مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
تعریف مدیریت و مدیریت آموزشی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: مدیریت - Managment (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=153)
+--- انجمن: مدیریت آموزشی (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=155)
+--- موضوع: تعریف مدیریت و مدیریت آموزشی (/showthread.php?tid=2012)تعریف مدیریت و مدیریت آموزشی - MEARAJ - 11-22-2013

تعریف مدیریت و مدیریت آموزشی

 پریوش مهدوی 

کلمه های کلیدی:• مدیریت آموزشی• دانش‌آموز• برنامه‌ریزی• هدف آموزشی


 [تصویر:  pdf.gif] تعریف مدیریت و مدیریت آموزشی (نوع: PDF  حجم: 46KB)