزیستی کشور (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=81)
+--- انجمن: اخبار (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=82)
+--- موضوع: اجرای کشور طرح مراقبین خانگی معلولان (/showthread.php?tid=483)اجرای کشور طرح مراقبین خانگی معلولان - داوطلبان مهر - 09-29-2013

رئیس سازمان بهزیستی از کشوری شدن اجرای طرح مراقبین خانگی معلولین خبر داد و گفت: این طرح در گذشته فقط در 10 استان کشور اجرا می شد اما بزودی در تمامی استانها طرح مراقبت در منزل ویژه معلولین به اجرا در می آید.

دکتر همایون هاشمی در نشست خبری روز شنبه افزود: در حال حاضر سازمان بهزیستی اقدامات و خدمات زیادی را در دستور کار خود قرار دارد به طوری که 16 دستگاه بر اساس قانون حمایت از معلولان موظف به همکاری با این سازمان هستند.

وی گفت: بر اساس تحقیقات به عمل آمده در حال حاضر تعداد روزهای ملی و بین المللی که سازمان بهزیستی با آن ارتباط دارد 40روز است که از تمام دستگاه های دیگر این تعداد بیشتر است و این نشان دهنده تنوع فعالیت ها و اقدامات سازمان است.

رئیس سازمان بهزیستی از شیوع معلولیت در سراسر جهان خبر داد و گفت: در حال حاضر علیرغم فعالیت های انجام شده در حوزه بهداشت معلولیت در جهان رشد کرده به طوری که شیب آن به 15درصد رسیده است که 2 درصد آن مربوط به معلولیت های شدید و خیلی شدید می شود.

به گفته هاشمی در حال حاضر در سازمان بهزیستی برنامه های زیادی برای کاهش بروز معلولیت انجام داده ایم به طوری که سعی می کنیم با اجرای این برنامه ها معلولیت های شدید و خیلی شدید به یک درصد کاهش پیدا کند..

وی همچنین از اجرای برنامه های ویژه سالمندان در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای موجود تا سال 1404 بیش از 15 میلیون سالمند در کشور خواهیم داشت که متاسفانه سالمندی مساوی ناتوانی است که باید اقدامات زیادی در جهت توانمندسازی ایان افراد و ارایه خدمت ویژه به آنها در دوران سالمندی برای آنها انجام دهیم.

هاشمی همچنین به اجرای طرح حامی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این طرح در شهرری به صورت آزمایشی اجرا می شود و به زودی در استان های دیگر نیز اجرای آن آغاز خواهد شد و بر اساس این طرح معلول نیازمند تحت پوشش خیرین و افراد حامی قرار می گیرند.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد طرح مراقبت در منزل معلولان نیز گفت: این طرح در سال گذشته در 10 استان کشور اجرایی شد و با توجه به اجرای موفقیت آمیز آن در سال جاری در تمامی استان ها این طرح اجرایی خواهد شد.