مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
نقش مددکاران اجتماعی در درمان اعتیاد با نگهدارنده - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: مددکاری اجتماعی - Social Work (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=119)
+--- انجمن: مددکاری اجتماعی اعتیاد (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=123)
+--- موضوع: نقش مددکاران اجتماعی در درمان اعتیاد با نگهدارنده (/showthread.php?tid=3972)نقش مددکاران اجتماعی در درمان اعتیاد با نگهدارنده - مددکار فردا - 05-17-2014

نقش مددکاران در درمان اعتیاد با نگهدارنده

معصومه معاف وند

  بررسی گزارشها و مطالعات مروری در مورد مددکاری اجتماعی در حوزه ی سوء مصرف مواد نشان می دهد مددکاران اجتماعی به طور سنتی با سوء مصرف کنندگان مواد در ارتباط نبودند و اگر خدماتی را به سوء مصرف کنندگان مواد ارائه میدادند، مستقیماً به دلیل این مشکل نبود. به نظر میرسد تا مدتها رویکردهای حاکم بر درمان سوء مصرف مواد بر مشارکت حرفه های مختلف از جمله مددکاری اجتماعی در فرایند درمان تاثیرگذار بوده است. مطالعه ی اسناد موجود نشان میدهد در دوره هایی که سوء مصرف مواد به عنوان جرم و پس از آن نوعی وابستگی جسمی تلقی میشد، حضور مددکاران اجتماعی در مداخلات مربوط به سوء مصرف مواد بسیار کمرنگ بود. علاوه بر این، گسترش روشهای درمانی خودیار و اصرار بر به کار نگرفتن متخصصان نیز حضور مددکاران اجتماعی در فرایند درمان را با تاخیر بیشتری مواجه ساخت. در این دوره ها، مددکاران اجتماعی عموماً بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد را ارجاع میدادند. آنچه مسلم است خدمات مددکاری اجتماعی در سایر حوزه ها مانند رفاه کودک ، خشونت خانگی و سلامت، همواره با سوء مصرف مواد، همپوشانیهای بسیاری داشته است. اما پس از دهه ی 1990 بود که مددکاری اجتماعی ویژه ی سوء مصرف کنندگان مواد به عنوان یک حوزه ی تخصصی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اکنون مددکاران اجتماعی به عنوان یکی از اعضای موثر تیم درمان سوء مصرف مواد در کشورهای مختلف فعالیت میکنند . ناآشنایی فعالان حوزه ی درمان سوء مصرف مواد در ایران با مددکاری اجتماعی، همواره دلیل مهمی برای کمرنگ شدن نقش مددکاران اجتماعی در این زمینه بوده است.

فصلنامه طب اعتیاد    شماره 4، بهار 1393

وبلاگ مددکاران دانشگاه علامه