مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
سه میلیون و پانصد هزار کودک کارگر خانگی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: بانک اطلاعات آسیبهای اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- انجمن: کودکان کار و خیابان (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: سه میلیون و پانصد هزار کودک کارگر خانگی (/showthread.php?tid=303)سه میلیون و پانصد هزار کودک کارگر خانگی - iran - 09-17-2013

سازمان بین‌المللی کار در گزارش جدید خود، پایان دادن به کار کودکان در زمینه کارهای خانگی را خواستار شده است.

به گزارش مهرخانه، تاکنون دو کنوانسیون مبنایی در سازمان بین‌المللی کار به موضوع کارگران خانگی پرداخته‌اند، اما حمایت از کارگران کم سن و سال در مقابل شرایط آزاردهنده و نامطلوب کار به تازگی مورد توجه ویژه این سازمان قرار گرفته است. البته شاید یکی از دلایل این امر، وضعیت نامطلوب و نقض مکرر حقوق کارگران خانگی و به‌کارگیری کودکان در این مشاغل باشد که طی سال‌های اخیر در بسیاری از جوامع ازجمله برخی کشورهای عربی و نیز کشورهای اروپایی رواج گسترده‌ای داشته است.

در این گزارش مطرح شده است: چرا فعالیت کودکان در کار خانگی باید به عنوان یک دغدغه و نگرانی و نیز اولویت توسعه اجتماعی در عرصه بین‌المللی و داخلی مورد توجه دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و غیربین‌المللی و افراد باشد؟

همچنین راهکارهای مناسب برای حل این مسئله نیز مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به حضور پررنگ دختران در این مشاغل، تأکید قابل ملاحظه‌ای بر حقوق دختران و برابری جنسیتی شده است.

همچنین در این گزارش آمار نسبتاً دقیقی از تعداد کودکان فعال به عنوان کارگر خانگی در سراسر جهان ارائه شده است. مطابق این گزارش بیش از سه میلیون و پانصد هزار کودک در سنین ۵ تا ۱۱ سال و نیز بیش از سه میلیون و هشتصد هزار کودک ۱۲ تا ۱۴ ساله در جهان به عنوان کارگر خانگی فعالیت می‌کنند و البته به ترتیب ۵۹ درصد و نیز ۷۲ درصد ایشان را دختران تشکیل می‌دهند.

این کودکان در معرض خشونت و اذیت و آزار قرار گرفته و حتی از شرایط بد و نقض حقوق اساسی برخی از آنها به عنوان بردگی یاد شده است.

از جمله مهم‌ترین حقوق نقض شده یا در معرض نقض کارگران خانگی کودک به حق آموزش، حق سلامت و بهره‌مندی از حداقل استانداردهای زندگی، منع خشونت و رفتارهای تحقیرکننده، منع اذیت و آزار و بهره‌کشی جنسی و اقتصادی اشاره شده است.

نکته مهم آنکه بسیاری از این کودکان به دلیل اشتغال، از خانه و خانواده خود جدا شده و همین امر آسیب‌پذیری ایشان را دوچندان می‌کند.

با توجه به اهمیت مسئله به نظر می‌رسد این موضوع باید به عنوان یک اولویت حقوق بشری مورد توجه نهادهای بین‌المللی و نیز دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.