مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
تعاریف مددکاری جامعه ای - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: مددکاری جامعه ای - Community work (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: کارورزی مددکاری جامعه ای (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- موضوع: تعاریف مددکاری جامعه ای (/showthread.php?tid=3717)



تعاریف مددکاری جامعه ای - MEARAJ - 04-27-2014

مقصود از مددکاری جامعه ای، یک کار اجتماعی رسمی است که از آن دسته از مسایلی که مردم با آنها مواجه اند و افراد و گروهها را متأثر می سازد و مسئولین و نیز منابع جامعه و سازمان های غیردولتی خواهان مقابله با آن ها هستند. (بارکلی، 1982)

مددکاری جامعه ای بر آنست تا مردم را تشویق نماید تا منابع و امکانات خود را کشف کنند و آنها را در جهت ایجاد تغییرات مثبت در جامعه شان به کار گیرند...

مردم حق دارند در تصمیم گیری هایی که بر زندگی شان اثر می گذارد مشارکت نمایند و البته در این راه، مسئولیت موفقیت ها و شکست هایشان را خودشان بر عهده بگیرند.

جامعه بر پایه ی دو مفهوم احساس تعلق و ارزش های مشترک بنا گذارده شده است... مردم اگر در تصمیم گیری ها مشارکت داده نشوند از رهبران فاصله می گیرند. و در عوض، با شناخت و مسئولیت پذیری تقویت خواهند شد. وسیله و هدف مددکاری جامعه ای، فقط ارائه خدمات و تدارک منابع برای آنها نیست، بلکه هدف آن، میسر ساختن فرایند کشف و یادگیری درون یک اجتماع به هم پیوسته و دارای حس زندگی جمعی است.

مددکاری جامعه ای: عبارتست از جریان طرح نقشه و توسعه خدمات اجتماعی به منظور فراهم کردن نیازهای  بهداشتی و رفاهی و اقتصادی یک جامعه و گروههای بزرگتر اجتماع در مددکاری جامعه ای، مددکار کاملا اگاه است که هیچ نوع فعالیت یا برنامه ای نباید به سلامت –بهزیستی و نیازهای سایر گروهها آسیبی برساند.کوشش مددکاری جامعه ای در استفاده از منابع اجتماعی ان است که تعادلی سالم بین میزان کوشش از فرصت و مواهب مربوط به پیشگیری و یا درمان و تعادلی عادلانه برای دریافت کمک بوجود اورد. مددکار مانع دریافت کمک از سایر فرصتها برای هیچ کدام از گروههای اجتماعی نمیگردد. ولی می کوشد تا افراد و گروههای محروم دیگر نیز از مواهب-امکانات وفرصتهای موجود استفاده کنند و نیز کوشش میکنند تا امکانات موجود را توسعه دهد و فرصتها و امکانات جدیدی برای استفاده عموم بوجود اورد.

مددکاری جامعه ای: عبارت است از طرح و توسعه خدمات به منظور فراهم كردن نيازهاي بهداشتي، آموزشي، رفاهي و اقتصادي جامعه.

یکی از مهمترین روش های مددکاری جامعه ای برنامه ریزی اجتماعی است. بخصوص در جوامع صنعتی امروز که سرعت تکنولوژی به سرعت رو به افزایش است، هر گونه تعامل و یا تأخیری در برنامه ریزی و اجرای آ ن، جامعه را نسبت به جوامع پیشرفته عقب خواهد انداخت.( به نقل از آقای سید حسین امجد1391)

در مددکاری جامعه ای عمّده ترین مشخصه از یک طرف مشارکت همه جانبه افراد و اقشار جامعه مورد نظر، و از سوی دیگر تأمین نیاز جمعی دریک محدوده جغرافیایی مشخص،اعم از شهر یا روستا است. جامعه ترکیبی از گروههای اجتماعی است.

جامعه دارای هویت و مشخصات خاص خود است. مددکاری که با جامعه کار می کند، فعالیت او مستلزم آگاهی از نهادها و ساختارها و روابط بین آنها در جامعه است.

برای شناخت یک جامعه ابتدا باید در آن جامعه نفوذ کرد، سپس به شناخت جامعه بپردازیم و سعی کنیم مونوگرافی آن منطقه را بدست آوریم.

منبع: اولین پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی