مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
نقد و بررسی کتاب: جامعه شناسی سازمان ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: جامعه شناسی - Sociology (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=144)
+--- انجمن: جامعه شناسی سازمان (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=150)
+--- موضوع: نقد و بررسی کتاب: جامعه شناسی سازمان ها (/showthread.php?tid=1990)نقد و بررسی کتاب: جامعه شناسی سازمان ها - MEARAJ - 11-22-2013

نقد و بررسی کتاب: جامعه شناسی سازمان ها؛ مؤلف/ مترجم: منوچهر صبوری 


 [تصویر:  pdf.gif] 20130828082439-9862-46.pdf (نوع: PDF  حجم: 124KB)