مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
رشته مددکاری اجتماعی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: IRSW Category (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: IRSW Forum (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- موضوع: رشته مددکاری اجتماعی (/showthread.php?tid=2300)رشته مددکاری اجتماعی - sws313 - 12-05-2013

رشته مددكاری اجتماعی
 
 
 پیچیدگی و دشواریهای امروز بشر و شرایط خاص جامعه و فشارهای روانی اجتماعی ناشی از زندگی پر هیاهوی قرن حاضر، ارائه خدمات و اقدامات اجتماعی در جهت استحکام خانواده و جامعه ای سالم، حرفه مددکاری را به صورت یک نیاز اجتماعی مطرح کرده است.
بررسی علل ناهنجاریها و کج رفتاریهای اجتماعی، عواملی که در کارکردهای اجتماعی افراد، گروهها اثر می گذارد، رفاه اجتماعی اقشار و گروههای آسیب دیده و آسیب پذیر همچنین اداره امور موسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ای ایجاب می کند تا جامعه نسبت به آموزش و پرورش مددکارانی مجهز به علم و دانش تخصص و تعهد اهتمام ورزد.
تعمیق مهارتهای حرفه ای و آگاهی از مسائل اجتماعی و تحقیق و پژوهش حرفه ای اولویتی است که یک مددکار اجتماعی باید به آن بپردازد. تأکید این دوره بر تربیت افراد متعهد و مسئول است که بتواند منطبق با اصول و فنون علمی و حرفه ای پاسخگوی نیازهای افراد جامعه به خدمات مددکاری باشند.
تعریف و هدف:
مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.
- تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز جامعه در زمینه مددکاری اجتماعی.
- تلفیق علم و عمل در روشهای نوین حرفه ای مددکاری اجتماعی و انطباق آن با اصول، ارزشها و فلسفه مددکاری اجتماعی در بینش مکتب متعالی اسلام و منطبق بر مسائل انسانی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی ایران.
- تقویت موسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ای سطوح رشته:  [th]ردیف[/th][th]نام دانشگاه[/th][th]کاردانی[/th][th]کارشناسی[/th][th]ارشد[/th][th]دکترا[/th]
1آزاد- خمینی شهر  [تصویر:  check.jpg]  
  درس های این رشته:  [th]ردیف[/th][th]نام درس[/th]
1جمعیت شناسی
2آشنایی با روشهای مددکاری
3اصول علم اقتصاد
4اصول علم سیاست
5اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
6اقتصاد ایران
7انحرافات و آسیب شناسی
8بررسی مسائل اجتماعی ایران «با تأکید بر تغییرات »
9بهداشت خانواده و «پیشگیری از تولد کودکان عقب مانده
10پروژه تحقیقاتی
11تامین اجتماعی
12تغذیه و بهداشت
13توانبخشی گروههای خاص
14جامعه شناسی روستایی
15جامعه شناسی شهری و توسعه
16حقوق خانواده
17رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 1
18رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی 2
19روانشناسی اجتماعی
20روانشناسی بالینی
21روانشناسی مرضی
22روش شناسی پژوهش در مددکاری
23ریاضیات پایه و آمار
24زبان تخصصی
25مأخذشناسی اسلام
26مبانی جامعه شناسی
27مبانی روان شناسی
28مبانی مردم شناسی
29مبانی و اصول توانبخشی
30مبانی مددکاری اجتماعی
31مبانی مدیریت و امور اداری
32مبانی و حقوق کار
33مبانی و خط مشی های رفاه اجتماعی
34مددکاری جامعه ای 1
35مددکاری جامعه ای 2 با تاکید به طراحی و اجرای طرحها
36مددکاری فردی 1
37مددکاری فردی 2
38مددکاری گروهی 1 (با تاکید بر پویایی گروه)
39مددکاری گروهی 2
40مدیریت سازمانهای رفاه اجتماعی
41مشاوره ژنتیک
42نظریه های جامعه شناسی
43نهاد خانواده و خدمات مددکاری
44کارآموزی در عرصه مددکاری جامعه ای
45کارآموزی در عرصه مددکاری فردی
46کارآموزی در عرصه مددکاری گروهی
47کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی
48کلیات برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی
  افرادی که در دوره کارشناسی مددکاری را بگذرانند قار خواهند بود با بهره گیری از فعالیتهای حرفه ای- تخصصی در سه زمینه زیر خدمات خود را به جامعه عرضه نمایند.
مددکاری فردی:
ارائه خدمات حرفه ای به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی سالمتر و موثرتری را دارا شده و قادر شوند با بهره گیری از استعدادها توانمندیها، امکانات درونی و بیرونی خود و جامعه به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضامندی حاصل از آن دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارآیی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند.
مددکاری جامعه ای:
توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی در جوامع مختلف به منظور تامین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکتهای عمومی و بهره گیری از استعدادها و نیروهای موجود جامعه.
مددکاری گروهی:
ارائه خدمات مددکاری گروهی به افراد به منظور رشد استعدادها ظرفیتها و قابلیتها با بهره گیری از روابط و فعل و انفعالات گروهی است تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده بنحو مطلوب تری از عهده وظایف و مسئولیتهای فردی و اجتماعی برآیند.