مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران
معیار تشخیص وجود حسن نیت بیمه گذار و بیمه گر در قرارداد بیمه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مددکاری اجتماعی | بانک اطلاعات جامع - تخصصی مددکاری اجتماعی ایران (http://iraniansocialworkers.ir/forum)
+-- انجمن: مشاوره حقوقی آنلاین (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=106)
+--- انجمن: بیمه (http://iraniansocialworkers.ir/forum/forumdisplay.php?fid=109)
+--- موضوع: معیار تشخیص وجود حسن نیت بیمه گذار و بیمه گر در قرارداد بیمه (/showthread.php?tid=1745)معیار تشخیص وجود حسن نیت بیمه گذار و بیمه گر در قرارداد بیمه - MEARAJ - 11-17-2013

معیار تشخیص وجود حسن نیت بیمه گذار و بیمه گر در قرارداد بیمه
 
غلامعلی سیفی زیناب

علی وفایی پور چکیده: طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد.
بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. دراین باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسش نامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فوراً به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملاً متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.

کلمه های کلیدی:• بیمه گر• بیمه گذار• قانون بیمه• حسن نیت• قرارداد بیمه


 [تصویر:  pdf.gif] 20121212100951-9539-17.pdf (نوع: PDF  حجم: 186KB)